Check ค่าเรียน

ขออภัยในความไม่สะดวก ระบบเช็คราคาอยู่ในช่วงการปรับปรุง รบกวนดูราคาโปรแกรมต่างๆตามลิงค์ด้านล่างก่อนนะคะ
http://www.banjean.com/pages/383/ค่าใช้จ่ายหลักสูตรซัมเมอร์ 1-3 เดือน Mar-May
http://www.banjean.com/summer_shanghai-korea/ค่าใช้จ่ายหลักสูตรซัมเมอร์ June-August
http://www.banjean.com/pages/71/ค่าใช้จ่ายหลักสูตรระยะยาว
http://www.banjean.com/news/210/ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาตรี