ข่าวสาร และกิจกรรม
Summerจีน ซัมเมอร์จีน 2018 เปิดรับสมัครแล้ว ซัมเมอร์เมืองจีน 61

ซัมเมอร์ที่จีน 2561 เรียนซัมเมอร์ที่จีน ราคา เรียน เรียนซัมเมอร์ที่จีน ที่ไหนดี เรียนซัมเมอร์ที่จีน ราคาถูก
 

Summer China May 2018  (เรียนกับต่างชาติ)


   เมืองฮารบิ้น

Harbin University of Science and Technology พักห้องคู่

7 week 15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน  2018 **  ราคา 53,299 บาท 
7 week 21 พฤษภาคม - 8 กรกฎาคม  2018 **  ราคา 48,299 บาท


ค่าใช้จ่ายรวม ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนแล้วรายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/466/
    เมืองต้าเหลียน

Dalian maritime university สอนดี ช่วงบ่ายมีสอน HSK หอใหม่ คนไทยน้อย***

8 weeks   เริ่ม 23 พฤษภาคม - 13 กรกฎาคม  66,750 บาท
มี STAFF จากบ้านจีน อำนวยความสะดวกช่วงลงทะเบียน
ค่าใช้จ่ายรวม ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนแล้ว

รายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/464/

รายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/464/

Bookmark and Share