ข่าวสาร และกิจกรรม
2

วิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีฉงชิ่ง

重庆电子工程职业学院 Chongqing College of Electronic Engineering

คณะนานาชาติศึกษา ของวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีฉงชิ่งได้มีการจัดทัศนศึกษาเรียนภาษาจีนระยะสั้นภาคฤดูร้อน แต่เดิมนั้นทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมข้างต้นมาแล้วกับประเทศไทยและประเทศมาเลเซียตามมหาวิทยาลัยต่างๆ และมีผลตอบรับที่ดีมาก เพราะในปัจจุบันภาษาจีน เป็นภาษาที่สำคัญมากอีกภาษาหนึ่งรองจากภาษาอังกฤษ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดทางให้กับนักเรียนที่มีความสนใจในภาษาจีน ไม่จำเป็นจะต้องมีพื่นฐานทางด้านภาษาจีน ขอเพียงแค่มีใจรักและพร้อมที่จะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ

การจัดทัศนศึกษาเรียนภาษาจีนระยะสั้นภาคฤดูร้อนเป็นเวลา 15 วันจะมีการสอนภาษาจีนในระดับขั้นพื้นฐานและสัมผัสวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิม สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญตลอดการเดินทาง อีกทั้งในระหว่างเรียนยังมีทริปท่องเที่ยวในเมืองฉงชิ่ง อาทิเช่น ถนนคนเดินเจี้ยงเป่ย เมืองโบราณชี่โคว จะได้สัมผัสถึงวิถีชาวเมืองฉงชิ่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ขึ้นชื่อ และแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังใจกลางเมืองฉงชิ่งอีกด้วย ทั้งนี้ภายในระยะเวลา 15 วัน จะเป็นเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ และเป็นก้าวแรกของการเรียนรู้ในต่างแดน

 


课程及交流活动安排 รายละเอียดของโปรแกรม
 

时间เวลา

地点สถานที่

活动内容

รายละเอียดกิจกรรม

授课教师

ครูผู้รับผิดชอบ

主办方参加人员

ผู้ดูแล

วันที่1

 

机场

สนามบิน

迎接泰国学生

按照航班时间

ยินดีต้อนรับนักเรียนจากประเทศไทย

(ตามเวลาของเที่ยวบิน)

 

 

 

博润厅

หอประชุม

见面会

中泰学生交流沙龙

งานเลี้ยงพบปะ

นักเรียนไทย-จีนพบปะสังสรรค์

刘涛

อ.หลิวเทา

วันที่2

8.30-12.00

 

重庆江北的观音桥步行街、沙坪坝三峡广场步行街ถนนคนเดินเจียงเป่ย และถนนคนเดินซาผิงป้า

自由参观

เดินชมตามอัธยาศัย

 

学生志愿者

อาสาสมัคร

14.00-17.00

渝中区解放碑,九龙坡区杨家坪步行街,都是重庆最著名的购物商圈เขต Yuzhong Jiefangbei ถนนคนเดินเจียผิงแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในเมืองฉงชิ่ง

自由参观

เดินชมตามอัธยาศัย

วันที่ 3

9.00-17.00

磁器口古镇

解放碑

小商品批发市场

เมืองโบราณชี่โคว แหล่งช้อปปิ้งฟ่างเจี่ยโคว ตลาดขายส่งขนาดใหญ่ในเมืองฉงชิ่ง

感知重庆

(乘坐地铁和轻轨,感受重庆出行)

สัมผัสกับวิถีชาวเมืองฉงชิ่งโดยใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางและรถไปใต้ดิน

 

学生志愿者

อาสาสมัคร

 

 

 

 

晚上

กลางคืน

学校

มหาวิทยาลัย

自由活动

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4

9:30-12:00

招就处1-101

ห้องเรียน

趣味中文

สนุกกับภาษาจีน

文婷

อ.เหวินถิง

 

14:30—17:00

大操场舞台

ลานกีฬา

中国太极拳

วัฒนธรรมการรำไทเก็ก

倪军

อ.นี่จวิน

通识学院武术教练

คณะพละศึกษา

วันที่ 5

9:30-12:00

招就处1-101

ห้องเรียน

趣味中文

สนุกกับภาษาจีน

文婷

อ.เหวินถิง

 

 

14:30—17:30

招就处1-101

ห้องเรียน

中国剪纸

ศิลปะการตัดกระดาษ

 

“知我文化”教师

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะจีน

วันที่ 6

9:30-12:00

招就处1-101

ห้องเรียน

趣味中文

สนุกกับภาษาจีน

文婷

อ.เหวินถิง

 

14:30—17:30

留学生活动中心

ศูนย์กิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน

中国茶艺

 เรียนรู้วัฒนธรรมชาจีน

 

“知我文化”茶艺师

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านชาจีน

วันที่  7

9:30-12:00

招就处1-101

ห้องเรียน

趣味中文

สนุกกับภาษาจีน

文婷

อ.เหวินถิง

 

14:30—17:30

留学生活动中心

ศูนย์กิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน

中国传统礼仪(旗袍文化)

เรียนรู้วัฒนธรรมการแต่งตัวแบบจีน

 

“知我文化”

礼仪教师

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมจีน

วันที่ 8

9:30-12:00

招就处1-101

ห้องเรียน

 

汉语听说(古诗学习)

ฟัง-พูด ภาษาจีน

(แบบโบราณ)

文婷

อ.เหวินถิง

国际学院

对外汉语教师

วิทยาลัยนานาชาติ

การสอนภาษาจีน

14:30—17:30

招就处1-101

ห้องเรียน

看中国电影

สนุกกับหนังจีน

 

 

วันที่ 9

9:30-12:00

招就处1-101

ห้องเรียน

趣味中文

สนุกกับภาษาจีน

文婷

อ.เหวินถิง

 

 

14:30—17:30

招就处1-101

ห้องเรียน

书法课

การเขียนพู่กันจีน

文婷

อ.เหวินถิง

国际学院

对外汉语教师

วิทยาลัยนานาชาติ

การสอนภาษาจีน

วันที่ 10

9:30-12:00

招就处1-101

ห้องเรียน

趣味中文

สนุกกับภาษาจีน

文婷

อ.เหวินถิง

 

 

14:30—17:00

大操场舞台

ลานกีฬา

中国太极拳

วัฒนธรรมการรำไทเก็ก

倪军

อ.นี่จวิน

通识学院武术教练

คณะพละศึกษา

 

下午

ภาคบ่าย

 

自行安排

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่ 11

9:30-12:00

招就处1-101

ห้องเรียน

趣味中文

สนุกกับภาษาจีน

文婷

อ.เหวินถิง

 

 

14:30—17:30

招就处1-101

ห้องเรียน

中国剪纸

ศิลปะการตัดกระดาษ

 

“知我文化”教师

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะจีน

วันที่ 12

9:30-12:00

招就处1-101

ห้องเรียน

趣味中文

สนุกกับภาษาจีน

文婷

อ.เหวินถิง

 

 

14:30—17:30

招就处1-101

ห้องเรียน

书法课

การเขียนพู่กันจีน

文婷

อ.เหวินถิง

国际学院

对外汉语教师

วิทยาลัยนานาชาติ

การสอนภาษาจีน

วันที่ 13

9.00-17.00

学子广场

ลานจัดกิจกรรม

各国风情表演排练

การซ้อมงานเลี้ยงอำลา

 

学生志愿者

อาสาสมัคร

 

18:30—21:00

学子广场

ลานจัดกิจกรรม

各国风情演出

การแสดงงานเลี้ยง

 

学生志愿者

อาสาสมัคร

วันที่ 14

9:00-12:00

博润厅

ห้องกิจกรรม

总结交流会

颁发学习结业证书、赠送学校小礼品

ปิดพิธีมอบเกียรติบัตรอำลา และมอบของขวัญ

 

二级学院,学生代表

คณะและตัวแทนนักศึกษา

 

下午

ภาคบ่าย

 

自行安排

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

下午

ภาคบ่าย

 

自行安排

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

上午

ภาคเช้า

 

交流学生自行安排或离境

เดินตามเวลาของเที่ยวบิน

 

 

 

 

Bookmark and Share