ข่าวสาร และกิจกรรม
Shanghai Normal University (จีนธุรกิจ)

ประวัติย่อ

 

มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นมหาวิทยาลัยระดับต้นของประเทศจีนที่รับนักศึกษาต่างชาติ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน คณาจารย์มีประสบการณ์ในการสอนมายาวนาน
 

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

เป็นหลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนแล้ว ระยะเวลาเรียน 1 เทอม (ประมาณ 18 สัปดาห์) หลักสูตรนี้ จะเน้นการศึกษาคำศัพท์ด้านธุรกิจ การอ่านบทความเชิงธุรกิจ พัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน การสนทนาในชีวิตประจำวัน และนำศัพท์ทางธุรกิจที่เรียนมาไปใช้ได้จริง ผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้จะสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนได้ในระดับกลาง (เทียบเท่ากับ HSK ระดับ 5-6)

 

วิชาเรียน               - การอ่านเขียนภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง (14 ชั่วโมงเรียน / สัปดาห์)
                           - การสนทนาภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง (10 ชั่วโมงเรียน / สัปดาห์)
                           - การฟังภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง (6 ชั่วโมงเรียน / สัปดาห์)

 

ผู้ที่จะได้ใบประกาศนียบัตร  :  เข้าเรียนตามหลักสูตร ผลการสอบทุกภาคการศึกษา จะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
 

 

 

รายละเอียดของหอพัก
 

Foreign Guest House

- สาธารณูปโภคส่วนรวมภายในหอพัก เช่น ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม ซักผ้าบัตรซื้อได้ที่ COUNTER

- ร้านอาหารสำหรับนักเรียนต่างชาติเปิดบริการภายในหอพัก

- ราคาที่แจ้งนี้เป็นราคาสำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าที่พักมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป

- ฟรีค่าไฟ เดือนละ 70 ยูนิต กรณีที่ใช้เกินคิดยูนิตละ 1 หยวน

- ฟรีค่าโทรศัพท์ภายในเซี่ยงไฮ้ 70 หยวน/ เดือน กรณีใช้เกินคิด 0.7 หยวน/ 3 นาที

- อินเตอร์เน็ตเดือนละ 50 หยวน และที่ล็อบบี้สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ มี wireless

- ค่าหอพัก 1 เทอมประมาณ 120 วัน

 

Foreign Expert’s Building

- ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย ภายในหอมี Coffee shop และห้องอาหาร(อยู่ชั้น2)

- สาธารณูปโภคส่วนรวมภายในหอพัก เช่น ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม ซักผ้าบัตรซื้อได้ที่ COUNTER

- ราคาที่แจ้งนี้เป็นราคาสำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าที่พักมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป

- ฟรีค่าไฟ เดือนละ 70 ยูนิต กรณีที่ใช้เกินคิดยูนิตละ 1 หยวน

- ฟรีค่าโทรศัพท์ภายในเซี่ยงไฮ้ 70 หยวน/ เดือน กรณีใช้เกินคิด 0.7 หยวน/ 3 นาที

- อินเตอร์เน็ตเดือนละ 50 หยวน บางห้องอาจจะต้องซื้อบัตรอินเตอร์เน็ตเพื่อต่อกับสายโทรศัพท์

- ค่าหอพัก 1 เทอมประมาณ 120 วัน

 

International Education Exchange Center

- ตั้งอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยใช้เวลาเดินทาง 10 นาที จากตึกเรียน

- ภายในมี่พัก มีเครื่องซักผ้ารวม ร้านอาหาร ห้องคาราโอเกะ

- ราคาที่แจ้งนี้เป็นราคาสำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าที่พักมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป

- ฟรีค่าไฟ ละ 70 ยูนิต กรณีที่ใช้เกินคิดยูนิตละ 1 หยวน

- อินเตอร์เน็ตเสียเป็นรายเทอม 200 หยวน ค่าเปิดบริการ 20 หยวน

- ค่าโทรศัพท์  นาทีละ 3 เหมา

- ค่าหอพัก 1 เทอมประมาณ 120 วัน

 

เปิดเรียน ปีละ 2 ครั้ง เดือน มีนาคม และ กันยายน ควรสมัครเรียนล่วงหน้าเพื่อจองหอพักในมหาวิทยาลัย

 

              

 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

●เงินมัดจำ 20,000 บาท (จะนำไปหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ)

●หนังสือเดินทาง (Passport)ตัวจริง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

●รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 5 ใบ

 

 

ดูรูปมหาวิทยาลัย

 

Bookmark and Share