ข่าวสาร และกิจกรรม
Promotion ซัมเมอร์จีน 2016 ซัมเมอร์ประเทศจีน เปิดรับสมัครแล้ว เรียนซัมเมอร์จีน 59 ดูแลดี เป็นกันเอง มี staff อยู่จนจบโครงการ ด่วนจำนวนจำกัด 099-1783773 ถูกสุดๆ.

Summer ช่วงปิดเทอม มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2559 ของน้องๆระดับมหาวิทยาลัย

เป็นการเรียนร่วมกับนักเรียน คอร์สภาษาจีนระยะยาวที่เปิดเทอมตอน เดือนมีนาคม 59  ผู้เรียนควรเตรียมความ พร้อมด้านภาษาจีนก่อนเดินทางเพื่อทำความเข้าใจกับบทเรียนได้ง่าย

หมายเหตุ ผู้สมัครที่เดินทางไปเรียนหลังจากเดือนมีนาคม กิจกรรมและวิชาเรียนจะอิงตามวิชาและเนื้อหาที่สอนอยู่ในขณะนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะไม่ย้อนสอนบทเรียนที่ผ่านมาแล้ว

 


ซัมเมอร์ของน้องๆม.ปลาย ทางนี้เลยค่ะ
http://www.banjean.com/pages/392/

สอบถามได้ที่ 099-1783773 ,LINE : banjean.info

 


เมือง และ มหาวิทยาลัยที่เปิดทำการสอน


1.Harbin Engineering University @ ฮารบิ้น
คุ้มสุดถ้าเปรียบเทียบกันบาทต่อบาท กับความรู้ที่ได้รับ


1.สำเนียงชัดที่สุดในจีน
2.ค่าใช่จ่ายถูกเมื่อเทียบกับที่อื่น

หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น 8 week**  66,000 บาท พักห้องเดี่ยว คุ้มเว่อร์................
4 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2016 คลาสเด็กไทย(รอกรุ็ป)  สำหรับคนไม่มีพื้นฐาน และ พื้นฐานระดับต้นเท่านั้น


ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด China Easthern airline ช้นประหยัดอายุตามหลักสูตรที่เลือกลงเรียน
 • ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพักห้องเดี่ยว
 • ค่าหนังสือและกิจกรรมวัฒนธรรม
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
 • ค่าทัศนศึกษาในช่วงเดือน กรกฎาคม


รายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/408/

ปิดรับสมัคร 10 มกราคม 2559  หรือ ปิดรับเมือห้องพักเต็ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 084-6828732
สอบถาม Line id: banjean.info
2.Beijing University of Posts and Telecommunications @ ปักกิ่ง
สอนเข้ม จุดเด่น หอใหม่ คนไทยน้อย ใกล้แหล่งชุมชน
หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น 8 week**  88,000 บาท
ช่วงที่ 1  ระยะเวลา 4 week     4 June - 6 July 2016 แทรกคลาสกับนักเรียนระยะยาว
ช่วงที่ 2  ระยะเวลา 4 week   11 July  - 6 Aug  2016 ซัมเมอร์ปิดเทอมภาคฤดูร้อนนักเรียนที่มีพื้นฐานแล้ว เรียนร่วมคลาสกับนักเรียนต่างชาติ เทอม มีนาคม 2016 ได้เลย โดยจะมีการวัดระดับความรู้ก่อนจัดห้องเรียนอีกครั้ง
นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน  เปิดคลาสเรียนใหม่ในเดือน มิถุนายน คลาสเด็กไทย(รอกรุ็ป)  เพื่อปรับพื้นฐานก่อน และในเดือนต่อไปจึงไปเรียนร่วมกับนักเรียนต่างชาติ


รายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/373/

ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด Hongkong airline ช้นประหยัดอายุตามหลักสูตรที่เลือกลงเรียน
 • ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพักห้องคู่ ** เมทมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัด
 • ฟรี campus card 300 RMB ( เฉพาะคอร์สปิดเทอมฤดูร้อน ) สามารถใช้ทานข้าว ซื้อของในซูปเปอร์มารเก็ต หรือ ใช้ในโรงยิมของมหาวิทยาลัยได้
 • ค่าหนังสือและกิจกรรมวัฒนธรรม
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน


ปิดรับสมัคร 10 มกราคม 2559  หรือ ปิดรับเมือห้องพักเต็ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 084-6828732
สอบถาม Line id: banjean.info
2.Dongbei University of Finance and economics @ ต้าเหลียน
โปรแกรม Summer ที่ดีที่สุดในรอบ.10 ปี ของบ้านจีนหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น 8 week**  ราคา 80,000 บาท
ช่วงที่ 1  ระยะเวลา 4 week       3 June   - 8 July 2016 แทรกคลาสกับนักเรียนระยะยาว
ช่วงที่ 2  ระยะเวลา 4 week     11 July   -  6 Aug 2016 ซัมเมอร์ปิดเทอมภาคฤดูร้อนนักเรียนที่มีพื้นฐานแล้ว เรียนร่วมคลาสกับนักเรียนต่างชาติ เทอม มีนาคม 2016 ได้เลย โดยจะมีการวัดระดับความรู้ก่อนจัดห้องเรียนอีกครั้ง
นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน  เปิดคลาสเรียนใหม่ในเดือน มิถุนายน คลาสเด็กไทย(รอกรุ็ป)  เพื่อปรับพื้นฐานก่อน และในเดือนต่อไปจึงไปเรียนร่วมกับนักเรียนต่างชาติรายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/384/

ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด China easthern ช้นประหยัดอายุตามหลักสูตรที่เลือกลงเรียน
 • ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพักห้องคู่ เมทมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัด
 • ค่าหนังสือและกิจกรรมวัฒนธรรม
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
 • ค่าทัศนศึกษา ( เฉพาะในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเท่านั้น )
 • อาหารเช้าและไวไฟ (สำหรับท่านที่พักโรงแรม)


ปิดรับสมัคร 10 มกราคม 2559  หรือ ปิดรับเมือห้องพักเต็ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 084-6828732
สอบถาม Line id: banjean.info 


มหาวิทยาลัยที่เปิดทำการสอน  หลักสูตร 4 สัปดาห์ ซัมเมอร์ปิดเทอมภาคฤดูร้อน

Qingdao Technological University ,Qindao college @ชิงเต่าQingdao Technological University  ตั้ง อยู่ที่ตีนภูเขา Laoshan สภาพแวดล้อมสวยงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เป็น 1 ใน 70 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศจีน นอกจากนี้ Qindao College ยังเคยได้ชื่อว่าเป็น “หน่วยงานที่มีความซื่อสัตย์ของประเทศจีน”ในปี 2009 มหาวิทยาลัยต่างๆได้ส่งตัวแทนมาตรวจดูงานเป็นจำนวน100กว่าคน  ทางมหาวิทยาลัยได้คะแนนผ่านตามมาตรฐาน ตั้งแต่ช่วงแรกที่ทำการตั้งมหาวิทยาลัย ได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างชาติในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเรีย อเมริกา อังกฤษ เป็นต้น

 

ซัมเมอร์ภาคปิดเทอมฤดูร้อน Course ช่วงเดือนกรกฎาคม
Summer  4 week   22  July   - 18 Aug  2016  ราคา  55,000 บาท  ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานรายละเอียดโปรแกรม Line id: banjean.info


ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด China easthern ช้นประหยัดอายุตามหลักสูตรที่เลือกลงเรียน
 • ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพักห้องคู่เมทมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัด
 • ค่าหนังสือและกิจกรรมวัฒนธรรม
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
 • ค่าทัศนศึกษา ( เฉพาะในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเท่านั้น )


ปิดรับสมัคร 10 มกราคม 2559  หรือ ปิดรับเมือห้องพักเต็ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 084-6828732


4.Harbin Institute of Technology @ ฮาร์บิ้น

Course ช่วงเดือนกรกฎาคม
Summer  4 week     5  July  - 31 July  2016  ราคา 56,000 บาท  ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน


รายละเอียดโปรแกรม Line id: banjean.infoค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด China easthern ช้นประหยัดอายุตามหลักสูตรที่เลือกลงเรียน
 • ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพักห้องคู่เมทมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัด
 • ค่าหนังสือและกิจกรรมวัฒนธรรม
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
 • ค่าทัศนศึกษา ( เฉพาะในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเท่านั้น )


ดูผลงานการส่งนักเรียนที่จีนได้ที่นี่จ้า

ผลงานส่งนักเรียนที่ประเทศจีนที่ผ่านๆมา
gallery ส่งเจ้าหน้าที่บ้านจีนไปดูแลนักเรียนที่ฮาร์บิ้น
http://www.banjean.com/gallery_detail.php?tid=199

 

ปิดรับสมัคร 30 มีนาคม 2559  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 084-6828732 , Line id :banjean.info

Bookmark and Share