Shanghai

     ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ตรงกึ่งกลางระหว่างส่วนเหนือและใต้ของแผ่นดินจีน ทิศเหนือติดบริเวณ ปากแม่น้ำแยงซี ทิศใต้เป็นอ่าวหังโจว ตะวันตกติดมณฑลเจียงซู และ เจ้อเจียง ตะวันออกเป็นทะเลตงไห่  ใจกลางเมืองกว้างใหญ่ การคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว เป็นท่าเรือออกสู่ทะเลที่สำคัญของประเทศ เป็นศูนย์กลางของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจลุ่มน้ำแยงซี

     นอกจากนี้เซี่ยงไฮ้ยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญสู่โลกตะวันตก มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผสมผสานวัฒนธรรมกับคนทางฟากยุโรปในยุคการล่าอาณานิคม จนเคยได้รับสมญานามว่า “ นครปารีสแห่งตะวันออก” หลังปี ค.ศ.1949 มหานครแห่งนี้ก็เจริญเติบโตขึ้น จนกลายเป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลจีน เน้นให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนทำธุรกิจมากมาย

เซี่ยงไฮ้ : แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และ ผู่ตงเก่า โดยแม่น้ำหวงผู่กั้น ซึ่งห่างมาจากสนามบินแห่งใหม่ ก็จะเข้าสู่เขตผู่ตงใหม่ก่อน โดยจะมีสัญลักษณ์ เป็น ตึกรามบ้าน ช่องที่ทันสมัยสูงเสียดฟ้า จนเวิลด์อีโค โนมิกฟอรั่ม ลงความเห็นว่า เซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองทันสมัย อันดับ 25 จาก 53 เมืองใหญ่ทั่วโลก อาทิ กรุงปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ มอสโค นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และโตเกียว จากการพิจารณาด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทางเศรษฐกิจระดับมหภาคและหน่วยงานด้านสาธารณะเป็นหลัก

จากรายงานระบุว่า มีบริษัทต่างชาติที่เข้ามาสังเกตการณ์  และลงทุนสร้างโรงงานในพื้นที่เขตบุกเบิกพัฒนาเทคโนโลยีและวัตกรรม ได้แก่ บริษัทผลิตมือถือซีเมนส์ของเยอรมัน อัลคาเทล ของฝรั่งเศส  บริษัทอิเลกทรอนิกส์อิโตชูของญี่ปุ่น รวมถึงบริษัท อุตสาหกรรมหนักฟูจิ ส่วนบริษัทข้ามชาติ อาทิ โมโตโลร่า เอ็นอีซี แอลจี ฯลฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาเข้ามาลงทุน
 

การคมนาคม :
 

ทางบก มีเส้นทางเดินรถไฟชนิดต่างๆ เกือบ 100 เส้นทาง และมีโครงการขยายการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมและทางด่วนเชื่อมต่อกับเมืองและเขตสำคัญๆ อาทิ สายในประเทศ เซี่ยงไฮ้- ฮ่องกง – มาเก๊า สายเหนือ เซี่ยงไฮ้ –รัสเชีย- ยุโรป สายตะวันตก เซี่ยงไฮ้- เอเชียหลวง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางหลวงเชื่อมต่อเขตต่างๆ ในมหานคร กับ ปริมณฑลโดยรอบ ที่สะดวกและรวดเร็ว
 

ทางอากาศ สำหรับเส้นทางขนส่งทางอากาศ มีสนามบินแห่งชาติ 2 แห่ง คือสนามบินแห่งชาติหงเฉียว และสนามบินแห่งชาติผู่ตง ปัจจุบันสามารถรองรับนักเดินทางได้สูงถึง 16,400,000 คน
 

ทางทะเล มีพื้นที่ของท่าเทียบเรือกว่า 13,600 ตร.กม. นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 80 ท่าเรือขนส่งเซี่ยงไฮ้เป็นท่าเรือขนาดใหญ่ติดอันดับโลกทีมีสินค้าเข้าออกสูงกว่า 100 ล้านตัน ปลายปี ค.ศ. 2003 เซี่ยงไฮ้เป็นชุมทางของเส้นทางเดินเรือของสินค้าต่างชาติขนาดใหญ่ถึง 15 เส้นทางและมีตัวแทนจาก 200 ประเทศ และจากท่าเรืออีกกว่า 200 แห่งทั่วโลก มาประกอบธุรกิจที่ท่าเรือแห่งนี้

 

ภูมิอากาศ : อยู่ในเขตมรสุมร้อนเอเชียเหนือ แบ่งเป็น 4 ฤดู ชัดเจน มีปริมาณฝนและแสงแดดที่เพียงพอ ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง ระยะเวลาค่อนข้างสั้น / ฤดูหนาวและร้อน ค่อนข้างยาวนาน อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 17.6 องศาเซลเซียส (ปี ค.ศ. 2000)

 

 

                    ข้อมูล

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด°C

8

9

13

19

24

27

32

32

27

22

17

11

อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด°C

0

2

5

11

16

20

25

25

20

15

9

2

  
มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจในเมืองนี้
Bookmark and Share