ข่าวสาร และกิจกรรม
Shanghai International Studies University (ป.ตรี จีน - ภาษาจีน+อังกฤษ)

 

ประวัติย่อ
 

ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1949 และได้เข้าร่วมโครงการ 211 กับทางภาครัฐของประเทศจีน ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน ปัจจุบันทาง SISUได้มี 2 วิทยาเขต คือที่ Hongkou Districtและ Songjiang New District ในช่วงระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัย SISUได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในเรื่องของภาษา การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีอุปกรณ์การสอนครบครัน และยังมีความพร้อมทางด้านบุคลากร ที่มีศักยภาพสูง พร้อมที่จะให้ความรู้แก่นักศึกษา


 

หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับชาวต่างชาติ ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องสอบเข้า แต่ต้องมีผลสอบ HSK ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดถึงจะเข้าเรียนได้   ใช้เวลาในการเรียน 4 ปี โดยใน 2 ปีแรก จะเป็นการเรียนพื้นฐานภาษาจีน จากนั้นใน ปี 3และปี 4 จะแยกเรียนตามคณะที่สมัครไว้

 

หลักสูตรปริญญาตรีสาขา  -  ภาษาจีน + อังกฤษ

 

ชั้นปีที่ 1, ปีที่ 2

        ตัวอย่างวิชาเรียน :

การอ่านภาษาจีน, การอ่านจับใจความภาษาจีน, การฟังภาษาจีน, การฟัง-การพูดภาษาจีน, การสนทนาภาษาจีน, การเขียนภาษาจีน, การแปล, การอ่านภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ ฯลฯ 

 

ชั้นปีที่ 3, ปีที่ 4

        ตัวอย่างวิชาเรียน :

การอ่านภาษาจีน, การอ่านหนังสือพิมพ์จีน, การเขียนภาษาจีน, การแปล, คอมพิวเตอร์, การอ่านภาษาอังกฤษ, การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ, ติวสอบ TOEIC, การสนทนาภาษาอังกฤษ, การเขียนเพื่อธุรกิจ ฯลฯ

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

● มีอายุระหว่าง 18ปีขึ้นไป

● จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย

● มีผลสอบ HSK ระดับ 4 ขึ้นไป 

● สุขภาพร่างกายแข็งแรง

 

 

 

รายละเอียดหอพัก

 

The International Education Center

1. โทรศัพท์ในห้องพักระบบ 201

2. สามารถเล่นเน็ตในหอพักได้ มัดจำ 200 หยวน และ ค่าเน็ตต่อเดือน 100 หยวน

3. ภายในตึกมีสาธารณูปโภคส่วนรวม ห้องอาหารสำหรับนักเรียนต่างชาติ และ ห้องครัวรวม

4. เครื่องซักผ้าต้องใช้บัตรซักผ้า ราคา 40 หยวน มัดจำ 10 หยวน ซักครั้งละ 3หยวน อบผ้า 6 หยวน

5. ค่าที่พักต่อเทอม 135 วัน ประมาณการ

 

The International Cultural Exchange Center (SISU Hotel)

1. โทรศัพท์ในห้องพักระบบ 201

2. สามารถเล่นเน็ตในหอพักได้ ค่าเน็ตต่อเดือน 80 หยวน

3. ภายในตึกมีสาธารณูปโภคส่วนรวม ห้องอาหารสำหรับนักเรียนต่างชาติ และ ห้องครัวรวม

4. เครื่องซักผ้าใช้บริการฟรี

5. ค่าที่พักต่อเทอม 135 วัน ประมาณการ

 

 

 

               

 

 

ช่วงเวลาเปิดเรียน //เดือน กันยายน ของทุกปี***กรุณาสมัครล่วงหน้าเพื่อจองที่พักในมหาลัย


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

●เงินมัดจำ 20,000 บาท (จะนำไปหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ)

●หนังสือเดินทาง (Passport)ตัวจริง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

●รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 5 ใบ

●Transcript มัธยม 4-5-6 แปลจีน หรือ อังกฤษ

●ใบประกาศนียบัตร (วุฒิการศึกษามัธยม 6 ) แปลจีน หรือ อังกฤษ

 

 

 

ดูรูปมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

Bookmark and Share