Chengdu

     มีสมญาว่า อาณาจักรแห่งสวรรค์ เนื่องจากเมืองเฉิงตูตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง มีแม่น้ำผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ำหมินเจียง แม้น้ำ ต้าตู และแม่น้ำหลิ่ง ซึ่งแม่น้ำทั้ง 3 สายนี้ ไหลลงมารวมกับแม่น้ำแยงซีเกียง จึงทำให้มีพื้นที่ที่อุดมสมบรูณ์ สามารถทำนาได้ ปีละ 3 หน เมืองเฉิงตูและมณฑลเสฉวนจึงนับว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเมืองในแถบลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตอนบนรวมทั้งอุดมไปด้วยน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

    เฉิงตู มีพื้นที่ประมาณ 12,400  ตร.กม. ตั้งอยู่ทางตะวันตกของที่ราบเสฉวน มีภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบแบบที่ราบสูงเนินเขา อากาศอบอุ่นชุ่มชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 16-17 องศาเซลเซียส เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในภาคตะวันตกของจีน ในการเป็น ศูนย์กลางการเมือง  การปกครองและเศรษฐกิจมาตั้งแต่อดีต  เป็นเมืองทดลองรุ่นแรกๆของโครงการปฏิรูปและระบบตลาดแบบสังคมนิยม เมื่อปี ค.ศ. 1992 ได้รับการจัดอันดับโดยคณะกรรมการประเมินระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของเมือง แห่งชาติ ให้อยู่ในลำดับที่ 11 ในจำนวนเมืองที่มีศักยภาพเข้มแข็งที่สุด 50 เมือง ทั่วประเทศ และมีบรรยากาศการลงทุนที่สดใส

    เฉิงตู  ยังเป็นชุมทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกที่มีชื่อ อย่าง อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว หวงหลง เขาง้อไบ๊ และที่ตั้งของพระพุทธรูปใหญ่แห่งเขาเล่อซัน ทิเบตดินแดนหลังคาโลก รวมถึง แหล่งท่องเที่ยวโครงการเขื่อนมหึมาที่ซันเสีย เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ยังเป็นฐานวิจัยเพื่อการเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยง หมีแพนด้า ซึ่งเป็น “ สมบัติล้ำค่า ”  ของประเทศด้วย   นับจากการดำเนินยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาภาคตะวันตกของรัฐบาลมานั้นเมืองเฉิงตูยิ่งได้รับ การตอบรับในทุกๆด้านจากนักธุรกิจ โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งทำให้เฉิงตูทุกวันนี้เพียบพร้อมไปด้วยสาธารณูปโภค และโครง การที่ทันสมัย เช่น สถาบันการเงินที่สำคัญ(รวมถึงธนาคารกรุงเทพ ของไทย) สถาบันการแพทย์ มหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน

    จากรายงานของทางการเฉิงตูระบุว่า มีบริษัทต่างชาติที่เข้ามาสังเกตการณ์  และลงทุนสร้างโรงงานในพื้นที่เขตบุกเบิกพัฒนาเทคโนโลย ีและวัตกรรมได้แก่ บริษัทผลิตมือถือซีเมนส์ของเยอรมัน อัลคาเทล ของฝรั่งเศส  บริษัทอิเลกทรอนิกส์อิโตชูของญี่ปุ่น รวมถึงบริษัท อุตสาหกรรมหนักฟูจิ ส่วนบริษัทข้ามชาติ อาทิ โมโตโลร่า เอ็นอีซี แอลจี ฯลฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาเข้ามาลงทุน

ภูมิอากาศ : อยู่ในเขตร้อนแถบเอเชีย อากาศอบอุ่นชุ่มชื้น 1 ปี มี 4 ฤดู หน้าร้อนไม่แห้ง หน้าหนาวไม่ทารุณ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีราว 16.7 องศา นับว่าเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะ มีผืนดินอุดมสมบูรณ์ สมกับฉายานามว่า ''ประเทศในสวรรค์"

 

 

ข้อมูล

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด °C

11

13

18

23

27

29

31

31

27

22

17

12

อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด °C

2

4

7

12

16

19

21

21

18

14

8

4

ปริมาณน้ำฝน (mm.)

10

15

25

50

85

115

240

250

125

45

20

10

 

 
 
 
มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจในเมืองนี้
Bookmark and Share