ข่าวสาร และกิจกรรม
อยากสมัครเรียน แต่กลัวโดนหลอก

    

        บริษัท ศูนย์ภาษาบ้านจีน จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการให้คำปรึกษาและ แนะนำข้อมูลแก่ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศจีน รวมถึงให้ข้อมูลในการสมัครเรียน ความเป็นอยู่ทั่วไปและการทำวีซ่าให้กับนักเรียนที่สนใจจะเดินทางไป ศึกษาต่อยังประเทศจีน  เอกสารอนุญาตประกอบกิจการ

 

 

ทำความรู้จักขั้นตอนการทำงานของบ้านจีน
 

     1. เลือกมหาวิทยาลัย และ หลักสูตร ที่ต้องการไปเรียนต่อ
 

     2. ยื่นเอกสารการสมัคร และ ชำระมัดจำ เอกสารที่น้องๆต้องเตรียมมาสมัครจะมีดังนี้
            •    รูป 1 หรือ 2 นิ้ว 5 ใบ
            •    สำเนาพาสปอร์ต
            •    ทรานสคริปเทอมล่าสุด(เฉพาะปักกิ่ง และ เซี่ยงไฮ้)
            •    ใบรับรองจากทางโรงเรียน (สำหรับคนที่จะเรียนปริญญา) แปลเป็นจีนหรืออังกฤษ และ ประทับตราโรงเรียน
            •    ใบจบมัธยมปลาย (สำหรับคนที่จะเรียนปริญญา) แปลเป็นจีนหรืออังกฤษ และ ประทับตราโรงเรียน
 

     3. บ้านจีนส่งเอกสารให้แก่ทางมหาวิทยาลัย  
 

     4. รอเอกสารตอบรับเข้าเรียนจากทางมหาวิทยาลัย  ขั้นตอนนี้จะใช้เวลา ประมาณ 45 วัน (ยกเว้นเมืองกวางเจา ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ) ทางมหาวิทยาลัยจะส่งเอกสารตอบรับเข้าเรียน และใบ JW 202 ของน้องๆมาให้  …ใบตอบรับและ JW 202 คืออะไร ? 
 

แจ้งให้น้องๆไปตรวจร่างกาย สำหรับคนที่ลงทะเบียน 1 ปี และเปิดบัญชีธนาคารที่จีน ( เฉพาะคนที่ต้องการเปิด )
 

     5. ทำวีซ่าเข้าประเทศจีน หลังจากได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยแล้ว ก็สามารถยื่นทำวีซ่านักเรียนได้แล้ว ขั้นตอนทำวีซ่าทางบ้านจีนจะดำเนินการให้ทั้งหมด  ( เฉพาะนักเรียนที่ให้บ้านจีนทำวีซ่าให้ )
 

     6. จองตั๋วเครื่องบินเพื่อกำหนดวันเดินทาง  คนที่เดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน ทางบ้านจีนจะจัดให้เดินทางไปพร้อมกัน
 

     7. ชำระเงิน ค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยนำเงินมัดจำมาหักออกจากเงินที่ต้องชำระทั้งหมด
 

     8. ออกตั๋วเครื่องบิน หลังจากออกตั๋วแล้วน้องจะเข้ามารับ E-ticket ที่บ้านจีน หรือให้ทางศูนย์ส่งให้ทางเมล์ก็สะดวกมากๆ
 

     9. ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่ และสิ่งที่ควรทราบจากทางเจ้าหน้าที่ เพื่อให้น้องเตรียมตัวได้อย่างมั่นใจสำหรับการไปเรียนต่อ

 

     10. ออกเดินทางสูประเทศจีน-  ทางบ้านจีนจัดเจ้าหน้าที่จากทางมหาวิทยาลัยหรือเจ้าหน้าที่คนไทย รับน้องๆที่สนามบินปลายทาง อย่างอบอุ่น

     11. ให้คำปรึกษาน้องๆระหว่างเรียนอยู่ที่จีน  เพื่อการดูแลที่ดียิ่งขึ้น ทางบ้านจีนมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่เมืองต่างๆ เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ต้าเหลียน ฮาร์บิ้น เป็นต้น เพื่อชวยเหลือน้องๆที่ประสบปัญหาเวลาอยู่ที่จีน
 

     12. จองตั๋วเครื่องบินขากลับ น้องๆสามารถจองตั๋วช่องทางที่หลากหลายทั้ง EMAIL , MSN หรือทางโทรศัพท์ โดยทางบ้านจีนจะส่งตั๋วให้น้องๆทาง EMAIL น้องสามารถปรินท์และนำตั๋วไปขึ้นเครื่องได้ทันที|

  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-6828732 พี่ปุ้ม 

Bookmark and Share