ข้อมูลน่ารู้
ใบตอบรับ / ใบ JW 202

เมื่อทำการสมัครเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยจะทำการตรวจสอบเอกสารการสมัครเรียน ถ้าเอกสารครบเรียบร้อย  

 

มหาวิทยาลัยจะส่งเอกสารยืนยันกลับมา 2 อย่าง


1. หนังสือตอบรับการเข้าเรียน
 

2. แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่ามาประเทศจีน (JW202) : เนื่องจากออกโดยกระทรวงศึกษาจีน จะใช้เวลาทำค่อนข้างนาน

 

ใบตอบรับ คือ ใบที่ได้รับจากทางมหาวิทยาลัยของจีนที่แสดงว่าได้รับเราเข้าเรียนในหลักสูตรที่ได้สมัครเป้นที่เรียบร้อย  โดยในใบตอบรับนี้จะแสดงถึง ชื่อของผู้สมัคร หลักสูตรที่สมัคร ระยะเวลา รวมถึงวันลงทะเบียน   หลังจากสมัครแล้วประมาณ 1 เดือน ทางมหาวิทยาลัยจะส่งใบนี้มาให้แก่ผู้สมัคร พร้อมกับ ใบ jw202 มาคู่กัน เพื่อยื่นใช้ในการขอวีซ่านักเรียนเข้าประเทศจีน

แต่ก็มีความเป้นไปได้ว่าผู้สมัครอาจจะไม่ได้รับเอกสารตัวนี้ เนื่องจากอาจจะสมัครช้า หรือสมัครในช่วงมหาวิทยาลัยปิดเทอมแล้ว ทำให้ทางมหาวิทยาลัยออกเอกสารไม่ทัน ทำให้ผู้เรียนต้องทำวีซ่าท่องเที่ยวเข้าไปก่อน แล้วจึงไปเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนที่ประเทศจีนอีกครั้ง

 

สำหรับคนที่เรียนมากกว่า 1 เทอม ก่อนเดินทางภายในระยะเวลา 3 เดือน ต้องทำการตรวจร่างกายในโรงพยาบาลที่สถานฑูตจีนรับรอง

 

 

 

ตัวอย่าง Admission Notice

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง JW 202

 

 

 

Bookmark and Share