ข่าวสาร และกิจกรรม
Promotion ซัมเมอร์จีน 2016 ซัมเมอร์ประเทศจีน เปิดรับสมัครแล้ว เรียนซัมเมอร์จีน 59 ดูแลดี เป็นกันเอง มีเจ้าหน้าที่คนไทยบินพร้อมน้องๆ 099-1783773 ถูกสุดๆ..
ซัมเมอร์จีน 2559 อยาก เรียน ซัมเมอร์ ที่ จีน ที่ไหนดี ซัมเมอร์จีน ราคาถูก ซัมเมอร์จีน summer camp จีน.
 
Summer July 4-7 สัปดาห์ เริ่มเดินทาง เดือน กรกฎาคม 2559 
แนะนำรายละเอียดหลักสูตรซัมเมอร์ ช่วงกรกฎาคม เป็นการเรียนในช่วงซัมเมอร์ปิดเทอมกรกรฎาคม ระยะเวลา 4-7 สัปดาห์ โดยเป็นการเปิดคลาสใหม่ น้องที่ไม่มีพื้นฐานสามารถลงเรียนได้ (*น้องที่มีความรู้ระดับกลาง กรุณาสอบถามรายชื่อมหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนหลักสูตร ระดับกลางได้จากทางศูนย์ ) การเรียนการสอน เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่ 08.00-12.00 น โดยประมาณ การเรียนการสอน ช่วงเช้า คลอบคลุมพูดฟังอ่านเขียน  ช่วงบ่ายจะเป็นการเรียนกิจกรรม เช่น รำมวยจีน วาดพู่กัน ตัดกระดาษจีนการออกเสียง ไวยากรณ์จีน เป็นต้น 

ชิงเต่า 4 weeks   22  July   - 18 Aug  ราคา 49,000 บาท
รายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/430/


ต้าเหลียน 5 weeks 11 July- 13 August ราคา 56,000 บาท
รายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/436/


ฮารบิ้น 4 weeks /5 July - 1 August  ราคา 46,000 บาท
รายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/429/


เซี่ยงไฮ้ 4 ถึง 7 weeks เริ่ม 12 July - 26 August

 • 4 weeks  เริ่ม   12       July - 5   August  55,000 บาท
 • 3 weeks  เริ่ม    9  August - 26  August  50,000 บาท
 • พิเศษ ลงทะเบียน 7 weeks ราคา 74,000 บาท พักห้องคู่ ** พักเดี่ยว 89,500 บาท

รายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/437/


หมายเหตุ / ค่าใช้จ่ายทุกโปรแกรมรวมรายการดังนี้ ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
 โปรแกรม 6-12 สัปดาห์ เริ่มเดินทางพฤษภาคม  (เรียนกับต่างชาติ)


แนะนำรายละเอียดหลักสูตรซัมเมอร์

ช่วงพฤษภาคม และ มิถุนายน
เป็น การเรียนร่วมกับนักเรียนระยะยาวเทอมมีนาคม การเรียนการสอน เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่ 08.00-12.00 น โดยประมาณ ช่วงบ่ายจะเป็นการเรียนกิจกรรม เช่น รำมวยจีน วาดพู่กัน ตัดกระดาษจีนการออกเสียง ไวยากรณ์จีน เป็นต้น การเรียนการสอน คลอบคลุมพูดฟังอ่านเขียน และ ไวยากรณ์ ใน1 วันจะเรียน2วิชา สลับกันไป


ช่วงกรกฏาคม เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่ 09.00-12.00 น โดยประมาณ คลอ บคลุมพูดฟังอ่านเขียน และ ไวยากรณ์ ใน 1 วันจะเรียน 2 วิชา สลับกันไป ช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงเรียน รวมถึงบางมหาวิทยาลัยจัดพานักเรียนไปเที่ยวในช่วงวันเสาร์อาทิตย์
 Harbin Engineering University
มหาลัยยอดฮิตในฮาร์บิ้น สอนดี พักเดี่ยว มหาลัยติดป้ายรถไฟฟ้าใต้ดิน
ค่าใช้จ่ายทุกโปรแกรมรวมรายการดังนี้ ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

6 week 15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน  2016 **  61,000 บาท พักห้องเดี่ยว  ปิดรับสมัครแล้ว
ข้อมูลมหาลัย http://www.banjean.com/university/64/

 SouthWestern University of Finance and Economics
(ซัมเมอร์ช่วงกรกฎา เรียนจันทร์ ถึง พฤหัส )

ค่าใช้จ่ายทุกโปรแกรมรวมรายการดังนี้ ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

8 week   29 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2016 **  56,000 บาท

http://www.banjean.com/pages/411/
 Dalian maritime university @ ต้าเหลียน สอนดี มีสอน HSK ช่วงบ่าย หอใหม่ คนไทยน้อย***
ค่าใช้จ่ายทุกโปรแกรมรวมรายการดังนี้ ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

เดินทาง เดือน พฤษภาคม 2016

 • 12 weeks  เริ่ม 23 May - 13 Aug  ราคา xx,xxx  บาท  ราคาพิเศษ สอบถามที่ 099-1783773 ปิดรับสมัครแล้ว
 •   8 weeks  เริ่ม 23 May - 15 July  ราคา 78,194 บาท   ปิดรับสมัครแล้ว
 •   7 weeks   เริ่ม 30 May -15 July  ราคา 75,080  บาท  ปิดรับสมัครแล้ว
 • รายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/433/


เดินทาง เดือน มิถุนายน 2016

 •   8 weeks  เริ่ม   6 June -30 July ราคา 78,194 บาท ปิดรับสมัครแล้ว
 •   8 weeks  เริ่ม 13 June -  6 Aug ราคา 78,194 บาท ปิดรับสมัครแล้ว
 •   8 weeks  เริ่ม 23 June - 13Aug ราคา 78,194 บาท ปิดรับสมัครแล้ว
 • รายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/412/

 Dongbei University of Finance and economics @ ต้าเหลียน
ค่าใช้จ่ายทุกโปรแกรมรวมรายการดังนี้ ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

เดินทาง เดือน พฤษภาคม 2016

 • 10 week   7  มิถุนายน -   13 สิงหาคม 2016 **  84,000 บาท ด่วนๆๆๆๆ รับชุดสุดท้ายแล้ว
 • http://www.banjean.com/pages/384/

  โปรแกรม Update เมื่อ  28/4/2016 Banjean >>>>>>>>
   


หมายเหตุ

 • เรียนร่วมกับนักเรียนนานาชาติ ผู้เรียนควรมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน
 • กิจกรรมและวิชาเรียนจะอิงตามเนื้อหาที่สอนอยู่ในขณะนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะไม่ย้อนสอนบทเรียนที่ผ่านมาแล้ว
 • ผู้เรียนจะทราบตารางเรียนของตนเอง เมื่อได้สอบแบ่งห้อง และ รับตารางสอนแล้วเท่านั้น 
 • ทางโรงเรียนมีโรงอาหาร ผู้เรียนสามารถหารับประทานได้ นอกจากนี้นักเรียนสามารถหาทานได้จากร้านอาหารตามสั่งรอบๆมหาวิทยาลัย
 • ประกัน นัก ศึกษาต่างชาติที่มาเรียนจะต้องทำประกัน อุบัติเหตุทุกคน ตามกฎหมายของรัฐบาลจีน โดยตัวประกันจะคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่ต้องนอนโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว แนะนำผู้เรียนซื้อประกันสุขภาพจากไทยด้วย เพื่อสิทธิของตัวผู้เรียนเอง
น้องๆที่กำลังหาข้อมูล ไปเรียนต่อช่วงปิดเทอม เดือนมิถุนายน 2559  สามารถเข้าฟังสัมมนาก่อนการเดินทาง
อาคารพญาไทพล่าซ่า ณ  Asia Centre ชั้น 17 ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไท เวลา 13.00-15.00 โดยประมาณ

น้องๆที่กำลังหาข้อมูล เรียนต่อจีนช่วงซัมเมอร์ มิถุนายน เข้าร่วมฟังฟรี

ติดต่อ 099-1783773
Bookmark and Share