ขั้นตอนการสมัคร

1.สมัครออนไลน์ผ่าน www.banjean.com

2.รอ Email ตอบกลับจากเจ้าหน้าที่

3.ยื่นเอกสาร และชำระเงินค่าหนังสือตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย ในวันที่สมัคร

4.ทางศูนย์ ยื่นใบสมัครแก่มหาวิทยาลัย

5.เตรียมยื่นขอวีซ่านักเรียน (เมื่อเอกสารจากทางมหาวิทยาลัยมาถึง)

6.ชำระเงินรอบสองค่าตั่วเครื่องบิน+วีซ่า ก่อนเดินทาง 3 เดือน

7.ชำระเงินค่าเทอม ค่าหอพัก และอื่นๆ ก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามที่ตกลงกรณีสมัครเรียนใกล้เปิดเทอม

8.รอวันเดินทาง

logo

ติดต่อเรา

Banjean-Study in China

19/131 ม.9 ซอยราษฎร์สามัคคี ต.นาดี เมือง สมุทรสาคร 74000
Monday to Saturday
10.00-17.00 น.
โทร 099-1783773