Harbin

     ฮาร์บิน เป็นเมืองเอกของ มณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของแม่น้ำซงหัว ฮาร์บินเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต และยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการสื่อสารคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จึงถือได้ว่าเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของจีนและของเอเชียด้านตะวันออกเฉียงเหนือ

คำว่า ฮาร์บิน เป็นคำในภาษาแมนจู มีความหมายว่า 'สถานที่ตากแหจับปลา'

     - จำนวนประชากร : 9.54 ล้านคน อาศัยอยู่ในเขตเมือง 4.64 ล้านคน

     - พื้นที่ : 53,775 ตารางกิโลเมตร เขตเมืองมีพื้นที่ 7,086 ตารางกิโลเมตร

     - GDP : 183.04 พันล้านหยวน (22.88 พันล้านเหรีญสหรัฐ) ใน พ.ศ. 2548

 

ฮาร์บิน มีสมญานามว่า 'ไข่มุกบนคอหงส์' เนื่องจากสัญฐานของมณฑลเหยหลงเจียงมีลักษณะคล้ายหงส์ ส่วนสมญานามอื่นๆ คือ 'มอสโกแห่งตะวันออก' หรือ 'ปารีสแห่งตะวันออก' เนื่องจากลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนในเมืองคล้ายกับในมอสโกหรือปารีส และ ยังเป็นที่รู้จักในชื่อ 'เมืองแห่งน้ำแข็ง' เพราะมีฤดูหนาวที่ยาวนานและหนาวเย็นมาก

การท่องเที่ยว

              เป็นเมืองหนึ่งที่มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับหิมะและน้ำแข็ง โดยทางภูมิศาสตร์แล้ว ฮาร์บินตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ในจุดที่ได้รับอิทธิพลจากลมหนาวในฤดูหนาวจากไซบีเรียโดยตรง ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิเฉลี่ย 21.2 °C และในฤดูหนาวจะอยู่ที่ -16.8 °C บางครั้งอาจลดลงถึง -38.1 °C

              งานเทศกาลที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฮาร์บิน คือ งานเทศกาลประติมากรรมหิมะและน้ำแข็ง (Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2528 โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม มีระยะเวลา 1 เดือน กิจกรรมในช่วงเวลาเทศกาลมีทั้งการแข่งขันสกี Yabuli Alpine การแข่งขันว่ายน้ำในแม่น้ำซงหัว และนิทรรศการโคมน้ำแข็งในสวนเจ้าหลิน ซึ่งงานเทศกาลนี้นับว่าเป็นงานเทศกาลหิมะและน้ำแข็งที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 4 ของทั้งโลก ซึ่งสามารถดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเยี่ยมชมงานนี้เป็นจำนวนมาก
 

 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

              เมืองฮาร์บินถูกเรียกขานว่าเป็น เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแห่งเอเชีย และนับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน โดยสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากรัสเซีย และยุโรป 

            

          ถนนจงหยาง เป็นถนนย่านธุรกิจสายหนึ่งในฮาร์บิน มีความยาว 1.4 กิโลเมตร ทอดตัวอยู่ในเขตเต้าหลี่ เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทั้งลวดลายการตกแต่งอาคารแบบบารอคและไบแซนไทน์ อาคารสถาปัตยกรรมแบบยิว ร้านค้าเล็กๆแบบรัสเซีย บ้านเรือนแบบฝรั่งเศส ศูนย์อาหารแบบอเมริกัน และภัตตาคารญี่ปุ่น ในเขตเต้าหลี่นี้ยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์โซเฟีย ซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์นิกายรัสเซียออร์ธอดอกซ์อีกด้วย

             

          วิหารเซนต์โซเฟีย ใช้เวลาสร้างอยู่ 9 ปี แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2475 ปัจจุบันได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของฮาร์บิน
 

ภูมิอากาศ

              เนื่องจากภูมิประเทศตั้งอยู่บริเวณทางด้านตะวันออกเหนือของจีน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมหนาวจากไซบีเรียอย่างเต็มที่ ทำให้สภาพอากาศเกือบทั้งปีมีหิมะปกคลุม อุณหภูมิในฤดูหนาวประมาณ -16.8 ถึง -38.1 จนได้รับสมยานามว่าเป็น เมืองแห่งหิมะ และในฤดูร้อน (มิถุนายน-กันยายน) จะมีอากาศร้อนและมีฝนตกพอประมาณ ซึ่งประมาณน้ำฝนที่ตกในช่วงฤดูนี้ มากถึงร้อยละ 70 ของปริมาณน้ำฝนที่ตกทั้งปี อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 21.1 C ส่วนในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง อากาศจะเปลี่ยนแปลงง่ายและมีลมกรรโชกแรง

 

 

ข้อมูล

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด °C

-14

-9

2

13

22

26

28

21

21

12

0

-9

อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด °C

-25

-22

-11

-1

7

14

18

16

8

0

-11

-21

 

 

 
มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจในเมืองนี้
Bookmark and Share