ข่าวสาร และกิจกรรม
DMU Summer May 2018

                                                                                                                            


 

 

Dalian maritime university @ ต้าเหลียน สอนดี มีสอน HSK ช่วงบ่าย หอใหม่ คนไทยน้อย***

เดินทาง เดือน พฤษภาคม 2018

8 weeks   เริ่ม 23 พฤษภาคม - 13 กรกฎาคม    ราคา 66,750 บาท
7 weeks   เริ่ม 30 พฤษภาคม - 13 กรกฎาคม   ราคา 64,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายรวมรายการดังนี้ ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน+ค่าประกันอุบัติเหตุของมหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่ายมิได้รวม

 • ค่ามัดจำหอ (คืนให้ให้เมื่อทำการคืนห้องพัก)   800 หยวน
 • ค่าน้ำฟรี ; ค่าไฟฟรีใฟ้บางส่วน เกินจากที่กำหนดคิดยูนิตละ 1 หยวน         
 • ค่า INTERNET
 • ค่าอาหารและค่าครองชีพในแต่ละเดือน
   

เรียนอาทิตย์ละ 5 วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ เรียน 22 คาบ ต่อสัปดาห์ การเรียนแบ่งออกเป็นช่วงเช้า (เรียนภาษาจีน 08.00-12.00 น โดยประมาณ) จำนวน นักเรียนต่อห้อง 8-12 คน  การเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับต้น ระดับกลาง และ ระดับสูง เนื้อหาการเรียนการสอน ครอบคลุม การฟัง พูด อ่าน เขียนช่วงบ่าย เรียนกิจกรรม 14.00-16.00 โดยประมาณ มีวิชาเลือกให้กับนักเรียนที่สนใจ เช่น Chinese Martial Arts, Tea Ceremony, Chinese Traditional ,Folk Dancing, Calligraphy, HSK Test Counseling วิชาเลือกช่วงบ่าย จะอิงตามเนื้อหาที่สอน ในขณะที่นักเรียนไปถึง

นักเรียนที่มีพื้นฐานแล้ว สามารถเรียนรวมคลาสกับนักเรียนต่างชาติ เทอม มีนาคม โดยจะมีการวัดระดับความรู้ก่อนจัดห้องเรียนอีกครั้ง

ผู้เรียนควรเตรียมความ พร้อมด้านภาษาจีนก่อนเดินทางเพื่อทำความเข้าใจกับบทเรียนได้ง่ายขึ้น

ผู้ที่เรียนหลักสูตรระยะสั้น ทางโรงเรียนจะมอบใบประกาศให้กับทุกท่าน

หอพัก พักในหอพักของนักเรียนต่างชาติ ห้องคู่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เตียง หมอน ผ้าห่ม โต๊ะเขียนหนังสือ ห้องน้ำในตัว หอมีลิฟท์และห้องซักผ้า ห้องครัวบริการ    

                                        

 


อาหารการกิน ทางมหาวิทยาลัยมีโรงอาหารสำหรับนักเรียน ไม่ไกลจากหอพัก 5 นาที กรณีน้องที่อยากจะทานข้างนอก  หน้ามหาวิทยาลัยมีห้างสรรพสินค้า และ ร้านอาหารมากมายเปิดบริการ

Shopping สามารถซื้อที่ห้าง wanda ได้ ตั้งอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัย หรือ ห้าง wallmart กรณีต้องการเดินทางเข้าเมือง ใช้เวลาประมาณ 40 นาที มีป้ายรถเมล์ใกล้ที่พัก

ซิมโทรศัพท์ ในช่วงเดินทางแนะนำซื้อ Sim โรมมิ่งไปใช้ก่อน แล้วจึงเปลี่ยนเมื่อไปถึงจีน

 • ซิมโรมมิ่ง ประมาณ 300 บาท สามารถหาซื้อได้ที่ Shop AIS  ( SIM TO FLY )
 • ซิมมือถือจีน  ประมาณ 500-1000 บาท (แล้วแต่แพคเกจและโปรโมชั่น)


อากาศ ช่วงเดือนพฤษภาคม อากาศเข้าสู่หน้าร้อน อุณหภูมิประมาณ 25 องศา

 

รายละเอียดของหอพัก
1.ค่าน้ำฟรี ; ค่าไฟฟรีใฟ้บางส่วน เกินจากที่กำหนดคิดยูนิตละ 1 หยวน
2.ภายในห้องพักใช้โทรศัพท์ระบบ 200 สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้
3.ภายในหอมี ห้องซักผ้ารวม (ใช้การ์ด)และห้องครัวรวมทุกชั้น มีแม่บ้านทำความสะอาดทุกชั้น
4.ทุกชั้นมีเครื่องซักผ้าให้ใช้ฟรี
 


เอกสารการสมัคร
1. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (ต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไป นับจากวันที่ออกเดินทาง)
3. สลิปโอนเงินมัดจำ 10,000 บาท

ช่องทางการสมัคร
1.เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์ โดยนำเอกสารข้างต้นมายื่นในวันสมัคร
2.สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://www.banjean.com/student_register.php เมื่อทนงศูนย์ได้รับใบสมัครออนไลน์ของน้อง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งถึงเอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนต่างๆ

 


การชำระเงิน แบ่งออกเป็น 3 งวด

 • ชำระ 10,000 บาท และ ยื่นเอกสารทั้งหมดศูนย์จะเริ่มดำเนินการสมัครแก่ทางมหาวิทยาลัย
 • ชำระ 15,000 บาท หลังจากสมัครแล้ว 15 วันในขั้นตอนนี้ท่านจะได้รับใบตอบรับเข้าเรียนจากทางมหาวิทยาลัยเป็นไฟล์แสกน หรือ สามารถเช็คสถานะการสมัครได้จากเว็บมหาลัยโดยตรง
 • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง

 

Bookmark and Share