Beijing

ตั้งอยู่ตอนเหนือของประเทศจีน เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแห่งหนึ่งของโลก เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมที่หลากหลาย มีผู้คนมากมายหลายเผ่าพันธุ์ จนได้รับสมญานามว่า “ดินแดนแห่งร้อยเผ่าพันธุ์มังกร” ปักกิ่งไม่เพียงแต่เป็นเมืองหลวงของประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางการปกครอง วัฒนธรรม ตลอดจนเศรษฐกิจและการลงทุน จึงถือได้ว่าปักกิ่งเป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งของโลก ที่มีความเจริญเติบโตในทุก ๆ ทาง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวามากเมืองหนึ่ง

กล่าวกันว่า ปักกิ่งเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของห้องสมุดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีศูนย์กลางวัฒนธรรมร่วมสมัยและพิพิธภัณฑ์ด้านต่าง ๆ อยู่มากมาย ภายในอาณาเขต 16,807 ตร.กม. นั้น มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังต้องห้าม เป็นต้น

 

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ปักกิ่งถูกยกสถานะเป็นเมืองสำคัญระดับโลก เป็นศูนย์กลางทางการปกครอง การค้า การลงทุนที่สำคัญที่สุดของประเทศจีน ในแต่ละปีมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาติดต่อการค้า ท่องเที่ยว และศึกษาเป็นจำนวนมาก ประชาชนชาวปักกิ่งมีสภาพความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากตะวันตกมากขึ้นด้วย
 

 

                         

 

 

วัฒนธรรม : ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น นครหลวงปักกิ่ง เป็นแหล่งไหลเวียน ทางวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา มีห้องสมุดขนาดใหญ่จำนวนถึง 24 แห่ง หนึ่งในนั้นใหญ่ที่สุดในเอเชีย รวมถึงพิพิธภัณฑ์เฉพาะศาสตร์ด้านต่าง ๆ อีกกว่าร้อยแห่ง มีสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ออกอากาศหลายภาษาตลอด 24 ชั่วโมง  มีหน่วยงานผลิตผลงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมกว่า 4,000 กลุ่ม คณะละครหรือกลุ่มศิลปินเกือบ 40 คณะ เปิดแสดง 8,000 กว่ารอบ ต่อปี

 

เป็ดปักกิ่ง : อาหารขึ้นชื่อของเมืองปักกิ่ง

 

ภูมิอากาศ : ลักษณะอากาศเป็นแบบอบอุ่นกึ่งชุ่มชื้น อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเขตอบอุ่น แบ่งเป็น 4 ฤดู ช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง ระยะเวลาสั้นมาก มีฤดูร้อนและหนาวที่ยาวนาน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 13 องศาเซลเซียส อากาศหนาวเย็นที่สุด ในเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด -3.7 องศาเซลเซียส เดือนกรกฎาคมอากาศร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 25.2องศาเซลเซียส
 

 

 

                              ข้อมูล

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด °C

2

4

11

20

27

31

31

30

26

19

10

3

อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด °C

-10

-8

-1

6

13

17

21

20

13

6

0

-7

 


ภาษา :   จีนกลาง (Putonghua) เป็นภาษาราชการ และยังมีภาษาท้องถิ่นใช้กันอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ

 

ศาสนา : ที่สำคัญ ได้แก่ ลัทธิขงจื้อ พุทธ เต๋า อิสลาม คริสต์ และลามะฑิเบต

 

การเดินทาง :

          1. รถแท็กซี่ : เป็นวิธีที่สะดวกที่สุด ค่าโดยสาร 4 กิโลเมตรแรก 10 หยวน และกิโลเมตรต่อไป
              ราคาจะเพิ่มขึ้นตามที่แจ้งบนสติกเกอร์ที่กระจกด้านข้าง กลางคืนเริ่มที่ 11 หยวน นั่งไม่เกิน 4 คน ต่อคัน
 

          2. รถไฟใต้ติน : บริการตั้งแต่ 05.30 น. – 23.00 น. ราคา 3 หยวน
 

          3. รถประจำทาง : จำเป็นต้องรู้ภาษาจีนจึงจะนั่งรถประจำทางได้ ส่วนราคาจะแตกต่างกันไป เริ่มตั้งแต่ต่ำสุด 1 หยวน
 

          4. รถยนต์ : คนต่างชาติจะขับรถได้ต่อเมื่อมีใบอนุญาตขับขี่ของจีนเท่านั้น

 

มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจในเมืองนี้
Bookmark and Share