ข่าวสาร และกิจกรรม
Capital Normal University (จีนเร่งรัด)

ประวัติย่อ

 

ก่อตั้งเมื่อปี 1954 มีสื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และ ศูนย์วิจัยทางวิชาการมากมาย มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 17 วิทยาลัยเปิดสอนในสาขาต่างๆ อาทิ เช่น ศิลปะประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ และศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 

ปัจจุบันสถาบันรับสมัครนักศึกษา และผู้สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตรภาษาจีนระยะ สั้น ระยะยาว หลักสูตรปริญญา ทั้งยังมีการจัดชั้นเรียนเฉพาะกลุ่มให้ผู้สนใจศึกษาวัฒนธรรมจีน ภาษาจีนระยะสั้น และระยะยาว โดยในปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติศึกษาอยู่ทั้งหมด เกือบ 1,000 คน ได้แก่นักเรียนจาก เกาหลี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เป็นส่วนใหญ่
 

 

หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด

 

1. หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาจีนในระยะเวลาอันสั้น
 

2. ประหยัดเวลา เรียน 1 เทอม เนื้อหาเท่ากับการเรียนปกติ 1 ปี
 

3. เรียนอาทิตย์ละ 30ชั่วโมง และ ติวเตอร์หลังเวลาเรียนเพื่อช่วยเพิ่มทักษะในด้านต่างๆหลักจากคาบเรียน
 

4. การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ต้น กลาง สูง  รายละเอียดวิชาเรียน
 

 

Elementary class  ตัวอย่างวิชาเรียน

 

Subject

Weekly hours

Comprehensive Chinese

10

Listening and Speaking

6

Oral Chinese

8

Chinese Characters

2

Pronunciation Correction

2

Chinese Skills Practice

4

After-class tutoring

To be arranged

 

32

  

 

 

รายละเอียดหอพัก

1. ราคาข้างต้นเป็นราคากรณีชำระค่าหอพักเป็นรายเทอม

   - จ่ายเป็นรายเดือน  : ห้องคู่ คิดวันละ 90 หยวน/คน, ห้อง4เตียง วันละ 60 หยวน/คน

   - จ่ายเป็นรายวัน     : ห้องคู่ คิดวันละ 110 หยวน/คน, ห้อง4เตียง วันละ 75 หยวน/คน

2. ค่าน้ำ รวมอยู่ในราคาค่าห้องแล้ว ; ค่าไฟ 2.5 หยวน/วัน/คน

3. ตู้เย็นเช่าเดือนละ 120 หยวน

4. ใช้โทรศัพท์ระบบ 201

5. ประตูเป็นระบบบัตร keycardเพื่อความปลอดภัย

6. ภายในหอมีห้องซักผ้ารวมและห้องครัวรวม (สามารถมัดจำยืมอุปกรณ์ได้)

 

เปิดเรียน ปีละ 2 ครั้ง เดือน มีนาคม และ กันยายน ควรสมัครเรียนล่วงหน้าเพื่อจองหอพักในมหาวิทยาลัย

 

              

 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

●เงินมัดจำ 5,000 บาท (จะนำไปหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ)

●หนังสือเดินทาง (Passport)ตัวจริง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

●รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 5 ใบ

●Transcript(ถ้ามี)

●ผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ เฉพาะเรียน 1 ปีเท่านั้น(สามารถขอแบบฟอร์มได้ที่ศูนย์ )
 

 

 

ดูรูปมหาวิทยาลัย

 

 

Bookmark and Share