ข่าวสาร และกิจกรรม
Shanghai Normal University (จีนเร่งรัด)

 

ประวัติย่อ

 

มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นมหาวิทยาลัยระดับต้นของประเทศจีนที่รับนักศึกษาต่างชาติ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน คณาจารย์มีประสบการณ์ในการสอนมายาวนาน

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

การเรียนการสอน เน้น การฟัง พูด  อ่าน  เขียน ทำให้ระดับภาษาจีนของนักเรียนพัฒนาได้เร็วในระยะเวลาอันสั้น

เรียนทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ,เรียน 30 คาบ/สัปดาห์ ,เรียนคาบละ 40 นาที

 

 

วิชาเลือก : วัฒนธรรมจีน , การออกเสียงภาษาจีน ,  อักษรจีนเริ่มต้น , พื้นฐานไวยากรณ์ภาษาจีน ,ภาษาจีนธุรกิจ ,จีนท่องเที่ยว , แนะแนว HSK ฯลฯ

กิจกรรม  : เขียนจีน , วาดภาพ , ซอจีน , ไทเก็ก , วูซู , โยคะ , เต้นรำ  เป็นต้น  กิจกรรมอื่น : การประกวดการพูดการอ่าน ,  เทศกาลวัฒนธรรมต่างประเทศ ,  การแข่งขันความสามารถพิเศษ , งานกีฬา ,งานเลี้ยงปีใหม่  เป็นต้น
 

ระดับชั้นเรียน   : หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัดระดับต้น : เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียน
 

 

ผู้ที่จะได้ใบประกาศนียบัตร    **เรียนครบตามเวลาที่กำหนด , คะแนนสอบผ่านตามเกณฑ์  จะได้รับใบรับรองจากทางมหาวิทยาลัย
 

 

ข้อกำหนดของการสมัคร

     - นักเรียนมัธยมปลาย ต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี

     - มีสุขภาพดี และมีผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน
 

 

 

รายละเอียดของหอพัก
 

Foreign Guest House

- สาธารณูปโภคส่วนรวมภายในหอพัก เช่น ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม ซักผ้าบัตรซื้อได้ที่ COUNTER

- ร้านอาหารสำหรับนักเรียนต่างชาติเปิดบริการภายในหอพัก

- ราคาที่แจ้งนี้เป็นราคาสำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าที่พักมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป

- ฟรีค่าไฟ เดือนละ 70 ยูนิต กรณีที่ใช้เกินคิดยูนิตละ 1 หยวน

- ฟรีค่าโทรศัพท์ภายในเซี่ยงไฮ้ 70 หยวน/ เดือน กรณีใช้เกินคิด 0.7 หยวน/ 3 นาที

- อินเตอร์เน็ตเดือนละ 50 หยวน และที่ล็อบบี้สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ มี wireless

- ค่าหอพัก 1 เทอมประมาณ 120 วัน

 

Foreign Expert’s Building

- ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย ภายในหอมี Coffee shop และห้องอาหาร(อยู่ชั้น2)

- สาธารณูปโภคส่วนรวมภายในหอพัก เช่น ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม ซักผ้าบัตรซื้อได้ที่ COUNTER

- ราคาที่แจ้งนี้เป็นราคาสำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าที่พักมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป

- ฟรีค่าไฟ เดือนละ 70 ยูนิต กรณีที่ใช้เกินคิดยูนิตละ 1 หยวน

- ฟรีค่าโทรศัพท์ภายในเซี่ยงไฮ้ 70 หยวน/ เดือน กรณีใช้เกินคิด 0.7 หยวน/ 3 นาที

- อินเตอร์เน็ตเดือนละ 50 หยวน บางห้องอาจจะต้องซื้อบัตรอินเตอร์เน็ตเพื่อต่อกับสายโทรศัพท์

- ค่าหอพัก 1 เทอมประมาณ 120 วัน

 

International Education Exchange Center

- ตั้งอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยใช้เวลาเดินทาง 10 นาที จากตึกเรียน

- ภายในมี่พัก มีเครื่องซักผ้ารวม ร้านอาหาร ห้องคาราโอเกะ

- ราคาที่แจ้งนี้เป็นราคาสำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าที่พักมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป

- ฟรีค่าไฟ ละ 70 ยูนิต กรณีที่ใช้เกินคิดยูนิตละ 1 หยวน

- อินเตอร์เน็ตเสียเป็นรายเทอม 200 หยวน ค่าเปิดบริการ 20 หยวน

- ค่าโทรศัพท์  นาทีละ 3 เหมา

- ค่าหอพัก 1 เทอมประมาณ 120 วัน

 

 

**ช่วงเวลารับสมัคร

เทอมการศึกษาที่ 1 ( เดือนกันยายน) ยื่นใบสมัครก่อน 15 พฤษภาคม ของทุกปี
เทอมการศึกษาที่ 2 ( เดือนมีนาคม)   ยื่นใบสมัครก่อน 15 พฤศจิกายน ของทุกปี
 

 

 

              

 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

●เงินมัดจำ 20,000 บาท (จะนำไปหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ)

●หนังสือเดินทาง (Passport)ตัวจริง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

●รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 5 ใบ

●Transcript มัธยม 4-5-6 แปลจีน หรือ อังกฤษ

●ใบประกาศนียบัตร (วุฒิการศึกษามัธยม 6 ) แปลจีน หรือ อังกฤษ

 

 

 

ดูรูปมหาวิทยาลัย

 

 

Bookmark and Share