ข่าวสาร และกิจกรรม
รวมมหาลัย จีนธุรกิจ

 

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
(Business Chinese Course)

 
เป็นหลักสูตรที่จัดตั้งขึ้นสำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่มีความคาดหวังที่จะประกอบธุรกิจและค้าขายกับทางประเทศจีน และทำงานกับบริษัทต่างชาติที่ต้องใช้ภาษาจีน เพื่อที่จะพัฒนาความสามารถทางด้านธุรกิจ และความรู้ทางด้านธุรกิจในระยะสั้นให้เท่าเทียมกับคนจีน ซึ่งการเรียนโดยทั่วไป จะเรียนวิชา การฟังเชิงธุรกิจ การสนทนาเชิงธุรกิจ การอ่านเชิงธุรกิจ และการเขียนเชิงธุรกิจ เป็นวิชาหลัก
 
 

 

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน หลักสูตรธุรกิจ

 

1. Shanghai Normal University  เมืองเซี่ยงไฮ้
 

2. Shanghai International Studies University  เมืองเซี่ยงไฮ้

 

Bookmark and Share