ข่าวสาร และกิจกรรม
Dongbei University Of Finance & Economics (ป.ตรี จีน - ภาษาและวัฒนธรรม)

 

ประวัติย่อ

 

Dongbei University of Finance and Economics ก่อตั้งเมื่อปี 1952 มีชื่อเสียงในด้านเศรษฐศาสตร์ และ Business เป็นพิเศษ DUFE ประกอบด้วย 6 วิทยาลัย 9 ภาควิชา และ 4 ศูนย์ศึกษา โดยมี หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน อีกกว่า 41 สาขา วิชาคณะ ที่มีชื่อเสียงของที่นี่ ได้แก่ International Economics and Trade,Tourism and Hotel Management, Business Management ,Hotel Management, Business Management

เปิดสอนนักเรียนต่างชาติมาเป็นเวลายาวนาน ทำให้นักศึกษาที่จบการศึกษาจากที่นี่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในองค์กร และตัวมหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่สวยงาม ร่มรื่นเหมาะกับการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างยิ่ง

จุดเด่น ของ DUFE การเรียนการสอนเข้มค้น อาจารย์มีคุณภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครับ ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียน หอพักนักศึกษาต่างชาติ การเดินทางก็สะดวกสบาย อีกทั้งยังใกล้ห้างสรรพสินค้าอีกด้วย 

 

หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับชาวต่างชาติ
 

หลักสูตรปริญญาตรีสาขา     -  ภาษาและวัฒนธรรม
 

ตัวอย่างหลักสูตร

Curriculum of ChineseLanguage Major (Chinese Culture)Comprehensive Chinese, Conversation, Listening, Press Reading, Writing, Translation, Chinese for Tourism, Business Chinese, China Introduction, Chinese Folk Custom, English, Computer, Language Practice,  etc.

 

       

รายละเอียดของหอพัก

1.ค่าน้ำฟรี ;
ค่าไฟ หน้าหนาว ฟรีให้ 180 ยูนิต หน้าร้อนฟรี 150 ยูนิต เกินจากที่กำหนดคิดยูนิตละ 1 หยวน
2.ภายในห้องพักใช้โทรศัพท์ระบบ 200 สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้
3.ภายในหอมี ห้องซักผ้ารวม (ใช้การ์ด)และห้องครัวรวมทุกชั้น มีแม่บ้านทำความสะอาดทุกชั้น
 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

● มีอายุระหว่าง 18ถึง 50 ปี

● จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย

● มีผลสอบ HSK ระดับ 3 (200 คะแนนขึ้นไป) หรือ ผลสอบ BCTระดับ 2

● สอบผ่านการสอบเข้าเรียนของมหาวิทยาลัย(ข้อเขียน,สัมภาษณ์)

 
 

ช่วงเวลาและเนื้อหาการสอบ

- สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ภาษาจีน 

     เทอมมีนาคม : ปลายเดือนกุมภาพันธ์

     เทอมกันยายน : เดือนมิถุนายน และ เดือนสิงหาคม เดือนละ 1 ครั้ง

 

 

ช่วงเวลาเปิดเรียน //เดือน กันยายน ของทุกปี***กรุณาสมัครล่วงหน้าเพื่อจองที่พักในมหาลัย

 

              

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

●เงินมัดจำ 20,000 บาท (จะนำไปหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ)

●หนังสือเดินทาง (Passport)ตัวจริง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

●รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 5 ใบ

●Transcript มัธยม 4-5-6 แปลจีน หรือ อังกฤษ

●ใบประกาศนียบัตร (วุฒิการศึกษามัธยม 6 ) แปลจีน หรือ อังกฤษ

 

 

Bookmark and Share