ข่าวสาร และกิจกรรม
Donghua university ป.ตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติ

 

Donghua university

ก่อตั้งใน 1951มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ดีไซน์ และการค้าระหว่างประเทศ  ประกอบด้วย 7 สาขาหลัก 18 วิทยาลัย เปิดสอน ในระดับปริญญาตรี กว่า 41 สาขา ปริญญาโท 43 สาขา และ 19 สาขา ในระดับ ปริญญาเอก ปัจจุบันมีนักศึกษาเรียนอยู่ กว่า 20,000 คน เป็นมหาวิทยาลัยของจีนแห่งแรกๆ ที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติรวมไปถึงโครงการ นักศึกษาแลกเปลี่ยน

มหาวิทยาลัยอยู่ในเขต 虹桥Hongqiao ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบนดิน สถานี  Yan An Xi Road (延安西路站)การเดินทางสะดวกสบาย ใกล้กับห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ บริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยยังมีร้านอาหารเปิดบริการมากมาย  

 

ตัวอย่างวิชาเรียน : Comprehensive Chinese, Spoken Chinese, Audio-Visual-Oral Chinese, Chinese Writting, Chinese for Economy and Trade, Chinese Literature, The Outline of China and Chinese Culture, etc.

 

ตัวอย่างวิชาเลือก : Newspaper Reading, Contemporary Chinese Issues, The Culture of Chinese Characters, Translation Practice, Chinese Calligraphy and Painting, Humanity and Geography of China, Chinese Folklore, Comparison of Sino-Western Culture, Chinese Business Culture, International Trade Practice, Economic Law, Introduction to Economics, Management Case Study, Learn to Speak Shanghai Dialect, Business English, Archaic Chinese and Modern Chinese Economy and Society, etc.


 

หมายเหตุ**  เงื่อนไขการจบการศึกษา

1. มีหน่วยกิต รวม 155 หน่วยกิต

2. ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ

3. ผ่านการทำวิทยานิพนธ์

4. มีผลสอบ HSK ระดับ 8 (ระบบเก่า) หรือ HSK ระดับ 5 (ระบบใหม่ / คะแนน 210 คะแนนขึ้นไป) หรือ BCT ระดับ 5

5. เมื่อสำเร็จการศึกษา ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย จะได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับ ปริญญาตรี

  

รายละเอียดหอพัก

- หอพักมี 18 ชั้น มีลิฟท์ และยามคอยดูคนเข้าออกตลอดเวลา
- ค่ามัดจำหอพัก 300 หยวน (ได้คืนวันคืนห้องพัก โดยห้องพักต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย )
- โทรศัพท์ใช้ระบบ 201- ค่าอินเตอร์เน็ต รายเทอม 280 หยวน
- ภายในหอพักมีครัวรวมทุกชั้น นักศึกษาสามารถใช้บริการได้
- ห้องซักผ้า มีเฉพาะชั้นเลขคู่ (บัตรซักผ้า มัดจำ 20 หยวน ซักครั้งละ 3 หยวน)
- ค่าหอจ่ายรายเทอม 135 วัน
- ค่าไฟฟรีในแต่ละห้องพัก กรณีเกินคิดยูนิตละ 1 หยวน

 

ช่วงเวลาเปิดเรียน //เดือน กันยายน ของทุกปี***กรุณาสมัครล่วงหน้าเพื่อจองที่พักในมหาลัย

 

 

              

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

●เงินมัดจำ 20,000 บาท (จะนำไปหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ)

●หนังสือเดินทาง (Passport)ตัวจริง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

●รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 5 ใบ

●Transcript มัธยม 4-5-6 แปลจีน หรือ อังกฤษ

●ใบประกาศนียบัตร (วุฒิการศึกษามัธยม 6 ) แปลจีน หรือ อังกฤษ

 

 

 

ดูรูปมหาวิทยาลัย

 

 

                                     

Bookmark and Share