ข่าวสาร และกิจกรรม
South Western University of Finance and Economics (ป.ตรี Inter - Bachelor of Management in Business Administration/ BBA)

 

The University

 

Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) began enrolling and training foreign students in 1996. It was listed as one of China’s key universities for enrolling and training foreign students. Since then, there have been thousands of foreign students from over 40 countries have studied at SWUFE.
 

SWUFE, founded in 1952, is in the 211 project, a major national initiative to build 100 first-class universities in the 21st century. It is the largest and one of the best universities in China specializing in economics and management. The University currently has 22,819 full-time students, among which 5,910 are graduate students. The University has state of art teaching-¬and-research facilities. The University’s libraries have over 2.32 million volumes. Covering an area of 378 acres, SWUFE maintains two beautiful campuses. The university is located at the historically significant, naturally beautiful and economically affordable city of Chengdu.
 

 

Degree Conferment

: Foreign student who successfully completes all required courses will be granted a degree of Bachelor of Management.

 

Study length

: Normally 4 years, maximum 6 years

 

Graduation, Credit and Degree Conferment requirements

1. Minimumrequirement of credit

A minimum of 105 credits are required, with 31 credits for General Education, 30 for major core courses, 12 for major elective courses, 20 for other elective course and 12 for social practice/interns and dissertation.

2. Social Practice/Interns and Dissertation

Students are required to take part in social practice/interns by either SWUFE or respective schools/departments.

Students shall hand in their dissertation (in English with Chinese Abstract) and pass the thesis defense before graduation.

 

 

หลักสูตรปริญญาตรี INTER  สำหรับชาวต่างชาติ
 

หลักสูตรปริญญาตรี INTER สาขา  -  Bachelor of Management in Business Administration/ BBA

 

ชั้นปีที่ 1 , ปีที่ 2 

        ตัวอย่างวิชาเรียน : Chinese for international students, Calculus, PC Skills, PC programming and application, Physical Education, General Introduction to China, Chinese economic reform and social development, Principle of microeconomics, Monetary finance, Accounting, Financial management, International economics, International business, Marketing, Principle of management, Intermediate financial accounting, etc.

 

ชั้นปีที่ 3, ปีที่ 4

        ตัวอย่างวิชาเรียน : Auditing, Cost management accounting, Accounting information system, Corporate finance, Management accounting, Financial statement analysis, Cross-cultural business communication, International marketing management, Human resource management, Operating management, Management information system, Environmental economics, Health economics, Industrial organization, Real estate finance, Financial institution risk management, Business Ethics, etc

 

 

รายละเอียดหอพัก

1. ใช้โทรศัพท์ระบบ 200

2. ภายในหอมี ห้องซักผ้ารวมและห้องครัวรวม ห้องคอมพิวเตอร์

3. กรณีพักห้องคู่ แต่ไม่มีเมทจะต้องจ่ายราคาต่อห้อง

4. บัตรทานข้าวและซักผ้า ที่ใช้ในหอ สามารถทำได้ที่โรงอาหารนักเรียนจีน

5. สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ในหอพัก ควรเตรียมสายแลนด์ไปด้วย

6. ค่าหอพัก 1 เทอม ประมาณ 120 วัน

 

****ช่วงรับสมัคร ยื่นใบสมัครก่อน 15 พฤษภ่าคมของทุกปี หรือเมื่อหอพักเต็ม  ****

              

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

●เงินมัดจำ 5,000 บาท (จะนำไปหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ)

●หนังสือเดินทาง (Passport)ตัวจริง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

●รูปถ่าย 2 นิ้ว 6 ใบ

● Transcript

●ใบประกาศนียบัตร (วุฒิการศึกษามัธยม 6 )แปลจีน หรือ อังกฤษ

●IELTS 5.5 or TOEFL 550 

●ผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ เฉพาะเรียน 1 ปีเท่านั้น(สามารถขอแบบฟอร์มได้ที่ศูนย์ )

 

ดูรูปมหาวิทยาลัย

 

 

Bookmark and Share