Hangzhou

เมืองหังโจว  เป็นเมืองหลวงของ มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ติดชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของจีนเป็นหนึ่งในราชธานีโบราณทั้งหกแห่งของจีน โดยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 2,100 ปี เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ  

เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีธรรมชาติงดงามราวกับจิตรกรฝีมือดีบรรจงวิจิตรขึ้น ตัวอาคารบ้านเรือน ไม่สูงมากนัก ตึกใหญ่จะสูงแค่ 7-8 ชั้น ในปัจจุบันหังโจว ถือเป็นเมืองที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดแล้ว

นอกจากนี้หังโจวยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของจีนมี ทะเลสาบซีหู (West Lake) เป็นสัญลักษณ์ของเมือง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหังโจวในแต่ละปี มักไม่พลาดที่จะไปเยือนทะเลสาบแห่งนี้

อุณหภูมิ มีภูมิอากาศที่ดี เนื่องจาก  ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศจีน ซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขา ทำให้อากาศจะเย็นสบายและฝนตกค่อนข้างบ่อย ช่วงอุณหภูมิที่ดีที่สุด อยู่ในราวเดือนเมษายนจนถึง เดือนพฤษภาคม
 

 

ข้อมูล

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด °C

8

10

14

21

25

29

34

33

28

23

17

11

อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด °C

0

1

5

11

16

21

25

24

20

14

8

2

 

มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจในเมืองนี้
Bookmark and Share