ข้อมูลน่ารู้
เกี่ยวกับ วีซ่า

 

การยื่นขอวีซ่า นักเรียน หลักฐานที่ต้องใช้ได้แก่  

1.ใบคำร้องขอวีซ่า

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง 1 นิ้ว 1 ใบ

3. สำเนาใบตอบรับเข้าเรียนจากทางมหาวิทยาลัย  พร้อมเอกสารตัวจริง

4. หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่าหกเดือน

 

เมื่อทราบกันแล้วว่าต้องใช้อะไรบ้างในการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ทีนี้เราก็มาดูลักษณะวีซ่ากันบ้าง

 

วีซ่าเข้าประเทศจีนนั้น  มี 4 แบบ คือ

 

1) แบบ Single     คือ วีซ่าแบบครั้งเดียว  เราจะสามารถเข้าไปเหยียบแผ่นดินเขาได้ครั้งเดียว 
                             อย่างเช่น  นั่งเครื่องไปลงที่ไหนก็ได้ในประเทศจีน  แล้วก็อยู่ในจีนตลอด  แล้วก็นั่งเครื่องกลับจากจีนเลย
                                              หรือ..........
                                              เรานั่งเครื่องไปลงมาเก๊า  แล้วเข้าเซิ้นเจิ้น  แล้วขากลับก็กลับจากเซิ้นเจิ้นเลย 
                                              หรือว่าจะย้อนกลับมาขึ้นเครื่องที่มาเก๊าก็ได้

2) แบบ Double    คือ เข้าได้ 2 ครั้งตามความหมาย
                              อย่างเช่น  เรานั่งเครื่องไปลงเซิ้นเจิ้น ถือว่าเข้าจีนครั้งที่ 1 แล้วออกมาเที่ยวฮ่องกง
                                               อย่างนี้ถือว่า เราออกจากจีนแล้ว   และถ้าเรากลับเข้าเซิ้นเจิ้นใหม่เพื่อบินกลับ  
                                               อย่างนี้เขาจะถือว่าเข้าจีนครั้งที่ 2 เราก็ต้องทำวีซ่าแบบนี้

3) แบบ Mutiple/Half Year   คือ เข้าออกกี่ครั้งก็ได้ ภายในเวลาครึ่งปี เริ่มนับตั้งแต่วันที่เราเข้าประเทศจีนครั้งแรก

4) แบบ Mutiple/One Year  อันนี้ก็คือ เข้ากี่ครั้งก็ได้ภายในเวลา 1 ปี

 

แล้วเขาจะมีระยะเวลาในการรับวีซ่า  แบ่งเป็น 3 ระยะตามนี้

1 วัน       คือ ทำเช้าแล้วได้บ่ายๆ  แบบต้องการใช้ด่วน  แบบนี้ก็จะราคาแพงสุด


2-3วัน     คือ มารับภายใน 2-3 วัน  อันนี้ก็รีบน้อยหน่อย  ราคาก็ถูกลงตามมา


4 วัน       คือ ระยะที่รับตามปกติ  แบบนี้จะราคาถูกที่สุด จะว่าไปแล้ว 2-3 วัน กับ 4 วัน ก็ต่างกันแค่วันเดียวเอง 
             ถ้าไม่รีบก็ทำแบบระยะเวลาปกติดีกว่า  ประหยัดกว่ากันเยอะ

 

ค่าใช้จ่าย จะมีตามนี้
 

ประเภท 1 วัน 2 - 3 วัน 4 วัน
Single 2200 1800 1000
Double 3200 2800 2000

Half/Mutiple

4200 3800 3000

Year/Mutiple

5700 5300 4500

  

สถานที่ทำวีซ่า

สถานฑูตจีน 57 ถนนรัชดาภิเษก (ใกล้อาคารฟอร์จูน )

โทร. 0-2245-7043, 0-2245-7033, 0-2245-7036-7

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 11.30 น

Bookmark and Share