Guangzhou

เป็นเมืองหลวงของ มณฆลกวางตง ตั้งอยู่ปากแม่น้ำ จูเจียง มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 3000 ปี เป็นเมืองแรกที่ได้รับจัดตั้ง เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน และเป็นเมืองท่าที่สำคัญของจีน มาตั้งแต่โบราณ ปัจจุบันเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้า ที่มีความ เจริญรุ่งเรือง มากที่สุดในภาคใต้ของจีน ในปี 1993 มีรายได้ประชากรมวลรวมมากที่สุดของประเทศ

 

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ในการ จัดงาน Chinese Export Commodities Fair หรือที่คนทั่วไปรู้จักในนาม Guangzhou Fair ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง เดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี
 
ข้อมูลอื่นๆ :  มีประชากรประมาณ 6 ล้านคน โดยอาศัยอยู่ในย่านตัวเมือง ประมาณ 2 ล้านคน กวางเจามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกับ ทางเหนือ อย่างชัดเจนใน ด้านของ กฎระเบียบ และความวุ่นวาย
 

ภาษา :  ใช้ "ภาษาจีนกลาง" เป็นภาษาราชการ ในขณะที่ "ภาษากวางตุ้ง" เป็นภาษาท้องถิ่น อาจมีการพูดภาษาอื่นบ้าง คือแต้จิ๋ว (Chaozhou) ซึ่งเป็นภาษาที่คนจีนในเมืองไทยนิยมพูดกัน ดังนั้นเราคงเดาได้ไม่ยากเลยว่า ในมณฑลนี้เป็นหนึ่งในแหล่งที่มีพ่อค้านักธุรกิจไทยอยู่มาก เนื่องจากความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร

อุณหภูมิ : กวางเจา มีที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงหน้าร้อน (ราวเดือนมิถุนายน - สิงหาคม) อยู่ที่ประมาณ 22 - 28 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงหน้าหนาว (ราวเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์) อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ13 องศาเซลเซียส
 
ไม่เคยมีปรากฎการณ์เกิดน้ำแข็งจากความหนาว ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดในช่วงหน้าร้อนเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้คือ 39 องศาเซลเซียส และ มักมีฝนตกชุกในช่วงหน้าร้อน

 

 

ข้อมูล

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด °C

19

19

22

26

30

32

34

34

33

30

26

22

อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด °C

9

10

14

18

22

23

24

24

23

19

14

10

ปริมาณน้ำฝน (mm.)

40

70

100

190

270

275

250

235

175

70

45

30

  

 

มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจในเมืองนี้
Bookmark and Share