ข่าวสาร และกิจกรรม
ซัมเมอร์ปิดเทอมใหญ่ เมษา-มิถุนา 57

SWUFE Schedule (4 weeks) (Summer School, Intensive Chinese Program )
ค่าใช้จ่ายระยะสั้น South Western University of Finance and Economics 51,200 บาท

Note:
1 Minimum class size is 8
2 Chinese cultual lessons inculde Calligraphy (or Taiji) and Chinese Painting etc.

 

Day Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

8:30am - 9:15am

Intensive Chinese

Intensive Chinese

Intensive Chinese

Intensive Chinese

9:15am - 10:00am

Intensive Chinese

Intensive Chinese

Intensive Chinese

Intensive Chinese

10:20am - 11:05am

Intensive Chinese

Intensive Chinese

Intensive Chinese

Intensive Chinese

11:05am - 11:50am

Intensive Chinese

Intensive Chinese

Intensive Chinese

Intensive Chinese

2:40pm - 3:25pm

 

 

Chinese cultural lesson

Chinese cultural lesson

3:25pm - 4:10pm

 

 

Chinese cultural lesson

Chinese cultural lesson


ค่าใช้จ่ายระยะสั้น South Western University of Finance and Economics 51,200 บาท
ค่าใช้จ่ายรวมค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอ+ตั๋วเครื่องบิน+ค่าวีซ่า+ค่าหนังสือเรียน
ค่าใช้จ่ายมิได้รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในแต่ละวัน / ค่าไฟ /ค่ามัดจำหอพัก / ค่าประกันอุบัติเหตุ (มหาวิทยาลัยบังคับทำ ) / ค่าอินเตอร์เน็ต


หมายเหตุ
ปิดรับสมัคร วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สนใจสมัครด่วน
เดินทาง 19 กรกฎาคม 2557 กลับ 17 สิงหาคม 2557
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน

รับสมัครถึง สิ้นเดือน มิถุนายน 2557

เอกสารการสมัคร
1.สำเนาพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 5 ใบ

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ครับ
http://www.banjean.com/student_register.php
 SUMMER 21 JUL – 15 AUG 2014 (4 week) Qingdao Technological University,Qindao College 62,800 บาท

ตั้ง อยู่ที่ตีนภูเขา Laoshan สภาพแวดล้อมสวยงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เป็น 1 ใน 70 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศจีน นอกจากนี้ Qindao College ยังเคยได้ชื่อว่าเป็น “หน่วยงานที่มีความซื่อสัตย์ของประเทศจีน”ในปี 2009 มหาวิทยาลัยต่างๆได้ส่งตัวแทนมาตรวจดูงานเป็นจำนวน100กว่าคน  ทางมหาวิทยาลัยได้คะแนนผ่านตามมาตรฐาน ตั้งแต่ช่วงแรกที่ทำการตั้งมหาวิทยาลัย ได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างชาติในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเรีย อเมริกา อังกฤษ เป็นต้น


การเรียนการสอน

ช่วงเช้าเป็น การเรียนภาษาจีน เวลา 08:00 - 12:00แบ่งออกเป็นระดับ ต้น กลาง สูง ก่อนเปิดเรียนมีสอบเพื่อจัดชั้นเรียน เนือ้หาการสอนคลอบคลุม พูด ฟัง อ่าน เขียน
ช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก14:00 - 16:00มีสามวิชา วาดพู่กันจีน วาดภาพจีน และ กีฬา สลับหมุนเวียนไปActivity Tuesday and Thursday
วันหยุด ทัศนศึกษาในเมืองชิงเต่า ผู้เรียนชำระเฉพาะบัตรผ่านประตูเท่านั้น อย่างอื่นฟรี 

ค่าใช้จ่ายระยะสั้น Qingdao Technological University,Qindao College 62,800 บาท
ค่าใช้จ่ายรวมค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพักห้องคู่+ตั๋วเครื่องบิน+ค่าวีซ่า+ค่าทัวร์ในชิงเต่า+ประกันอุบัติเหตุ
ค่าใช้จ่ายมิได้รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในแต่ละวัน /ค่ามัดจำหอพัก / ค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยว / ค่าอินเตอร์เน็ต

หมายเหตุ
ปิดรับสมัคร วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สนใจสมัครด่วน
เดินทาง 20 กรกฎาคม 2557 กลับ 15 สิงหาคม 2557
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน 

เอกสารการสมัคร
1.สำเนาพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 5 ใบ

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ครับ
http://www.banjean.com/student_register.php


 

Harbin Institute of Technology Short-term Chinese Language Training Program 

6 JUL – 2 AUG 2014 (4 week) 59,500 บาท

International Student Center provides the short-term Chinese Language Training Program in every winter and summer vacation, the duration of study is 4 weeks, students will enjoy a rolling admission deadline if you have the basic knowledge of Chinese. Please take the reference of the present short-term Chinese Language Training Program Schedule for details.

The teaching goal for short-term program is the oral intensive Chinese,which from elementary through to advanced class (all levels). Each class has no more than 15 students who meet for 4 class hours from Monday to Friday, 20 hours each week in total.

In addition, we also offer the complimentary Chinese culture experience activities in the afternoon, which include Chinese paper cutting, Chinese Dough Modeling, Tai Chi, lectures and etc. And Graduation Certificate and photo will be offered when Closing Ceremony.

Remarks: the time for activities may be adjusted according to the actual situation, but the activities will be remained the same

ค่าใช้จ่ายระยะสั้น Harbin Institute of Technology 59,500 บาท

ค่าใช้จ่ายรวมค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพักห้องคู่+ตั๋วเครื่องบิน+ค่าวีซ่า+ค่าทัวร์ในฮาร์บื้น+ประกันอุบัติเหตุ
ค่าใช้จ่ายมิได้รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในแต่ละวัน /ค่ามัดจำหอพัก / ค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยว / ค่าอินเตอร์เน็ต

หมายเหตุ
ปิดรับสมัคร วันที่ 20 มิถุนายน 2557 สนใจสมัครด่วน**
เดินทาง 5 กรกฎาคม 2557 กลับ 2 สิงหาคม 2557
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน 

เอกสารการสมัคร
1.สำเนาพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 5 ใบ

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ครับ
http://www.banjean.com/student_register.php

 

DAY

08.00-12.00

ช่วงบ่าย 14.00 น

July 6

8:30 Open ceremony

 

July 7

Chinese Course

กิจกรรมกับนักเรียนจีน

July 8

Chinese Course

Free

July 9

Chinese Course

Free

July 10

Chinese Course

Free

July11

Chinese Course

Free

July12

ชมพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน ทัศนศึกษาในเมืองฮาร์บิ้น

 

July13

Free

Free

July14

Chinese Course

Free

July15

Chinese Course

Chinese Cooking

July16

Chinese Course

Free

July17

Chinese Course

Free

July18

Chinese Course

เที่ยวถนนโบราณ

July19

Free

Free

July20

Free

Free

July21

Chinese Course

Free

July22

Chinese Course

ตัดกระดาษ พู่กันจีนและอืนๆ

July23

Chinese Course

Free

July24

Chinese Course

ชุดประเพณีจีนโบราณ

July25

Chinese Course

Free

July26

พาเที่ยวสถานที่จัดงานแกะสลักน้ำแข็ง

 

July27

Free

 

July28

Chinese Course

Chinese Course

July29

Chinese Course

เยี่ยมชมกองทัพ 731

July30

Chinese Course

Free

July31

Exam

Free

Aug 1

Chinese Course

เรียนทำเกี๊ยว

Aug 2

ปิดคอร์ส ส่งนักเรียนที่สนามบิน

 

 Summer Chinese Language Program (2014) Shanghai International Studies University

Courses load: 20 teaching hours per week, 4 teaching hours each morning (8:30-11:50), Monday through Friday.
Courses: Mainly Chinese courses including Listening Comprehension, Conversation and Reading.

Also available are elective courses such as Chinese Economy and Culture, Chinese Calligraphy, Taijiquan (shadow boxing) and Chinese Wushu. The minimum enrollment for each course is 20 students. These courses are taught in the afternoon.

Activities:  

① Inner city tours are offered once a week (scenic spots, museums, acrobatics etc.)
② Weekend tours are available at students’ own expense.


Summer Chinese Language Program (2014) Shanghai International Studies University
4 weeks(July 7-August 1)   72,300 บาท
8 weeks(July 7-August 29 )87,500 บาท 

ค่าใช้จ่ายรวมค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพักห้องคู่+ตั๋วเครื่องบิน+ค่าวีซ่า+ประกันอุบัติเหตุ
ค่าใช้จ่ายมิได้รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในแต่ละวัน /ค่ามัดจำหอพัก / ค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยว / ค่าอินเตอร์เน็ต

หมายเหตุ
4 weeks(July 7-August 1)   72,300 บาท เดินทาง 6 กรกฎาคม กลับ 1 สิงหาคม 2557
8 weeks(July 7-August 29 )87,500 บาท เดินทาง 6 กรกฎาคม กลับ 29 สิงหาคม 2557
ปิดรับสมัคร วันที่ 15 มิถุนายน 2557 สนใจสมัครด่วน

เอกสารการสมัคร
1.สำเนาพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 5 ใบ

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ครับ
http://www.banjean.com/student_register.php

SUMMER 14 JUL – 10 AUG 2014 (4 week) Dongbei university of finance and economics 62,800 บาท

การเรียนการสอน

ช่วงเช้า เรียน ภาษาจีน เวลา 08:00 - 12:00แบ่งออกเป็นระดับ ต้น กลาง สูง ก่อนเปิดเรียนมีสอบเพื่อจัดชั้นเรียน เนือ้หาการสอนคลอบคลุม พูด ฟัง อ่าน เขียน
ช่วงบ่าย จะเป็นวิชาเลือก14:00 - 16:00 ตีปิงปอง ตัดกระดาษจีน วาดพู่กันจีน แข่งวอลเล่ย์ วันหยุด ทัศนศึกษาในเมืองต้าเหลียน 

 

TIME

JULY 14

JULY 15

JULY 16

JULY 17

JULY 18

JULY 19

JULY 20

8:30—11:05
ถึงต้าเหลียน

 

8:30-9:30

สอบแบ่งห้อง

9:50แนะนำมหาลัย

11:00 รับหนังสือ

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน


9:00

ทัวร์เขตหลี่ซุ่น

13:30

ทัวร์เมืองต้าเหลียน

กิจกรรมอิสระ

13:30

พู่กันจีน

กิจกรรมอิสระ

13:30 เยี่ยมชมย่านธุรกิจต้าเหลียน

 

17:30

งานเลี้ยงต้อนรับ

 

TIME

JULY 21

JULY 22

JULY 23

JULY 24

JULY 25

JULY 26

JULY 27

 

8:30—11:05


กิจกรรมอิสระ

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน


13:00ชมงิ้วปักกิ่ง

 

13:30

ชมพิพิธภัณฑ์โบราณต้าเหลียน

กิจกรรมอิสระ

13:30 ตีปิงปอง

กิจกรรมอิสระ

13:30 วัฒนธรรมจีน

 

 

 

 

TIME

JULY 28

JULY 29

JULY 30

JULY 31

AUG 1

AUG 2

AUG 3

 

8:30—11:05


กิจกรรมอิสระ

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

8:30เที่ยวหาด

จิงฉือทาน

 

13:30

ชมพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย

กิจกรรมอิสระ

13:30พู่กันจีน

กิจกรรมอิสระ

แข่งวอลเลย์

 

 

 

 

 

TIME

AUG 4

AUG 5

AUG 6

AUG 7

AUG 8

AUG 9

AUG 10

 

8:30—11:05


กิจกรรมอิสระ

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

สอบ


ส่งสนามบิน

 

13:30
ตัดกระดาษจีน

กิจกรรมอิสระ

13:30ตีปิงปอง

กิจกรรมอิสระ

17:30งานเลี้ยงส่ง

 

 

 ค่าใช้จ่าย SUMMER 14 JUL – 10 AUG 2014 (4 week)  62,800 บาท
ค่าใช้จ่ายรวมค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอ+ตั๋วเครื่องบิน+ค่าวีซ่า+ค่าหนังสือเรียน
ค่าใช้จ่ายมิได้รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในแต่ละวัน / ค่าไฟ /ค่ามัดจำหอพัก / ค่าประกันอุบัติเหตุ (มหาวิทยาลัยบังคับทำ ) / ค่าอินเตอร์เน็ต

หมายเหตุ
เดินทาง 13 กรกฎาคม 2557 กลับ 10สิงหาคม 2557
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน 

ปิดรับสมัคร วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 สนใจสมัครด่วน


เอกสารการสมัคร
1.สำเนาพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 5 ใบ

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ครับ
http://www.banjean.com/student_register.php
Bookmark and Share