ข่าวสาร และกิจกรรม
Summerจีน ซัมเมอร์จีน 2018 เปิดรับสมัครแล้ว ซัมเมอร์เมืองจีน 61


Summer จีน เริ่มเดือน พฤษภาคม

เรียนกับนักเรียนต่างชาติ  


เมืองฮารบิ้น

Harbin University of Science and Technology พักห้องคู่

7 week 15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน  2018 **  ราคา 53,299 บาท  
7 week 21 พฤษภาคม - 8 กรกฎาคม  2018 **  ราคา 53,299 บาท 


ค่าใช้จ่ายรวม ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนแล้วรายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/466/


 Summer JUNE ต้าเหลียน 10 มิถุนายน ถึง 11 สิงหาคม 2018 !!


 

หลักสูตรภาคฤดูร้อนของจีน 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาจีนได้ใน เวลาอันรวดเร็ว

โดยมุ่งไปในการเรียน พูด ฟัง อ่าน เขียน ก่อนเปืดคลาสจะมีการสอบวัดระดับเพื่อทำการแบ่งห้องตามความรู้ของนักเรียน 

ช่วงบ่ายจัดให้เรียนรู้วัมฒนธรรมของจีนอีกด้วย เช่น วาดพู่กันจีน รำมวยจีน ตัดกระดาษจีน แลกเปลี่ยนภาษากับนักศึกษาจีน ศิลปะการชงชาจีน หรือ กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ เช่น ตีปิงปอง วอลเล่ย์บอล  

ในวันหยุดสุดสัปดาห์บ้านจีนและมหาวิทยาลัย จัดทริปเล้กๆ เพื่อพาน้องชมและซึมซับบรรยากาศของเมืองต้าเหลียน

 

หลักสูตรระยะสั้น 8 week**  ราคา 75,800 บาท ปิดรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2561***

เปิดคลาสใหม่ เรียนร่วมกับนักเรียนต่างชาติ ไม่ต้องแทรกคลาส **
 

ค่าใช้จ่ายรวม ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนแล้ว
รายละเอียดโปรแกรม 
http://www.banjean.com/pages/479/


 


 

เมืองต้าเหลียน

Dalian maritime university สอนดี ช่วงบ่ายมีสอน HSK หอใหม่ คนไทยน้อย***8 weeks   เริ่ม 23 พฤษภาคม - 13 กรกฎาคม  ราคา 66,750 บาท
7 weeks   เริ่ม 30 พฤษภาคม - 13 กรกฎาคม  ราคา 64,000 บาท 


ค่าใช้จ่ายรวม ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนแล้ว
รายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/464/

 

รายละเอียดหลักสูตร Course ช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม

ช่วงที่ 1  เริ่ม 28 May  - 15 July 2018 แทรกคลาสกับนักเรียนระยะยาว
ช่วงที่ 2  เริ่ม 16 July  - 24 Aug 2018 ซัมเมอร์ปิดเทอมภาคฤดูร้อน 

 

TIME

 โปรแกรมเริ่ม

ราคาพักห้องคู่ / บาท

โปรสมัครคู่/พักคู่

13 Week

28 May - 24 August

85,000

78,500

12 Week

4 June - 24 August

82,000

75,800

10 Week

 18 June - 24 August

74,000

69,550


ค่าใช้จ่ายรวม ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนแล้ว
รายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/472/
 


 

Bookmark and Share