ข่าวสาร และกิจกรรม
Summer JUNE Dufe ต้าเหลียน 10 มิถุนายน ถึง 11 สิงหาคม 2018 !! 2


หลักสูตร 8 week**  10 มิถุนายน ถึง 11 สิงหาคม 2018 ราคา 75,800 บาท 
เปิดคลาสใหม่ เรียนร่วมกับนักเรียนต่างชาติ ไม่ต้องแทรกคลาส ***

ปิดรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2561***

Dongbei University of Finance and Economics ก่อตั้งเมื่อปี 1952มีชื่อเสียงในด้านเศรษฐศาสตร์ และ Business เป็นพิเศษ DUFE ประกอบด้วย 6วิทยาลัย 9ภาควิชา และ 4ศูนย์ศึกษาโดยมี หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน อีกกว่า 41สาขา วิชาคณะที่มีชื่อเสียงของที่นี่ ได้แก่ International Economics and Trade,Tourism and Hotel Management, Business Management ,Hotel Management, Business Management เปิดสอนนักเรียนต่างชาติมาเป็นเวลายาวนาน ทำให้นักศึกษาที่จบการศึกษาจากที่นี่ มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในองค์กร และตัวมหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่สวยงาม ร่มรื่นเหมาะกับการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างยิ่ง

จุดเด่น ของ DUFE การเรียนการสอนเข้มค้น อาจารย์มีคุณภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครับ ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียน หอพักนักศึกษาต่างชาติ การเดินทางก็สะดวกสบาย อีกทั้งยังใกล้ห้างสรรพสินค้าอีกด้วย

หลักสูตรภาคฤดูร้อนของจีนเน้นให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาจีนได้ใน เวลาอันรวดเร็ว
โดยมุ่งไปในการเรียน พูด ฟัง อ่าน เขียน 8.30-11.05 น (จันทร์ ถึง ศุกร์) ก่อนเปืดคลาสจะมีการสอบวัดระดับเพื่อทำการแบ่งห้องตามความรู้ของนักเรียน 

Intensive training of Chinese speaking and listening, Chinese culture lecture (Chinese paper cutting art, Calligraphy, Tea art, Chinese Gongfu, etc.), Group study with Chinese students, Sights visiting, Enterprises visiting, etc

ช่วงบ่ายจัดให้เรียนรู้วัมฒนธรรมของจีนอีกด้วย เช่น วาดพู่กันจีน รำมวยจีน ตัดกระดาษจีน แลกเปลี่ยนภาษากับนักศึกษาจีน ศิลปะการชงชาจีน หรือ กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ เช่น ตีปิงปอง วอลเล่ย์บอล
ในวันหยุดสุดสัปดาห์มหาวิทยาลัย จัดทริปเล้กๆ เพื่อพาน้องชมและซึมซับบรรยากาศของเมืองต้าเหลียน 

ด้วยโปรแกรมสุดพิเศษดังนี้
1.เที่ยวย่านเศรษฐกิจของต้าเหลียน และพาเยี่ยมชมสัญลักษณ์ของเมืองต้าเหลียน
2.ชมพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์ของต้าเหลียน
3.ชมกายกรรมจีน ณ โรงละครมีชื่อของต้าเหลียน
4.ชมพิพิธภัณฑ์ทันสมัยที่สุดของต้าเหลียน
5.เที่ยวเขตหลี่ซุ่น

 


ค่าใช้จ่ายรวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด China easthern ช้นประหยัดอายุตามหลักสูตรที่เลือกลงเรียน
  • ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพักห้องคู่ เมทมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัด
  • ค่าหนังสือและกิจกรรมวัฒนธรรม
  • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
  • ค่าทัศนศึกษา ( เฉพาะในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเท่านั้น )


ค่าใช้จ่ายมิได้รวม
ค่ามัดจำที่พัก (คืนให้ให้เมื่อทำการคืนห้องพัก)  800 หยวน
ค่าซักผ้าครั้งหละ 3 หยวน
ค่าประกันอุบัติเหตุ (มหาวิทยาลัยบังคับทำ ) / 300หยวน /เทอม และ 600 หยวน/ปี
ค่าอินเตอร์เน็ต 30 หยวน/เดือน

 

 

 

                  

                  

                 

 จุดเด่น ของ DUFE การเรียนการสอนเข้มค้น อาจารย์มีคุณภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครับ ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียน หอพักนักศึกษาต่างชาติ การเดินทางก็สะดวกสบาย อีกทั้งยังใกล้ห้างสรรพสินค้าอีกด้วย

การรับประทานอาหาร
ผู้เรียนสามารถหารับประทานได้ตามร้านขายอาหารรอบมหาวิทยาลัยและห้างสรรพ สินค้า Wallmart ราคาต่อมื้อ 8-25 หยวน ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของอาหาร

 

ที่พัก

1.หอพัก ของมหาวิทยาลัย ห้องพักคู่ 

ความสะดวกสบาย
-ห่างจากป้ายรถเมล์เพียง 5 นาที
-ห่างจากห้างสรรพสินค้า wallmart 5 นาที
-ห่างจากร้านอาหาร ธนาคาร และแหล่งชุมชนเพียง 5 นาที

 

    

    
 

Bookmark and Share