ข่าวสาร และกิจกรรม
DALIAN MARITIME / SMMR 

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีน สำหรับชาวต่างชาติ 7 สัปดาห์

ค่าใช้จ่ายรวม 59,425 บาท

1.ค่าสมัครเรียน
2.ค่าสมัคร
3.ค่าเทอม
4.ค่าหอพัก
5.ค่าตั๋วเครื่องบิน
6.ค่ารถรับจากสนามบินเข้าสู่มหาวิทยาลัย


ค่าใช้จ่ายไม่รวม

  • ค่าไฟห้องคู่ฟรี 180 ยูนิต เกินยูนิตละ 0.5หยวน        
  • ค่าซักผ้า หอใหม่ ครั้งละ 4หยวน
  • บัตรซักผ้าใบละ 50 หยวน รวมค่ามัดจำ 10 หยวน
  • ค่าหนังสือ ประมาณ 200-300 หยวน แล้วแต่ละดับ 


Free ค่าดำเนินการ และ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีนเรียนอาทิตย์ละ 5 วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ เรียน 22 คาบ ต่อสัปดาห์

การเรียนแบ่งออกเป็นช่วงเช้า (เรียนภาษาจีน 08.00-12.00 น โดยประมาณ) จำนวน นักเรียนต่อห้อง 8-12 คน 

การเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับต้น ระดับกลาง และ ระดับสูง เนื้อหาการเรียนการสอน ครอบคลุม การฟัง พูด อ่าน

เขียนช่วงบ่าย เรียนกิจกรรม 14.00-16.00 โดยประมาณ มีวิชาเลือกให้กับนักเรียนที่สนใจ เช่น Chinese Martial Arts, Tea Ceremony, Chinese Traditional ,Folk Dancing, Calligraphy, HSK Test Counseling วิชาเลือกช่วงบ่าย จะอิงตามเนื้อหาที่สอน ในขณะที่นักเรียนไปถึง

นักเรียนที่มีพื้นฐานแล้ว สามารถเรียนรวมคลาสกับนักเรียนต่างชาติ เทอม มีนาคม โดยจะมีการวัดระดับความรู้ก่อนจัดห้องเรียนอีกครั้ง
ผู้เรียนควรเตรียมความ พร้อมด้านภาษาจีนก่อนเดินทางเพื่อทำความเข้าใจกับบทเรียนได้ง่ายขึ้น

ผู้ที่เรียนหลักสูตรระยะสั้น ทางโรงเรียนจะมอบใบประกาศให้กับทุกท่าน

อากาศ ช่วงเดือนพฤษภาคม อากาศเข้าสู่หน้าร้อน อุณหภูมิประมาณ 25 องศา

หอพัก พักในหอพักของนักเรียนต่างชาติ ห้องคู่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เตียง หมอน ผ้าห่ม โต๊ะเขียนหนังสือ ห้องน้ำในตัว หอมีลิฟท์และห้องซักผ้า ห้องครัวบริการ

อาหารการกิน ทางมหาวิทยาลัยมีโรงอาหารสำหรับนักเรียน ไม่ไกลจากหอพัก 5 นาที กรณีน้องที่อยากจะทานข้างนอก  หน้ามหาวิทยาลัยมีห้างสรรพสินค้า และ ร้านอาหารมากมายเปิดบริการ

Shopping สามารถซื้อที่ห้าง wanda ได้ ตั้งอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัย หรือ ห้าง wallmart กรณีต้องการเดินทางเข้าเมือง ใช้เวลาประมาณ 40 นาที มีป้ายรถเมล์ใกล้ที่พัก

ซิมโทรศัพท์ ในช่วงเดินทางแนะนำซื้อ Sim โรมมิ่งไปใช้ก่อน แล้วจึงเปลี่ยนเมื่อไปถึงจีน

  • ซิมโรมมิ่ง ประมาณ 300 บาท สามารถหาซื้อได้ที่ Shop AIS  ( SIM TO FLY )
  • ซิมมือถือจีน  ประมาณ 500-1000 บาท (แล้วแต่แพคเกจและโปรโมชั่น)    
 ** กรณีต้องการบินพร้อม STAFF

บินสายการบิน China Southern วันที่ 18 มิถุนายน 2561


ในวันดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่จาก BANJEAN เดินทางไปส่งถึงมหาวิทยาลัย ช่วยอำนวยความสะดวกช่วงลงทะเบียน รวมถึงพาไปซื้อของที่จำเป็น หรือ แนะนำรายละเอียดอื่นๆ แต่ไม่ได้อยู่ดูแลตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ
 

หากเดินทางนอกเหนือจากวันดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องเดินทางเอง โดยมีรถจากมหาวิทยาลัยมารับเข้าสู่หอพักมหาวิทยาลัย


คุณสมบัติผู้สมัคร


วิธีการสมัคร

Bookmark and Share