ข่าวสาร และกิจกรรม
Summerจีน ซัมเมอร์จีน 2017 เปิดรับสมัครแล้ว ซัมเมอร์เมืองจีน 60

ซัมเมอร์ที่จีน 2560 เรียนซัมเมอร์ที่จีน ราคา เรียน เรียนซัมเมอร์ที่จีน ที่ไหนดี เรียนซัมเมอร์ที่จีน ราคาถูก

โปรแกรม 6-12 สัปดาห์ เริ่มเดินทางพฤษภาคม  (เรียนกับต่างชาติ)


ช่วงพฤษภาคม และ มิถุนายน เป็น การเรียนร่วมกับนักเรียนระยะยาวเทอมมีนาคม การเรียนการสอน เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่ 08.00-12.00 น โดยประมาณ ช่วงบ่ายจะเป็นการเรียนกิจกรรม เช่น รำมวยจีน วาดพู่กัน ตัดกระดาษจีนการออกเสียง ไวยากรณ์จีน เป็นต้น การเรียนการสอน คลอบคลุมพูดฟังอ่านเขียน และ ไวยากรณ์ ใน1 วันจะเรียน2วิชา สลับกันไป


หมายเหตุ

 1. เรียนร่วมกับนักเรียนนานาชาติ ผู้เรียนควรมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน
 2. กิจกรรมและวิชาเรียนจะอิงตามเนื้อหาที่สอนอยู่ในขณะนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะไม่ย้อนสอนบทเรียนที่ผ่านมาแล้ว
 3. ผู้เรียนจะทราบตารางเรียนของตนเอง เมื่อได้สอบแบ่งห้อง และ รับตารางสอนแล้วเท่านั้น 
 4. ทางโรงเรียนมีโรงอาหาร ผู้เรียนสามารถหารับประทานได้ นอกจากนี้นักเรียนสามารถหาทานได้จากร้านอาหารตามสั่งรอบๆมหาวิทยาลัย
 5. ประกัน นัก ศึกษาต่างชาติที่มาเรียนจะต้องทำประกัน อุบัติเหตุทุกคน ตามกฎหมายของรัฐบาลจีน โดยตัวประกันจะคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่ต้องนอนโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว แนะนำผู้เรียนซื้อประกันสุขภาพจากไทยด้วย เพื่อสิทธิของตัวผู้เรียนเอง
   
Harbin University of Science and Technology (ห้องชุดคู่และห้องชุดเดี่ยว)
สอนดี หอใหม่ คนไทยน้อย เหมาะสำหรับคนพื้นฐานน้อย อยากพูดจีนได้เยอะๆ

6 week 15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน  2017 **  65,000 บาท พักห้องชุดคู่
ค่าใช้จ่ายทุกโปรแกรมรวมรายการดังนี้ ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
ข้อมูลมหาลัย http://www.banjean.com/university/294/

 


 Dalian maritime university @ ต้าเหลียน สอนดี หอใหม่ คนไทยน้อย***
ค่าใช้จ่ายทุกโปรแกรมรวมรายการดังนี้ ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

เดินทาง เดือน พฤษภาคม 2017

 • 6 weeks    เริ่ม 15 May - 30 June ราคา 74,000 บาท
 • 8 weeks    เริ่ม 23 May - 15 July  ราคา 78,194 บาท
 • 12 weeks  เริ่ม 23 May  - 13Aug ราคา xx,xxx บาท  ราคาพิเศษ สอบถามที่ 099-178377
 • รายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/433/

   

Dalian maritime university @ ต้าเหลียน สอนดี หอใหม่ คนไทยน้อย***
ค่าใช้จ่ายทุกโปรแกรมรวมรายการดังนี้ ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

เดินทาง เดือน มิถุนายน 2017

 •   6 weeks  เริ่ม   6 June -16 July ราคา 74,194 บาท
 •   8 weeks  เริ่ม   6 June -30 July ราคา 78,194 บาท
 •   8 weeks  เริ่ม 13 June -  6 Aug ราคา 78,194 บาท
 •   8 weeks  เริ่ม 23 June - 13Aug ราคา 78,194 บาท
 •   รายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/412ww.banjean.com/pages/412/

การเดินทางอาจมีเปลี่ยนแปลงได้  เพราะตั๋วเครื่องบินในวันที่ระบุอาจจะเต็ม กรณีสมัครช่วงใกล้ๆปิดรับ
 หมายเหตุ

 • เรียนร่วมกับนักเรียนนานาชาติ ผู้เรียนควรมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน
 • กิจกรรมและวิชาเรียนจะอิงตามเนื้อหาที่สอนอยู่ในขณะนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะไม่ย้อนสอนบทเรียนที่ผ่านมาแล้ว
 • ผู้เรียนจะทราบตารางเรียนของตนเอง เมื่อได้สอบแบ่งห้อง และ รับตารางสอนแล้วเท่านั้น 
 • ทางโรงเรียนมีโรงอาหาร ผู้เรียนสามารถหารับประทานได้ นอกจากนี้นักเรียนสามารถหาทานได้จากร้านอาหารตามสั่งรอบๆมหาวิทยาลัย
 • ประกัน นัก ศึกษาต่างชาติที่มาเรียนจะต้องทำประกัน อุบัติเหตุทุกคน ตามกฎหมายของรัฐบาลจีน โดยตัวประกันจะคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่ต้องนอนโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว แนะนำผู้เรียนซื้อประกันสุขภาพจากไทยด้วย เพื่อสิทธิของตัวผู้เรียนเอง
   

 น้องๆที่กำลังหาข้อมูล ไปเรียนต่อช่วงปิดเทอม เดือนมิถุนายน 2559  สามารถเข้าฟังสัมมนาก่อนการเดินทาง
อาคารพญาไทพล่าซ่า ณ  Asia Centre ชั้น 17 ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไท เวลา 13.00-15.00 โดยประมาณ

น้องๆที่กำลังหาข้อมูล เรียนต่อจีนช่วงซัมเมอร์ มิถุนายน เข้าร่วมฟังฟรี

ติดต่อ 099-1783773
 Summer 4-7 สัปดาห์ เริ่มเดินทาง เดือน กรกฎาคม 2560  ข้อมูลอยู่ในช่วงทยอยอัปเดรต Coming soon

แนะนำรายละเอียดหลักสูตรซัมเมอร์ ช่วงกรกฎาคม เป็นการเรียนในช่วงซัมเมอร์ปิดเทอมกรกรฎาคม ระยะเวลา 4-7 สัปดาห์ โดยเป็นการเปิดคลาสใหม่ น้องที่ไม่มีพื้นฐานสามารถลงเรียนได้ (*น้องที่มีความรู้ระดับกลาง กรุณาสอบถามรายชื่อมหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนหลักสูตร ระดับกลางได้จากทางศูนย์ ) การเรียนการสอน เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่ 08.00-12.00 น โดยประมาณ การเรียนการสอน ช่วงเช้า คลอบคลุมพูดฟังอ่านเขียน  ช่วงบ่ายจะเป็นการเรียนกิจกรรม เช่น รำมวยจีน วาดพู่กัน ตัดกระดาษจีนการออกเสียง ไวยากรณ์จีน เป็นต้น 


ชิงเต่า 4 weeks   22  July   - 18 Aug  ราคา 49,000 บาท
รายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/430/


ต้าเหลียน 5 weeks 11 July- 13 August ราคา 56,000 บาท
รายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/436/


ฮารบิ้น 4 weeks /5 July - 1 August  ราคา 46,000 บาท
รายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/429/


เซี่ยงไฮ้ 4 ถึง 7 weeks เริ่ม 12 July - 26 August

 • 4 weeks  เริ่ม   12       July - 5   August  55,000 บาท
 • 3 weeks  เริ่ม    9  August - 26  August  50,000 บาท
 • พิเศษ ลงทะเบียน 7 weeks ราคา 74,000 บาท พักห้องคู่ ** พักเดี่ยว 89,500 บาท

รายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/437/


หมายเหตุ / ค่าใช้จ่ายทุกโปรแกรมรวมรายการดังนี้ ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

การเดินทางอาจมีเปลี่ยนแปลงได้  เพราะตั๋วเครื่องบินในวันที่ระบุอาจจะเต็ม กรณีสมัครช่วงใกล้ๆปิดรับ


Bookmark and Share