ข่าวสาร และกิจกรรม
10-12 Week 2018

รายละเอียดหลักสูตร Course ช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม

ช่วงที่ 1  เริ่ม 28 May  - 15 July 2018 แทรกคลาสกับนักเรียนระยะยาว
ช่วงที่ 2  เริ่ม 16 July  - 24 Aug 2018 ซัมเมอร์ปิดเทอมภาคฤดูร้อน

 

เป็นหลักสูตรภาคฤดูร้อนของจีน จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาจีนได้ใน เวลาอันรวดเร็วโดยมุ่งไปในการเรียน พูด ฟัง อ่าน เขียน
ก่อนเปืดคลาสจะมีการสอบวัดระดับเพื่อทำการแบ่งห้องตามความรู้ของนักเรียน ช่วงบ่ายจัดให้เรียนรู้วัมฒนธรรมของจีนอีกด้วย เช่น วาดพู่กันจีน รำมวยจีน ตัดกระดาษจีน แลกเปลี่ยนภาษากับนักศึกษาจีน ศิลปะการชงชาจีน หรือ กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ เช่น ตีปิงปอง วอลเล่ย์บอล 
ในวันหยุดสุดสัปดาห์บ้านจีนและมหาวิทยาลัย จัดทริปเล้กๆ เพื่อพาน้องชมและซึมซับบรรยากาศของเมืองต้าเหลียนแบบส่วนตัว

ด้วยโปรแกรมสุดพิเศษดังนี้
1.พาเก็บเชอรรี่ที่สวน
2.เที่ยวย่านเศรษฐกิจของต้าเหลียน และพาเยี่ยมชมสัญลักษณ์ของเมืองต้าเหลียน
3.ชมพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์ของต้าเหลียน
4.ชมกายกรรมจีน ณ โรงละครมีชื่อของต้าเหลียน
5.ชมพิพิธภัณฑ์ทันสมัยที่สุดของต้าเหลียน
6.เที่ยวเขตหลี่ซุ่น

(โปรแกรมท่องเที่ยวข้างต้นจัดเฉพาะผู้สมัครครบ 10 ท่าน ขึ้นไป)

http://n.sinaimg.cn/translate/20170420/_Dhn-fyepsch1840150.jpg http://www.16maple.com/wp-content/uploads/2014/07/2014772223163155094.jpg

http://www.dlguide.com/toursite/gallery88/chigou/shenglinight001.jpg http://www.onezh.com/upload/hall/Images/662_20070121022034.jpg
http://www.minzulvyou.com/upload/201301/5102475f8c8121464.jpg https://wx1.sinaimg.cn/large/005M94J9ly4fh7l0q4zb0j30zk0mbtcm.jpg


เรียนอาทิตย์ละ 5 วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ เรียน 22 คาบ ต่อสัปดาห์ การเรียนแบ่งออกเป็นช่วงเช้า (เรียนภาษาจีน 08.00-12.00 น โดยประมาณ) จำนวน นักเรียนต่อห้อง 8-12 คน  การเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับต้น ระดับกลาง และ ระดับสูง เนื้อหาการเรียนการสอน ครอบคลุม การฟัง พูด อ่าน เขียนช่วงบ่าย เรียนกิจกรรม 14.00-16.00 โดยประมาณ มีวิชาเลือกให้กับนักเรียนที่สนใจ เช่น Chinese Martial Arts, Tea Ceremony, Chinese Traditional ,Folk Dancing, Calligraphy, HSK Test Counseling วิชาเลือกช่วงบ่าย จะอิงตามเนื้อหาที่สอน ในขณะที่นักเรียนไปถึง

นักเรียนที่มีพื้นฐานแล้ว สามารถเรียนรวมคลาสกับนักเรียนต่างชาติ เทอม มีนาคม โดยจะมีการวัดระดับความรู้ก่อนจัดห้องเรียนอีกครั้ง

ผู้เรียนควรเตรียมความ พร้อมด้านภาษาจีนก่อนเดินทางเพื่อทำความเข้าใจกับบทเรียนได้ง่ายขึ้น


เลือกระยะเวลาเรียนได้ ว่าต้องการเรียนกี่สัปดาห์ ตามช่วงเวลานี้

- ช่วงที่ 1  เริ่ม 28 May  - 15 July 2018 แทรกคลาสกับนักเรียนระยะยาว
- ช่วงที่ 2  เริ่ม 16 July  - 24 Aug 2018 ซัมเมอร์ปิดเทอมภาคฤดูร้อน

 

ค่าใช้จ่ายรวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด China easthern ช้นประหยัดอายุตามหลักสูตรที่เลือกลงเรียน
  • ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก
  • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
  • ค่าทัศนศึกษา ( เฉพาะในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเท่านั้น )


ค่าใช้จ่ายมิได้รวม
ค่ามัดจำที่พัก (คืนให้ให้เมื่อทำการคืนห้องพัก)  800 หยวน
ค่าซักผ้าครั้งหละ 3 หยวน
ค่าประกันอุบัติเหตุ (มหาวิทยาลัยบังคับทำ ) / 300หยวน /เทอม และ 600 หยวน/ปี
ค่าอินเตอร์เน็ต 30 หยวน/เดือน

 

Time

8.00-11.50 น

14.00 น เป็นต้นไป

 

คอร์ส 12 สัปดาห์ เริ่ม 4 มิถุนายน – 24 สิงหาคม 2018

June 4, 2018

แบ่งห้องตามความรู้

เรียนกิจกรรม(ที่เปิดสอนในขณะนั้น)

June 5, 2018

เรียนภาษาจีน

*

June 6, 2018

เรียนภาษาจีน

*

June 7, 2018

เรียนภาษาจีน

*

June 8, 2018

เรียนภาษาจีน

*

June 9, 2018

Saturday

June 10, 2018

Sunday

June 11, 2018

เรียนภาษาจีน

*

June 12, 2018

เรียนภาษาจีน

*

June 13, 2018

เรียนภาษาจีน

*

June 14, 2018

เรียนภาษาจีน

*

June 15, 2018

เรียนภาษาจีน

*

June 16, 2018

Saturday

June 17, 2018

Sunday

 

คอร์ส 10 สัปดาห์ เริ่ม 18 มิถุนายน – 24 สิงหาคม 2018

June 18, 2018

เรียนภาษาจีน

*

June 19, 2018

เรียนภาษาจีน

*

June 20, 2018

เรียนภาษาจีน

*

June 21, 2018

เรียนภาษาจีน

*

June 22, 2018

เรียนภาษาจีน

*

June 23, 2018

Saturday

June 24, 2018

Sunday

June 25, 2018

เรียนภาษาจีน

*

June 26, 2018

เรียนภาษาจีน

*

June 27, 2018

เรียนภาษาจีน

*

June 28, 2018

เรียนภาษาจีน

*

June 29, 2018

เรียนภาษาจีน

*

June 30, 2018

Saturday

July 1, 2018

Sunday

July 2, 2018

เรียนภาษาจีน

*

July 3, 2018

เรียนภาษาจีน

*

July 4, 2018

เรียนภาษาจีน

*

July 5, 2018

เรียนภาษาจีน

*

July 6, 2018

เรียนภาษาจีน

*

July 7, 2018

Saturday

July 8, 2018

Sunday

July 9, 2018

 

9-13 July สอบปลายเทอม

 

 

July 10, 2018

July 11, 2018

July 12, 2018

July 13, 2018

July 14, 2018

Saturday

July 15, 2018

Registration
Preparatory meeting

Placement test

July 16, 2018

เรียนภาษาจีน

City tour
Fly kites in Xinghai Square
Walk along the coastal road

July 17, 2018

เรียนภาษาจีน

Making Chinese food

July 18, 2018

เรียนภาษาจีน

Chinese Corner: making Peking Opera mask

July 19, 2018

เรียนภาษาจีน

 

July 20, 2018

เรียนภาษาจีน

Meet the language partner
Campus tour, visit the School Exhibition Hall

July 21, 2018

Saturday

July 22, 2018

Sunday

July 23, 2018

เรียนภาษาจีน

Chinese Martial Arts

July 24, 2018

เรียนภาษาจีน

Visit the Rhyme of the Sea SquareVisit the school training ship

July 25, 2018

เรียนภาษาจีน

Chinese Corner:Chinese calligraphy

July 26, 2018

เรียนภาษาจีน

Traditional Chinese painting

July 27, 2018

เรียนภาษาจีน

Private tuition

July 28, 2018

Saturday
Visit the sightseeing tower , the Labor Park
Free time at Qingniwa Bridge shopping center

July 29, 2018

Sunday

July 30, 2018

เรียนภาษาจีน

Making Chinese food

July 31, 2018

เรียนภาษาจีน

 

August 1, 2018

เรียนภาษาจีน

Visit the Rhyme of the Sea Square
Visit the school training ship

August 2, 2018

เรียนภาษาจีน

Traditional Chinese painting

August 3, 2018

เรียนภาษาจีน

Chinese calligraphy

August 4, 2018

Saturday

August 5, 2018

Sunday

August 6, 2018

เรียนภาษาจีน

Chinese tea ceremony

August 7, 2018

เรียนภาษาจีน

 

August 8, 2018

เรียนภาษาจีน

Private tuition

August 9, 2018

เรียนภาษาจีน

Chinese calligraphy

August 10, 2018

เรียนภาษาจีน

Making kites

August 11, 2018

Saturday
ชมกายกรรมจีน ณ โรงละครมีชื่อของต้าเหลียน

August 12, 2018

Sunday

August 13, 2018

เรียนภาษาจีน

Private tuition

August 14, 2018

เรียนภาษาจีน

Chinese Martial Arts

August 15, 2018

เรียนภาษาจีน

 

August 16, 2018

เรียนภาษาจีน

Chinese tea ceremony

August 17, 2018

เรียนภาษาจีน

Traditional Chinese painting

August 18, 2018

Saturday
เที่ยวเขตหลี่ซุ่น

August 19, 2018

Sunday

August 20, 2018

เรียนภาษาจีน

Chinese tea ceremony

August 21, 2018

เรียนภาษาจีน

Chinese Martial Arts

August 22, 2018

เรียนภาษาจีน

Private tuition

August 23, 2018

สอบวัดผล

 

August 24, 2018

รับใบประกาศนียบัตร
11.00 น รับประทานเลี้ยงส่ง

14.00 น เดินทางไปสนามบิน
โดยรถของทางมหาวิทยาลัย

 
 

ผู้ที่เรียนหลักสูตรระยะสั้น 10-13 Week ทางโรงเรียนจะมอบใบประกาศให้กับทุกท่าน

หอพัก พักในหอพักของนักเรียนต่างชาติ ห้องคู่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เตียง หมอน ผ้าห่ม โต๊ะเขียนหนังสือ ห้องน้ำในตัว หอมีลิฟท์และห้องซักผ้า ห้องครัวบริการ                                
อาหารการกิน ทางมหาวิทยาลัยมีโรงอาหารสำหรับนักเรียน ไม่ไกลจากหอพัก 5 นาที กรณีน้องที่อยากจะทานข้างนอก  หน้ามหาวิทยาลัยมีห้างสรรพสินค้า และ ร้านอาหารมากมายเปิดบริการ

Shopping สามารถซื้อที่ห้าง wanda ได้ ตั้งอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัย หรือ ห้าง wallmart กรณีต้องการเดินทางเข้าเมือง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ( เดอะมอล์ท่าพระ ไป พารากอน ) มีป้ายรถเมล์ใกล้ที่พัก

ซิมโทรศัพท์ ในช่วงเดินทางแนะนำซื้อ Sim โรมมิ่งไปใช้ก่อน แล้วจึงเปลี่ยนเมื่อไปถึงจีน

  • ซิมโรมมิ่ง ประมาณ 300 บาท สามารถหาซื้อได้ที่ Shop AIS  ( SIM TO FLY )
  • ซิมมือถือจีน  ประมาณ 500-1000 บาท (แล้วแต่แพคเกจและโปรโมชั่น)


อากาศ ช่วงเดือนพฤษภาคม อากาศเข้าสู่หน้าร้อน อุณหภูมิประมาณ 25 องศา

Bookmark and Share