ข่าวสาร และกิจกรรม
Dongbei University of Finance&Economics (ป.ตรี Inter - Tourism Management)

 

The University

 

Dongbei University of Finance & Economics (DUFE) was founded in 1952, for over half a century, DUFE has adhered to its motto combining with her education and innovation. Consisting of 31 schools and departments, the University confers bachelors' degrees in 31 academic disciplines, masters' degrees in 65 disciplines, doctoral degrees in 4 Level and 3 research stations that offer post-doctoral fellowships.

 

     - A First-rate higher education institution in China

     - One of the top three finance and economics university in China

     - Maximum A+ rating in the 2005 National Evaluation of Education conducted by the Ministry of Eucation of China

     - Top 10 in 'The Most Valuable Alumni in China Universities' by 'China Alumni' in 2006

 

DUFE graduates are among the most employable graduates in China.

 

International Teaching Team

DUFE boasts an excellent international teaching team. They are experts who are rich in teaching experience of international education. The international academic group consists of professionals from UK, USA, Australia, Canada, Germany, Japan, etc, which ensures an English-teaching environment and multicultural intelligent resources.

 

International Students

Since 1988, DUFE has trained thousands of graduates from many coutries, including Japan, Korea, USA, France, Canada, Germany, Italy, Spain, Denmark, Australia, Russia, Singapore, Thailand, Vietnam, Mongolia, Turkey, Panama, Indonesia, Pakistan. Ghana, Ethiopia, the Philippine, Sudan. etc. Currently, more than 1000 international students - representing over 20 countries are studying in DUFE.

 

หลักสูตรปริญญาตรี INTER  สำหรับชาวต่างชาติ
 

หลักสูตรปริญญาตรี INTER สาขา  -  Tourism Management

 

วิชาบังคับ  : Academic Writing, Profile of China, Introductory Management, Introductory Microeconomics, Tourism Management , Introductory Accounting, Organizational Behavior ,  Tourism Economics, Introductory Marketing , Fundamentals of Finance , Service Management , Intercultural Comparison & Management, Tourism Marketing , Visitor Attraction Management ,  Introductory Human Resource Management , Tourist Behaviour , International Tourism Destinations , Introduction of International Business Management, etc.

 

วิชาเลือก : Chinese Cultrual Practice , Chinese Grammar & Vocabulary , Chinese Basic Writing , Chinese Reading , Advanced Oral English  , Business Chinese L & S,  Business Chinese R & W  ,  International Finance , Intermediate Business Chinese ,,  , Information Management in Tourism and Hospitality , Project Management , etc.

 

 

 

 รายละเอียดของหอพัก

1.ค่าน้ำฟรี ;
ค่าไฟ หน้าหนาว ฟรีให้ 180 ยูนิต หน้าร้อนฟรี 150 ยูนิต เกินจากที่กำหนดคิดยูนิตละ 1 หยวน
2.ภายในห้องพักใช้โทรศัพท์ระบบ 200 สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้
3.ภายในหอมี ห้องซักผ้ารวม (ใช้การ์ด)และห้องครัวรวมทุกชั้น มีแม่บ้านทำความสะอาดทุกชั้น
 


คุณสมบัติของผู้สมัคร

● จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย

● มีผลสอบ IELTS 5.0 / TOEFL 500 (TOEFL ibt 60) 
 

 

ช่วงเวลาเปิดเรียน //เดือน กันยายน ของทุกปี***กรุณาสมัครล่วงหน้าเพื่อจองที่พักในมหาลัย

 

              

 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

●เงินมัดจำ 20,000 บาท (จะนำไปหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ)

●หนังสือเดินทาง (Passport)ตัวจริง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

●รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 5 ใบ

●Transcript มัธยม 4-5-6 แปลจีน หรือ อังกฤษ

●ใบประกาศนียบัตร (วุฒิการศึกษามัธยม 6 ) แปลจีน หรือ อังกฤษ


 

 

 

ดูรูปมหาวิทยาลัย

 

 

Bookmark and Share