ข่าวสาร และกิจกรรม
รวมมหาลัย จีนเร่งรัด

 

หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด
(Chinese Intensive Course) 

 
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาความรู้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันสั้นมุ่งเน้นการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน นักเรียน ที่เรียน 1 เทอมสามารถสอบ HSK ได้ระดับ 3 และสำหรับนักเรียนที่เรียน 1 ปีสามารถสอบ HSK ได้ระดับ 6 จำนวนนักเรียนต่อห้อง 8-10 คน มีการบ้านละแบบฝึกหัดให้ทำทุกวัน และจัดสอบสม่ำเสมอ

 

 

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน หลักสูตรเร่งรัด

 

1. Capital Normal University ,เมืองปักกิ่ง
2. Shanghai International Studies University ,เมืองเซี่ยงไฮ้
3. Shanghai Normal University ,เมืองเซี่ยงไฮ้

4. Qingdao Technological University

 

 

Bookmark and Share