ข่าวสาร และกิจกรรม
Shanghai International Studies University (จีนเร่งรัด)

ประวัติย่อ
ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1949 และได้เข้าร่วมโครงการ 211 กับทางภาครัฐของประเทศจีน ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน ปัจจุบันทาง SISUได้มี 2 วิทยาเขต คือที่ Hongkou Districtและ Songjiang New District ในช่วงระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัย SISUได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในเรื่องของภาษา การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีอุปกรณ์การสอนครบครัน และยังมีความพร้อมทางด้านบุคลากร ที่มีศักยภาพสูง พร้อมที่จะให้ความรู้แก่นักศึกษา
 

  

 

รายละเอียดหลักสูตร เหมาะสำหรับผู้ต้องการจะพัฒนาภาษาจีนในระยะเวลาอันสั้น โดยเฉพาะเรื่องของไวยากรณ์ ซึ่งโปรแกรมนี้ จะเรียน 36 คาบ/สัปดาห์ และจะช่วยให้สามารถจดจำและนำภาษาจีนไปใช้ในการเรียนและใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ และหลังจากที่เรียนคอร์ส Intensive จบแล้ว สามารถสอบ HSK ได้ถึงระดับ 4 หากเรียน 1 ปีจะสามารถสอบได้ถึงระดับ 6

จำนวนนักเรียน  : ประมาณ 15 คนต่อ 1 ห้องเรียน


วิชาเรียนประกอบด้วย

- ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยไวยากรณ์ อักษรจีน การฟัง การ อ่าน และการสนทนา
- การติวสอบ HSKซึ่งจะเน้น ในด้าน การฟัง การอ่าน และไวยากรณ์


การแบ่งระดับ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ

1. ระดับต้นสำหรับคนไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน
2. ระดับต้นสำหรับคนที่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน หรือ เคยเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยในประเทศจีนมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน
 

ข้อกำหนดของการสมัคร

- นักเรียนมัธยมปลาย ต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี
- มีสุขภาพดี และมีผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน
 

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ค่าสมัคร

ค่าเทอม

ค่าหนังสือ

จีนเร่งรัด Chinese- intensive course 1 ปี

450

33500

500

จีนเร่งรัด Chinese- intensive course 1 เทอม

450

16750

250

 หมายเหตุ//

  1. กิจกรรมบางอย่างจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานระดับกลางเท่านั้น และ จะต้องมีผู้ลงทะเบียนเรียนในกิจกรรมนั้นตามจำนวนที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดถึง จะเปิด ทำการสอน
  2. ก่อนทำการเปิดเทอม ทางมหาวิทยาลัยจะทำการจัดสอบเพื่อแบ่งห้องเรียนตามความรู้ของผู้เรียน
  3. ผุ้เรียนที่ขาดเรียนเกิน 30 % จะไม่สามารถเข้าสอบในปลายภาคได้ และ ไม่ได้รับใบประกาศจากทางมหาวิทยาลัย
  4. ใบประกาศนียบัตร ผู้เรียนจะต้องทำเรื่องจากทางมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง

 

  

**หลังจากที่ได้ชำระเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยแล้วจะไม่สามารถเรียกเงินคืนได้**

 

 

รายละเอียดหอพัก


 

 

The International Education Center

 

Price per person per day

Price per person per day

 Note

Single room 125 RMB

Double room 75 RMB


   มหาวิทยาลัยเก็บค่าหอ
      รายเทอม150วัน

Superior Single room: 160 RMB

Deluxe double room90 RMB

1. โทรศัพท์ในห้องพักระบบ 201

2. สามารถเล่นเน็ตในหอพักได้ มัดจำ 200 หยวน และ ค่าเน็ตต่อเดือน 100 หยวน

3. ภายในตึกมีสาธารณูปโภคส่วนรวม ห้องอาหารสำหรับนักเรียนต่างชาติ และ ห้องครัวรวม

4. เครื่องซักผ้าต้องใช้บัตรซักผ้า ราคา 40 หยวน มัดจำ 10 หยวน ซักครั้งละ 3หยวน อบผ้า 6 หยวน

5. ค่าที่พักต่อเทอม 150 วัน ประมาณการ


 


The International Cultural Exchange Center (SISU Hotel)
 

For Long term Programm

For less-than 3 month

 Note

Double room: 65 RMB

Double room 70 RMB

   มหาวิทยาลัยเก็บค่าหอ
      รายเทอม150วัน

Single room: 140 RMB per day. 

Single room: 140 RMB


★ The accommodation fees of the above university dormitories are paid by semester and will not be refunded if you leave during the semester.
 

1. โทรศัพท์ในห้องพักระบบ 201

2. สามารถเล่นเน็ตในหอพักได้ ค่าเน็ตต่อเดือน 80 หยวน

3. ภายในตึกมีสาธารณูปโภคส่วนรวม ห้องอาหารสำหรับนักเรียนต่างชาติ และ ห้องครัวรวม

4. เครื่องซักผ้าใช้บริการฟรี

5. ค่าที่พักต่อเทอม 150 วัน ประมาณการ

6.ที่พักใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพียง 5 นาที

 


 

เปิดเรียน ปีละ 2 ครั้ง เดือน มีนาคม และ กันยายน ควรสมัครเรียนล่วงหน้าเพื่อจองหอพักในมหาวิทยาลัย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

●เงินมัดจำ 20,000 บาท (จะนำไปหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ)

●หนังสือเดินทาง (Passport)ตัวจริง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

●รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 5 ใบ


ช่องทางการสมัคร
1.เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์ โดยนำเอกสารข้างต้นมายื่นในวันสมัคร
2.สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://www.banjean.com/student_register.php เมื่อทางศูนย์ได้รับใบสมัครออนไลน์ของน้อง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งถึงเอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนต่างๆ

Bookmark and Share