ข่าวสาร และกิจกรรม
Shanghai International Studies University (ป.ตรี Inter - International Economics&Trade)


PROGRAMS DETAILS

The programs in International Economics and Trade will exposestudents to research findings and approaches relevant to the disciplines. They will also exposestudents to key issues relevant to the disciplines at international levels. They offer formal studiesin the Chinese language & culture and general economics and management areas during the firsttwo years, giving them a broad language and business grounding before proceeding to morespecialist studies of the international business environment and the management of internationalbusinesses in the following years.

 

Totally 40 credits of intensive Chinese course are offered, including Chinese language, culture,religions, history, etc., which help students master the Chinese language skills of listening,speaking, reading and writing and understand the richness of Chinese culture, society and history.

 

The programs will be offered totally in English. Professors, faculty members and administratorscommunicate totally in English, and all teaching materials are provided in English.

 

Students come from various countries, which creates a multi-cultural community to help studentsmake cross-national friends and potential business partners in future career.

 

 

Objectives

The programs will teach you to understand the world of business and will provide you with thefoundation skills and knowledge necessary to pursue a successful career in business.

 

The programs will provide you a thorough understanding of the workings of economy andbusiness in China. Through professional training in the business disciplines, it will develop acapacity for logical analysis and the knowledge and skills required to do business with Chinese.

 

The programs will help you develop the practical skills employers are looking for, includingstrong analytical skills, high-level problem solving skills, the ability to communicate effectivelywith a business environment, and team-working skills.

 

Curriculum

General Foundation Courses : 40 credits

Required Core & Field Courses : 80 credits

Practicum & Thesis : 10 credits

Total Credits : 130 credits

 

 

Duration   : 4 years (full-time)

 

 

หลักสูตรปริญญาตรี INTER  สำหรับชาวต่างชาติ
 

หลักสูตรปริญญาตรี INTER สาขา  Bachelor of Economics in International Economics and Trade

 

General Foundation Courses :  Martial Arts, Elementary Chinese, Taijiquan, Intermediate Chinese, Chinese Culture, Advanced Chinese, Survey of China, Chinese History, Chinese Religions and Traditional Chinese Philosophy, etc.

 

Required Core & Field Courses  :  Introduction to Accounting, Introduction to World Economy, Principles of Management, Introduction to Marketing, Financial Management, Microeconomics, Macroeconomics, International Trade Practice, Finance, Business Correspondence, International Marketing, International Business Law, International Business Negotiation, Statistical Methods in Economics, Business English, Mathematical Applications in Economics, Business Communication, Intercultural Management, Special Topics on Chinese Economy, etc. 

 

 

 

รายละเอียดหอพัก

 

The International Education Center

1. โทรศัพท์ในห้องพักระบบ 201

2. สามารถเล่นเน็ตในหอพักได้ มัดจำ 200 หยวน และ ค่าเน็ตต่อเดือน 100 หยวน

3. ภายในตึกมีสาธารณูปโภคส่วนรวม ห้องอาหารสำหรับนักเรียนต่างชาติ และ ห้องครัวรวม

4. เครื่องซักผ้าต้องใช้บัตรซักผ้า ราคา 40 หยวน มัดจำ 10 หยวน ซักครั้งละ 3หยวน อบผ้า 6 หยวน

5. ค่าที่พักต่อเทอม 135 วัน ประมาณการ

 

The International Cultural Exchange Center (SISU Hotel)

1. โทรศัพท์ในห้องพักระบบ 201

2. สามารถเล่นเน็ตในหอพักได้ ค่าเน็ตต่อเดือน 80 หยวน

3. ภายในตึกมีสาธารณูปโภคส่วนรวม ห้องอาหารสำหรับนักเรียนต่างชาติ และ ห้องครัวรวม

4. เครื่องซักผ้าใช้บริการฟรี

5. ค่าที่พักต่อเทอม 135 วัน ประมาณการ

 

               

 

ช่วงเวลาเปิดเรียน //เดือน กันยายน ของทุกปี***กรุณาสมัครล่วงหน้าเพื่อจองที่พักในมหาลัย
   

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

●เงินมัดจำ 20,000 บาท (จะนำไปหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ)

●หนังสือเดินทาง (Passport)ตัวจริง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

●รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 5 ใบ

●Transcript มัธยม 4-5-6 แปลจีน หรือ อังกฤษ

●ใบประกาศนียบัตร (วุฒิการศึกษามัธยม 6 ) แปลจีน หรือ อังกฤษ

 

 

 

ดูรูปมหาวิทยาลัย

 

 

Bookmark and Share