ข่าวสาร และกิจกรรม
Banjean ซัมเมอร์จีน 2015!! ดูแลบุตรหลานท่านระดับ Premium

โปรแกรม Summer ของพี่ๆมหา“ลัย เดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม

เป็นการเรียนร่วมกับนักเรียนคอร์สภาษาจีน ที่เปิดเทอมตอนเดือนมีนาคม 58

ผู้ที่มีพื้นฐานในระดับอ่านออกและพอสื่อสารได้ สามารถ เข้าเรียนกับนักเรียนต่างชาติได้ เรียน อาทิตย์ละ 5 วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ การเรียนแบ่งออกเป็นช่วงเช้า(เรียนภาษาจีน 8.00-12.00 น โดยประมาณ) ช่วงบ่าย เรียนกิจกรรม 14.00-16.00 โดยประมาณ เช่น รำมวยจีน ตัดกระดาษจีน วาดพู่กันจีน แกรมม่าจีนท่องเที่ยวจีน เตรียมสอบ HSK เป็นต้น ซึ่งอาจจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และกิจกรรมในแต่ละเทอมมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกัน)ผู้เรียนควรเตรียมความ พร้อมด้านภาษาจีนก่อนเดินทางเพื่อทำความเข้าใจกับบทเรียนได้ง่าย

เปิดรับสมัคร - มกราคม ถึง สิ้นเดือนมีนาคม 58 เป็นอย่างช้า
น้องๆที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Line ID : banjean.info


เมือง และ มหาวิทยาลัยที่เปิดทำการสอน

Dalian university of technology @ ต้าเหลียน

รับเฉพาะนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน
Summer  9 week   10  May  - 10 July  2015  ราคา 76,500 บาท
Summer  8 week   17  May  - 10 July  2015  ราคา 74,900 บาท
Summer  7 week   24  May  - 10 July  2015  ราคา 72,500 บาท

 


Qingdao Technological University ,Qindao college @ชิงเต่า

รับเฉพาะนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน
Summer  9 week   10  May  - 10 July  2015  ราคา 77,500 บาท
Summer  8 week   17  May  - 10 July  2015  ราคา 74,900 บาท
Summer  7 week   24  May  - 10 July  2015  ราคา 71,500 บาท

 


Harbin Institute of Technology @ ฮาร์บิ้น

รับเฉพาะนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน
Summer  7 week     3  May  - 20 June  2015  ราคา 62,500 บาท
Summer  6 week   10  May  - 20 June  2015  ราคา 62,500 บาท

Summer  5 week   17  May  - 20 June  2015  ราคา 62,500 บาท
Summer  4 week   24  May  - 20 June  2015  ราคา 62,500 บาท 


Beijing University of Posts and Telecommunications@ ปักกิ่ง

สอนดี คนไทยน้อย เรียนคุ้มๆมั่กๆ ฟรีค่าไฟ ค่าน้ำ และค่า NET
รับเฉพาะนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน
Summer 2 เดือน    29  May  - 16 Aug 2015  ราคา 79,500 บาท
Summer 3 เดือน      6  May  - 16 Aug 2015  ราคา 88,000  บาท


รายละเอียดโปรแกรมทั้งหมด

 Harbin University of Science and Technology  @ ฮาร์บิ้น
รับเฉพาะนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน
Summer 2 เดือน  29  May  - 16 Aug 2015  ราคา   65,000 บาท
Summer 3 เดือน   6  May  - 16 Aug 2015  ราคา   75,500  บาท


รายละเอียดโปรแกรมทั้งหมด


 


SouthWestern University of Finance and Economics

สอนดี คนไทยน้อย เรียนคุ้มๆ แถมติวเตอร์เรียนตัวต่อตัว 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
Summer 2 เดือน    29  May  - 16 Aug 2015  ราคา 60,000 บาท

รายละเอียดโปรแกรมทั้งหมด
            *****       Summer July course 2015เป็นหลักสูตรในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของจีน ระยะเวลาประมาณ 4สัปดาห์  การเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถพัฒนาทักษะในเวลาอันรวดเร็ว เรียนคลอบคลุมพูด ฟัง อ่าน เขียน รวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจะเตรียมไว้สำหรับผู้เรียนที่ สนใจ เช่น ตัดกระดาษ รำมวยไทเก๊ก วาดพู่กันจีน หรือรำมวยจีน เป็นต้น  นอกจากนี้บางแห่งยังมีจัดพาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองอีกด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นักเรียนเป็นผู้ออกเอง ทางมหาลัยจะจัดนำไปทัศนศึกษาเพียงอย่างเดียว


Shanghai International Studies University


สอนแต่ต้นผู้เรียนที่ไม่มีพื้นก็สามารถเข้าเรียนได้
SUmmer 4 week 13 July-7   Aug
68,000 บาท
SUmmer 7 week 13 July-28 Aug 82,000 บาท

รายละเอียดโปรแกรม Update เร็วๆนี้

 Qingdao Technological University

สอนแต่ต้นผู้เรียนที่ไม่มีพื้นก็สามารถเข้าเรียนได้
SUmmer 4 week 22 July-18 Aug
56,000 บาท
รายละเอียดโปรแกรม Update เร็วๆนี้

 Southwestern University of Finance and economics@ เฉิงตู

สอนแต่ต้นผู้เรียนที่ไม่มีพื้นก็สามารถเข้าเรียนได้
SUmmer 4 week 4 July-30 July
50,000 บาท
รายละเอียดโปรแกรม Update เร็วๆนี้


Harbin Institute of Technology

SUmmer 4 week 5 July-31 July 58,000 บาท
สอนแต่ต้นผู้เรียนที่ไม่มีพื้นก็สามารถเข้าเรียนได้
รายละเอียดโปรแกรม Click Here

 


 

Bookmark and Share