สมัครเรียนออนไลน์
ชื่อสถานศึกษาที่ต้องการสมัครเรียน   *
ชื่อตามพาสสปอร์ต
Passport Given Name
* นามสกุลตามพาสสปอร์ต
Passport Given Surname
*
ชื่อภาษาจีน (ถ้ามี)
Chinese Name
เพศ
Sex


สัญชาติ
Nationality
ศาสนา
Religion
วันเดือนปีเกิด
Date of Birth
* (คศ. เดือน วัน)
สถานที่เกิด สถานะแต่งงาน
โรคประจำตัว    
เลขที่พาสปอร์ต *    
วันหมดอายุพาสปอร์ต * (คศ. เดือน วัน)
อาชีพ    
สถานที่ที่สามารถติดต่อ
ได้ภายในประเทศ
ที่อยู่
  เบอร์โทรศัพท์ * Email *
หลักสูตร

 

หลักสูตรภาษาจีน ระยะเวลา  
หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด ระยะเวลา  
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ระยะเวลา  
ปริญญาตรี (บรรยายจีน) กรุณาระบุผลคะแนนสอบ HSK ของท่าน ไม่เคยสอบมาก่อน
เตรียมปริญญา (บรรยายจีน) กรุณาระบุผลคะแนนสอบ HSK ของท่าน
ปริญญาตรี (INTER) กรุณาระบุผลคะแนนสอบ TOFLS หรือ IELST ของท่าน ไม่เคยสอบมาก่อน
ปริญญาโท (INTER) กรุณาระบุผลคะแนนสอบ TOFLS หรือ IELST ของท่าน ไม่เคยสอบมาก่อน
ระดับความรู้ภาษาจีน

ชั่วโมง

จองห้องพักของมหาวิทยาลัย

ประกันภัยการเดินทางและบัตรโทรศัพท์กลับไทย (สำหรับท่านที่สนใจ)

ประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียน รายละเอียด
ต้องการซื้อ ไม่ต้องการซื้อ
บัตรโทรศัพท์กลับไทย นาทีละ 50 สตางค์ รายละเอียด
ต้องการซื้อ ไม่ต้องการซื้อ
Can't read the image? click here to refresh