ข่าวสาร และกิจกรรม
กฎระเบียบรูปถ่ายสำหรับยื่นวีซ่าจีนล่าสุด

เตรียมตัวก่อนไปยื่นที่สถานทูติจีนนะครับ

 

Bookmark and Share