ข่าวสาร และกิจกรรม
Capital Normal University (ป.ตรี จีน - ภาษาและวัฒนธรรมจีน)

ประวัติย่อ

 

ก่อตั้งเมื่อปี 1954 มีสื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และ ศูนย์วิจัยทางวิชาการมากมาย มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 17 วิทยาลัยเปิดสอนในสาขาต่างๆ อาทิ เช่น ศิลปะประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ และศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 

ปัจจุบันสถาบันรับสมัครนักศึกษา และผู้สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตรภาษาจีนระยะ สั้น ระยะยาว หลักสูตรปริญญา ทั้งยังมีการจัดชั้นเรียนเฉพาะกลุ่มให้ผู้สนใจศึกษาวัฒนธรรมจีน ภาษาจีนระยะสั้น และระยะยาว โดยในปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติศึกษาอยู่ทั้งหมด เกือบ 1,000 คน ได้แก่นักเรียนจาก เกาหลี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เป็นส่วนใหญ่

 

 

หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับชาวต่างชาติ  (ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีน)

 

ใช้เวลาในการเรียน 4 ปีโดยใน 2 ปีแรกจะเป็นการเรียนพื้นฐานภาษาจีนจากนั้นใน ปี 3 และปี 4 จะแยกเรียนตามคณะที่สมัครไว้โดยต้องเก็บ ทั้งหมด 158 หน่วยกิต และปีสุดท้ายต้องทำวิทยานิพนธ์ถึงจะจบการศึกษา


*คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน(เอกจีน)

Required courses  :  Reading and Writing; Listening Comprehension; Reading Comprehension; Watching ,Listening and Speaking on TV Programs; Writing etc.

Selective courses  :  Chinese Characters, Newspaper Reading Comprehension, News Listening Comprehension, Chinese Survey, Chinese History, Chinese Culture, Business Oral Chinese, TV News, Ancient Chinese, Modern Chinese Literature, Ancient Chinese Literature, Contemporary Chinese Literature, Selective Readings in Ancient Books, Chinese National Condition, Modern Chinese Grammar, Translation from English (Korean or Japanese) to Chinese, Modern Chinese Rhetoric, Modern Chinese Words and Expressions, Chinese Philosophers, Calligraphy, Chinese Painting,Singing Chinese Songs, Chinese Dancing, Chinese Traditional Instruments, Taichi,Computer, Appreciating Movies, Preparation for HSK (Chinese Language Proficiency Test)

lectures  :  Chinese Survey, Chinese Culture, Chinese Social Issues (in either Chinese or English)

 

 

รายละเอียดหอพัก

1. ค่าน้ำ รวมอยู่ในราคาค่าห้องแล้ว ; ค่าไฟ 2.5 หยวน/วัน/คน

2. ตู้เย็นเช่าเดือนละ 120 หยวน

3. ใช้โทรศัพท์ระบบ 201

4. ประตูเป็นระบบบัตร keycardเพื่อความปลอดภัย

5. ภายในหอมีห้องซักผ้ารวมและห้องครัวรวม (สามารถมัดจำยืมอุปกรณ์ได้)

 

 

              

ช่วงเวลาเปิดเรียน //เดือน กันยายน ของทุกปี***กรุณาสมัครล่วงหน้าเพื่อจองที่พักในมหาลัย

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

●เงินมัดจำ 5,000 บาท (จะนำไปหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ)

●หนังสือเดินทาง (Passport)ตัวจริง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

●รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 5 ใบ

●Transcript

●ใบประกาศนียบัตร (วุฒิการศึกษามัธยม 6 ) แปลจีน หรือ อังกฤษ

●หนังสือรับรองจากโรงเรียน แปลจีน หรือ อังกฤษ

●ผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ เฉพาะเรียน 1 ปีเท่านั้น(สามารถขอแบบฟอร์มได้ที่ศูนย์ )

 

 

ดูรูปมหาวิทยาลัย

Bookmark and Share