ข่าวสาร และกิจกรรม
Harbin Engineering University (ป.ตรี Inter - Civil Engineering)

 

The University

 

Harbin Engineering University (HEU)  was founded in September 1, 1953, Harbin Engineering University is defining her distinctive position in the nation's development strategy by specializing in shipping industry, ocean exploration and nuclear application. By also leading a series of reforms in teaching, scientific research and information management systems, Harbin Engineering University is expanding her role as China's premier comprehensive international university now and into the 21st century.

 

HEU sits at the scenic Songhua River in the ice city of Harbin in North China.

 

Duration   : 4 years (full-time)

Application Period   : March 15 –June 15 (รับ 25 คน/รุ่น)

 

 

หลักสูตรปริญญาตรี INTER  สำหรับชาวต่างชาติ
 

หลักสูตรปริญญาตรี INTER สาขา  -  Civil Engineering

 

ตัวอย่างวิชา  : Mechanics, concrete structures, masonry structures, steel structures, building architecture, civil engineering technology, civil engineering construction budget, project organization and management, civil engineering surveying, seismic design, bridges and road survey and design, etc.

 

 

 

รายละเอียดหอพัก

1. ค่ามัดจำ 350 หยวน ( จะได้รับคืนในวันคืนห้อง โดยที่ห้องพักอยู่ในสภาพเรียบร้อย)

2. ค่าน้ำ 20 หยวน / เดือน

3. โทรศัพท์ใช้ระบบ 201

4. ต้องซื้อการ์ดไฟ ก่อนเข้าพัก ตกเดือนละประมาณ 50 หยวน

5. การเล่นอินเตอร์เน็ต มีค่าใช้จ่ายดังนี้
      - 20 หยวน / 20 ชั่วโมง
      - 50 หยวน/ 60 ชั่วโมง
      - 100 หยวน / 150 ชั่วโมง


 

Admission Requirements:

1. High school graduation and secondary school average score is B or above.

2. Applicants are required to have good English.

English proficiency requirements:  new TOEFL 80 points or above, IELTS 6.0 or above, or to provide equivalent English proficiency certificate; (applicants from English speaking countries, English native speakers, instructing language in colleges and universities is English need not provide English Proficiency Certificate)

 

Application material:

1.  Notarized transcripts and graduation certificate of high school or above.

2. Resume;

3. Financial certificate.

 

              

ช่วงเวลาเปิดเรียน //เดือน กันยายน ของทุกปี***กรุณาสมัครล่วงหน้าเพื่อจองที่พักในมหาลัย

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

●เงินมัดจำ 20,000 บาท (จะนำไปหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ)

●หนังสือเดินทาง (Passport)ตัวจริง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

●รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 5 ใบ

●Transcript มัธยม 4-5-6 แปลจีน หรือ อังกฤษ

●ใบประกาศนียบัตร (วุฒิการศึกษามัธยม 6 ) แปลจีน หรือ อังกฤษ


 

ดูรูปมหาวิทยาลัย

 

 

Bookmark and Share