ข่าวสาร และกิจกรรม
Summerจีน ซัมเมอร์จีน 2018 เปิดรับสมัครแล้ว ซัมเมอร์เมืองจีน 61

ซัมเมอร์ที่จีน 2561 เรียนซัมเมอร์ที่จีน ราคา เรียน เรียนซัมเมอร์ที่จีน ที่ไหนดี เรียนซัมเมอร์ที่จีน ราคาถูก
 

Summer China May 2018  (เรียนกับต่างชาติ)
 เมืองเฉิงตู


South Western University of Finance and Economics   พักห้องเดี่ยว

6 week 21 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2018 **
ราคาโปรโมชั่น 48,745 บาท  จากราคาปกติ 53,745 บ ( เฉพาะสมัครก่อน 15 ม.ค. 61 ) 

7 week 14 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2018
ราคาโปรโมชั่น 56,745 บาท 
จากราคาปกติ 61,745 บ ( เฉพาะสมัครก่อน 15 ม.ค. 61 ) 

ค่าใช้จ่ายรวม ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนแล้ว

รายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/465/
    เมืองฮารบิ้น

Harbin University of Science and Technology
พักห้องคู่

7 week 15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน  2018 ** 
ราคาโปรโมชั่น พิเศษ 48,299 บาท จากราคาปกติ 53,299 บ  ( เฉพาะสมัครก่อน 15 ม.ค. 61 )

7 week 21 พฤษภาคม - 8 กรกฎาคม  2018 ** 
ราคาโปรโมชั่น พิเศษ 48,299 บาท จากราคาปกติ 53,299 บ  ( เฉพาะสมัครก่อน 15 ม.ค.61 )

ค่าใช้จ่ายรวม ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนแล้วรายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/466/
    เมืองต้าเหลียน

Dalian maritime university สอนดี ช่วงบ่ายมีสอน HSK หอใหม่ คนไทยน้อย***

8 weeks   เริ่ม 23 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม  
ราคาโปรโมชั่น พิเศษ  61,750 บาท จากราคาปกติ
66,750 บ ( เฉพาะสมัครก่อน 15 ม.ค.61 )

7 weeks   เริ่ม 30 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม  
ราคาโปรโมชั่น พิเศษ  59,000 บาท
จากราคาปกติ 64,000 บ  ( เฉพาะสมัครก่อน 15 ม.ค. 61 )

ค่าใช้จ่ายรวม ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนแล้วรายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/464/
หมายเหตุ

  • เรียนร่วมกับนักเรียนนานาชาติ ผู้เรียนควรมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน
  • กิจกรรมและวิชาเรียนจะอิงตามเนื้อหาที่สอนอยู่ในขณะนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะไม่ย้อนสอนบทเรียนที่ผ่านมาแล้ว
  • ตารางสอนจะได้ เมื่อทราบผลสอบแบ่งห้องของตน เมื่อไปถึงจีนแล้ว
  • ทางโรงเรียนมีโรงอาหาร ผู้เรียนสามารถหารับประทานได้ นอกจากนี้นักเรียนสามารถหาทานได้จากร้านอาหารตามสั่งรอบๆมหาวิทยาลัย
  • ประกัน อุบัติเหตุ ต้องทำทุกคน ตามกฎหมายของรัฐบาลจีน แนะนำผู้เรียนซื้อประกันสุขภาพจากไทยด้วย เพื่อสิทธิของตัวผู้เรียนเอง

 

Bookmark and Share