ข้อมูลน่ารู้
100 อันดับ มหาวิทยาลียจีน

100 มหาวิทยาลัยในประเทศจีน จากการจัดอันดับในปี 2011

จากการจัดอันดับโดย "中国校友会网" และ "21世纪人才报"

 

อันดับ มหาวิทยาลัย เมือง/มณฑล คะแนน
1

Beijing University

北京大学

Beijing
100
2

Tsinghua University

清华大学 

Beijing
96.18 
3

Zhejiang University

浙江大学

Zhejiang
56.10
4

Fudan University

复旦大学

Shanghai
55.57 
5

Nanjing University

南京大学

Jiangsu
42.90 
6

Shanghai Jiao Tong University

上海交通大学

Shanghai 
42.52 
7

Wuhan University

武汉大学

Hubei
39.37
8

Renmin University of China

中国人民大学

Beijing
36.61 
9

Huazhong University of Science and Technology

华中科技大学 

Hubei
34.56 
10

Sun Yat-sen

中山大学

Guangdong
33.77 
11

Jilin University

吉林大学

Jilin
33.68 
12

Sichuan University

四川大学

Sichuan
32.23 
13

Beijing Normal University

北京师范大学

Beijing
27.95 
 
14

Nankai University

南开大学

Tianjin
27.84 
15

Central South University 

中南大学

Hunan
27.62 
16

Shandong University

山东大学

Shandong
27.49
17

Harbin Institute of Technology

哈尔滨工业大学

Heilongjiang 
27.27
18

University of Science and Technology of China

中国科技大学 

Anhui
27.20 
19

Xi'an Jiaotong University

西安交通大学

Shaanxi
26.43 
20

Xiamen University

厦门大学 

Fujian
25.42 
21

Tianjin University

天津大学

Tianjin
22.17

 

22

Beijing University of Aeronautics and Astronautics

北京航空航天大学

(Beihang University)

 

Beijing

 
21.85 
23

East China Normal University

华东师范大学

Shanghai
21.25 
24

Tongji University

同济大学

Shanghai
21.10 
25

China Agricultural University

中国农业大学 

Beijing
19.60
26

Southeast University

东南大学

Jiangsu
19.22 
27

Dalian University of Technology

大连理工大学

Liaoning
17.34
28

South China University of Technology

华南理工大学 

Guangdong 
16.73 
29

Northwestern Polytechnical University

西北工业大学

Shaanxi
15.62
30

Beijing Institute of Technology

北京理工大学

Beijing
15.14 
31

Northeastern University

东北大学

Liaoning
14.97 
32

Chongqing University

重庆大学 

Chongqing
14.47 
33

University of Science & Technology Beijing

北京科技大学 

Beijing
13.97 
34

Hunan University

湖南大学

Hunan
13.92 
35

Lanzhou University

兰州大学 

Gansu
13.82 
36

East China University of Technology

华东理工大学 

Shanghai
12.54 
37

China University of Mining and Technology

中国矿业大学 

Jiangsu
12.25
38

Central China Normal University

华中师范大学

Hubei
11.86
39

China University of Geosciences

中国地质大学

Hubei
11.85
40

Northwestern University

西北大学

Shaanxi
11.59
41

China University of Petroleum

中国石油大学 

Beijing
11.26 
42

Ocean University of China

中国海洋大学

Shandong
11.11 
43

Northeast Normal University

东北师范大学

Jilin
11.08 
44

Huazhong Agricultural University

华中农业大学 

Hubei
10.73 
45

Beijing Jiaotong University

北京交通大学 

Beijing
10.66 
46

Southwestern University

西南大学 

Chongqing
10.52
47

University of Electronic Science and Technology

电子科技大学

Sichuan 
10.42
48

Southwest Jiaotong University

西南交通大学 

Sichuan
10.33 
49

Nanjing University of Science and Technology

南京理工大学

Jiangsu
9.85 
50

Chang'an University

长安大学 

Shaanxi
9.48
51

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

南京航空航天大学

Jiangsu
9.30 
52

Nanjing Agricultural University

南京农业大学 

Jiangsu
9.25 
53

Wuhan University of Technology

武汉理工大学 

Hubei
9.11
54

Hohai University

河海大学 

Jiangsu
8.95 
55

Suzhou University

苏州大学 

Jiangsu
8.61
56

Zhengzhou University

郑州大学 

Henan
8.58 
57

Beijing University of Chemical Technology

北京化工大学 

Beijing
8.53 
58

Beijing University of Posts and Telecommunications

北京邮电大学 

Beijing
8.49 
59

Harbin Engineering University

哈尔滨工程大学 

Heilongjiang
8.48 
60

Northwest University

西北农林科技大学 

Shaanxi
8.48 
61

Nanjing Normal University

南京师范大学 

Jiangsu
8.47 
62

Hunan Normal University

湖南师范大学 

Hunan
8.22
63

Jinan University

暨南大学 

Guangdong
8.20 
64

Shanghai University

上海大学

Shanghai
8.16 
65

Beijing Forestry University

北京林业大学 

Beijing
8.11 
66

Hefei University of Technology

合肥工业大学 

Anhui
8.02
67

Yunnan University

云南大学 

Yunnan
7.96 
68

Xi'an University of Electronic Science and Technology

西安电子科技大学 

Shaanxi 
7.81
69

Donghua University 

东华大学

Shanghai 
7.73 
70

Beijing University of Technology

北京工业大学

Beijing
7.47 
71

South China Normal University

华南师范大学

Guangdong
6.64
72

Nanchang University

南昌大学 

Jiangxi
6.61 
73

China University of Political Science

中国政法大学

Beijing
6.45 
74

South China Agricultural University

华南农业大学 

Guangdong
6.15 
75

Jiangnan University

江南大学

Jiangsu
6.11 
76

Shaanxi Normal University

陕西师范大学

Shaanxi
5.97 

 

77

Central University for Nationalities

中央民族大学 

(Minzu University of China)

 

Beijing

 
5.92 
78

Shanghai University of Finance and Economics

上海财经大学

Shanghai
5.92 
79

Fuzhou University

福州大学

Fujian
5.91 
80

Zhongnan University of Economics and Laws

中南财经政法大学

Hubei
5.87
81

Inner Mongolia University

内蒙古大学

Inner Mongolia
5.82 
82

Capital Medical University

首都医科大学 

Beijing
5.75 
83

Taiyuan University of Technology

太原理工大学

Shanxi
5.63
84

Xinjiang University

新疆大学 

Xinjiang
5.48 
85

Shanxi University

山西大学

Shanxi
5.48
86

Northeast Forestry University

东北林业大学 

Heilongjiang
5.02
87

Guangxi University

广西大学 

Guangxi
4.94 
88

Guizhou University

贵州大学 

Guizhou
4.92 
89

Central University of Finance and Economics

中央财经大学

Beijing
4.90
90

Yanshan University

燕山大学 

Hebei 
4.84 
91

Capital Normal University

首都师范大学 

Beijing
4.80 
92

Nanjing University of Technology

南京工业大学

Jiangsu
4.77 
93

Hainan University

海南大学 

Hainan
4.76 
94

Liaoning University

辽宁大学 

Liaoning
4.75 
95

Anhui University

安徽大学

Anhui
4.75
96

Zhejiang University of Technology

浙江工业大学

Zhejiang 
4.67
97

North China Electric Power University

华北电力大学 

Hebei
4.60 
98

Beijing University of Chinese Medicine

北京中医药大学 

Beijing
4.57 
99

Southwest University of Finance and Economics

西南财经大学 

Sichuan
4.45 
100

Sichuan Agricultural University

四川农业大学 

Sichuan
4.41

 

 
 
ที่มา : learning.sohu
 
 
Bookmark and Share