ข่าวสาร และกิจกรรม
Summer JULY DHU 4,6 Week / 17 July -24 August 2018

Donghua university

ก่อตั้งใน 1951มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ดีไซน์ และการค้าระหว่างประเทศ  ประกอบด้วย 7 สาขาหลัก 18 วิทยาลัย เปิดสอน ในระดับปริญญาตรี กว่า 41 สาขา ปริญญาโท 43 สาขา และ 19 สาขา ในระดับ ปริญญาเอก ปัจจุบันมีนักศึกษาเรียนอยู่ กว่า 20,000 คน เป็นมหาวิทยาลัยของจีนแห่งแรกๆ ที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติรวมไปถึงโครงการ นักศึกษาแลกเปลี่ยน
มหาวิทยาลัยอยู่ในเขต 虹桥Hongqiao ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบนดิน สถานี  Yan An Xi Road (延安西路站)การเดินทางสะดวกสบาย ใกล้กับห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ บริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยยังมีร้านอาหารเปิดบริการมากมาย 

แนะนำการ เรียนการสอน
เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่ 09.00-11.45 น โดยประมาณ ช่วงบ่ายจะเป็นการเรียนกิจกรรม สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนจีน อาทิ เช่น ตัวอักษรจีน การออกเสียง วัฒนธรรมของคนเซี่ยงไฮ้
ศิลปะการตัดกระดาษจีน วาดพู่กันจีน เป็นต้น มีการเรียนนอกสถานที่ เช่น การท่องเที่ยวรอบเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสอบถามได้ที่มหาวิทยาลัย
 

จุดเด่น

 • เปิดคลาสใหม่สำหรับคนพื้นฐานน้อย หรือ ไม่มีพื้นฐาน (เรียนกับต่างชาติ)
 • ค่าใช้จ่ายไม่แพง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติของมหาวิทยาลัย
 • หอพักใหม่ ทันสมัย สะอาด หอใช้คีย์การ์ดและมีลิฟท์
 • เดินทางสะดวกมีสถานีรถไฟฟ้าตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลัย
   


เซี่ยงไฮ้ 4 ถึง 6 สัปดาห์ เริ่ม 16 กรกฎาคม 2560

 • 4 weeks  เริ่ม  14       July  - 10  August   พักห้องคู่  ราคา 54,620 บาท
 • 2 weeks  เริ่ม  14  August  - 24  August   พักห้องคู่  ราคา 43,660 บาท
 • พิเศษ ลงทะเบียน 6 weeks ราคา 75,000 บาท พักห้องคู่ **
 • ค่าใช้จ่ายรวม ค่าสมัคร ค่าเทอม ค่าหอพัก วีซ่าและตั๋วเครื่องบินไปกลับแล้ว

  Time

  09.00-11.45น

  13.30 -15.10 น

  July 16, 2018

  เรียนภาษาจีน

  Lecture / Workshop

  July 17, 2018

  เรียนภาษาจีน

   

  July 18, 2018

  เรียนภาษาจีน

  Lecture / Workshop

  July 19, 2018

  เรียนภาษาจีน

   

  July 20, 2018

  Language Practice

   

  July 21, 2018

   

   

  July 22, 2018

   

   

  July 23, 2018

  เรียนภาษาจีน

  Lecture / Workshop

  July 24, 2018

  เรียนภาษาจีน

   

  July 25, 2018

  เรียนภาษาจีน

  Lecture / Workshop

  July 26, 2018

  เรียนภาษาจีน

   

  July 27, 2018

  Language Practice

   

  July 28, 2018

   

   

  July 29, 2018

   

   

  July 30, 2018

  เรียนภาษาจีน

  Lecture / Workshop

  July 31, 2018

  เรียนภาษาจีน

   

  August 1, 2018

  เรียนภาษาจีน

  Lecture / Workshop

  August 2, 2018

  เรียนภาษาจีน

   

  August 3, 2018

  Language Practice

   

  August 4, 2018

   

   

  August 5, 2018

   

   

  August 6, 2018

  เรียนภาษาจีน

  Lecture / Workshop

  August 7, 2018

  เรียนภาษาจีน

   

  August 8, 2018

  เรียนภาษาจีน

  Lecture / Workshop

  August 9, 2018

  เรียนภาษาจีน

   

  August 10, 2018

  Language Practice

   

  August 11, 2018

   

   

  August 12, 2018

   

   

  August 13, 2018

  เรียนภาษาจีน

  Lecture / Workshop

  August 14, 2018

  เรียนภาษาจีน

   

  August 15, 2018

  เรียนภาษาจีน

  Lecture / Workshop

  August 16, 2018

  เรียนภาษาจีน

   

  August 17, 2018

  Language Practice

   

  August 18, 2018

   

   

  August 19, 2018

   

   

  August 20, 2018

  เรียนภาษาจีน

  Lecture / Workshop

  August 21, 2018

  เรียนภาษาจีน

   

  August 22, 2018

  เรียนภาษาจีน

  Lecture / Workshop

  August 23, 2018

  สอบ

   

  August 24, 2018

  ประกาศผลสอบ / พิธีปิด

   

  August 25, 2018

   

   

   

   


 

      

    

      

 

 


เอกสารการสมัคร
1. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (ต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไป นับจากวันที่ออกเดินทาง)
3. สลิปโอนเงินมัดจำ 10,000 บาท

 


ช่องทางการสมัคร
1.เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์ โดยนำเอกสารข้างต้นมายื่นในวันสมัคร
2.สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://www.banjean.com/student_register.php เมื่อทนงศูนย์ได้รับใบสมัครออนไลน์ของน้อง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งถึงเอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนต่างๆ

 


การชำระเงิน แบ่งออกเป็น 3 งวด
1.ชำระ 10,000 บาท และ ยื่นเอกสารทั้งหมดศูนย์จะเริ่มดำเนินการสมัครแก่ทางมหาวิทยาลัย
2.ชำระ 15,000 บาท หลังจากสมัครแล้ว 15 วันในขั้นตอนนี้ท่านจะได้รับใบตอบรับเข้าเรียนจากทางมหาวิทยาลัยเป็นไฟล์แสกน หรือ สามารถเช็คสถานะการสมัครได้จากเว็บมหาลัยโดยตรง
3.ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 5 กรกฎาคม 2559

Bookmark and Share