ข่าวสาร และกิจกรรม
Banjean ซัมเมอร์จีน 2015!! ดูแลบุตรหลานท่านระดับ Premium

ซัมเมอร์ประเทศจีน ซัมเมอร์แคมป์ ปักกิ่ง summerจีน ซัมเมอร์จีน 58 ซัมเมอร์ที่ปักกิ่ง ซัมเมอร์เมืองจีน ซัมเมอร์ปักกิ่ง ซัมเมอร์จีน 2015ซัมเมอร์ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

การเรียนการสอนจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยจะมีการสอบวัดระดับเพื่อแบ่งชั้นเรียนก่อนเข้าห้องเรียนเรียน อาทิตย์ละ 5 วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ การเรียนแบ่งออกเป็นช่วงเช้า (เรียนภาษาจีน 8.00-12.00 น โดยประมาณ) ช่วงบ่าย (เรียนกิจกรรม 14.00-16.00 โดยประมาณ เช่น รำมวยจีน ตัดกระดาษจีน วาดพู่กันจีน แกรมม่าจีน ท่องเที่ยวจีน เตรียมสอบ HSK เป็นต้น ซึ่งอาจจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และ กิจกรรมในแต่ละเทอมมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกัน) ผู้เรียนควรเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีนก่อนเดินทาง เพื่อทำความเข้าใจกับบทเรียนได้ง่ายขึ้น


 


โปรแกรม Summer ของน้องมัธยม 12-18 ปี เดือน มีนาคม ณ กรุงปักกิ่ง
 

Beijing University of Posts and Telecommunications @ ปักกิ่ง
เดินทาง1 มีนาคม 2558 บินสายการบินไทย Hongkong Airline พิเศษ มีเจ้าหน้าจากบ้านจีนบินพร้อมน้องๆ คอยอำนวยความสะดวกแนะนำการลงทะเบียน การใช้ชิวิต เบื้องต้นเมื่อไปถึงมหาวิทยาลัย

 

เพื่อการดูแลนักเรียนอย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น มีอาจารย์คนไทยดูแลตลอด โครงการและเดินทางกลับพร้อมน้องๆ  เรียนภาษาจีน+พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมจีน กิจกรรมมากมาย คุมกรุ๊ปโดยอาจารย์คนไทยที่มีทักษะภาษาจีนดีเยี่ยม 

นำกรุ๊ปโดย
อ.ดารัสกานต์ พิยะ(ครูเปิ้ล)
ปัจจุบันสอนอยู่ที่: โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม จังหวัดน่าน

สอนนักเรียน :สอนวิชาสังคมศึกษาระดับม.1 ม.3 ม.4 และ ม.5
ความรู้ภาษาจีน : HSK 5 มีประสบการณ์สอนภาษาจีน 9 ปี
เป็นอาจารย์พิเศษที่ศูนย์ English Corner สาขาท่าวังผา
 จังหวัดน่าน
 

  


อาจารย์ ดารัสกานต์ พิยะ(ครูเปิ้ล)จะอยู่ดูแลจนจบคอร์สเรียน และ กลับเมืองไทยพร้อมกับน้องๆ

รับแค่ 20 ท่าน เพื่อการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ สนใจสมัครด่วนๆๆๆๆจำนวนจำกัด

 

Program Highlights

 • Teaching delivered by qualified faculty at school;
 • อาจารย์เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนาโต้ตอบกันอย่างเป็นกันเอง
 • คลาสเรียนมี 4 ระดับ ระดับพื้นฐาน ระดับต้น กลาง สูงe ABC course, elementary course, intermediate course or advanced course
 • จะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร HSK ประมาณ 2 เดือนก่อนการทดสอบ
 • คลาสเรียน นักเรียนไม่เกิน12 คน เพื่อประสิทธิภาพในการสอน และ โต้ตอบได้ครบทุกคน จุดเด่นที่คุณต้องชอบ

  เรียน 20 คาบ ต่อสัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • ช่วงเช้า จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. เรียนภาษาจีน เนื้อหาคลอบคลุมพูด ฟัง อ่าน เขียน
 • ช่วง บ่าย เวลา 14.00 – 16.00 น. จัดกิจกรรม เน้นการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 1-2 ครั้ง ต่อสัปดาห์   เช่น รำมวยไท่จี๋ เขียนพู่กันจีน ติวสอบ HSK  เป็นต้น

  ดูรายละเอียดโปรแกรมทั้งหมดได้ที่นี่ค่ะ

  ค่าใช้จ่ายระยะสั้น Beijing University of Posts and Telecommunications @ ปักกิ่ง

-1 เดือน ** 62,000 บาท ห้องพักคู่ สนใจสมัครด่วน หอเต็มเร็วกว่าที่คุณคิด
-2 เดือน ** 72,000 บาท ห้องพักคู่ สนใจสมัครด่วน หอเต็มเร็วกว่าที่คุณคิด

ค่า ใช้จ่ายรวม ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่า+ค่าอินเตอร์เน็ต+ค่าน้ำค่า ไฟ **ค่าใช้จ่ายทั้งหมดคลอบคลุมตามระยะเวลาเรียนจริง

ค่าใช้จ่ายมิได้รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในแต่ละวัน /
 • ค่ามัดจำหอพัก / 200 หยวน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ (มหาวิทยาลัยบังคับทำ ) / 300หยวน /เทอม และ 600 หยวน/ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 084-6828732 , Line id :banjean.info

 

การชำระเงิน แบ่งออกเป็น 3 งวด

1.ชำระ 5,000 บาทและยื่นเอกสารทั้งหมด ศูนย์จะเริ่มดำเนินการสมัครแก่ทางมหาวิทยาลัย

2.ชำระ 20,000 บาท หลังจากสมัครแล้ว 15 วัน ในขั้นตอนนี้ท่านจะได้รับใบตอบรับเข้าเรียนจากทางมหาวิทยาลัยเป็นไฟล์แสกน หรือ สามารถเช็คสถานะการสมัครได้จากเว็บมหาลัยโดยตรง บางมหาวิทยาลัยอาจจะมาพร้อมตัวจริง โปรดติดต่อทางศูนย์

3.ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อน 8 กุมภาพันธ์ 2558


เอกสารการสมัคร

 1. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ

2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (ต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไป นับจากวันที่ออกเดินทาง)

3. สลิปโอนเงินมัดจำ 5000 บาทช่องทางการสมัคร
1.เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์ โดยนำเอกสารข้างต้นมายื่นในวันสมัคร
2.สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://www.banjean.com/student_register.php เมื่อทนงศูนย์ได้รับใบสมัครออนไลน์ของน้อง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งถึงเอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนต่างๆ


อ่านต่อข้อมูลมหาลัยอื่นๆในหน้า 2 ตรงนี้ค่ะ


 

Bookmark and Share