ข่าวสาร และกิจกรรม
Dalian University Of foreign Language (ป.ตรี จีน - ภาษาและวัฒนธรรม)

Dalian University Of foreign Language เมืองต้าเหลียน  หนึ่งในสถาบันแรกที่มีการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติในต้าเหลียน สถาบันจีน SCSมีความสำคัญในการสอนภาษาจีนให้แก่ นักเรียนต่างชาติ และยังเป็นศูนย์จัดสอบ HSK ของต้าเหลียนทางมหาวิทยาลัยได้มีการสอนภาษาจีนควบคู่ไปกับภาษาต่างประเทศโดย ที่นักศึกษาจะได้ปริญญาทางด้าน MA สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีจะได้ BAโดยที่การเรียนการสอนจะเน้นไปทางภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนทางด้านผู้สอนก็มี ประสบการณ์สอนนักเรียนต่างชาติมานาน มีสื่อการเรียนการสอนที่ครบครันและทันสมัย

หลักสูตรปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติแยกเป็น 2สาขา

1.*คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน(เอกจีน)

Curriculum of Chinese Major (Cultural orientation) :  Basic, Intermediate and Advanced Chinese, Spoken Chinese ,Listening Comprehension, Chinese Reading, Basics of News Language, Classical Chinese, Composition, Translation ,Field Work, Shadow Boxing.

Selective Courses :  Aspects of China, News Reading, Modern Chinese Grammar ,Brief History of Modern and Contemporary Chinese Literature, Practical Vocabulary, Brief History of Ancient Chinese Literature. 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

●มีอายุระหว่าง18ถึง25ปี

●จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย

●มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 

 

ทำไมต้องDalian University of Foreign Languages

●ตั้งอยู่ใจกลางเมือง

●เดินทางสะดวกใกล้แหล่งการค้า

●เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในต้าเหลียนที่เปิดรับน.ศ.ต่างชาติ

●มีนักศึกษาต่างชาติสมัครเรียนมากสุดในเมืองต้าเหลียน
 

 

ช่วงเวลาเปิดเรียน //เดือน กันยายน ของทุกปี***กรุณาสมัครล่วงหน้าเพื่อจองที่พักในมหาลัย

 

              

 

 


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

●เงินมัดจำ 20,000 บาท (จะนำไปหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ)

●หนังสือเดินทาง (Passport)ตัวจริง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

●รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 5 ใบ

●Transcript มัธยม 4-5-6 แปลจีน หรือ อังกฤษ

●ใบประกาศนียบัตร (วุฒิการศึกษามัธยม 6 ) แปลจีน หรือ อังกฤษ


 

Bookmark and Share