Kunming

     คุนหมิง เป็นเมืองหลวงของมณฑลยูนนาน  พื้นที่ของเมือง 6,200 ตารางกิโลเมตรมีประชากร 5,780,000 คน แบ่งออกเป็น 5 เขต 1 เมือง 8 อำเภอมีชนกลุ่มน้อย 26 เผ่า เนื่องจากพรมแดนติดกับพม่า ลาวและเวียดนาม ทำให้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และ มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ ความวิจิตรการของชนกลุ่มน้อยทำให้คุนหมิงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับ 1 ใน 10 ของจีน

     การใช้ชีวิตในเมืองมีความสะดวกสบาย ค่าครองชีพไม่สูง การคมนาคมสะดวก เหมาะกับการใช้ชีวิตของนักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ อีก 10 กว่าประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกด้วย

     อุณหภูมิ  คุนหมิงมีอากาศดีตลอดทั้งปี ฤดูหนาวไม่หนาวจนเกินไป ฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด จนได้รับการขนานนามว่าเป็น เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ และ เมืองแห่งดอกไม้

 

 

ข้อมูล

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด °C

16

18

22

25

26

25

25

25

24

21

18

16

อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด °C

1

3

6

9

13

16

16

15

13

11

6

2

ปริมาณน้ำฝน (mm.)

15

15

20

25

85

180

215

205

125

80

40

15

 

 

 
มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจในเมืองนี้
Bookmark and Share