ข่าวสาร และกิจกรรม
ซัมเมอร์จีน 2018 ซัมเมอร์ประเทศจีน เปิดรับสมัครแล้ว เรียนซัมเมอร์จีน 61

Summer China May 2018  (เรียนกับต่างชาติ)
 เมืองเฉิงตู

South Western University of Finance and Economics  
พักห้องเดี่ยว

6 week 21 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2018 **
ราคาโปรโมชั่น 48,745 บาท  จากราคาปกติ 53,745 บ ( เฉพาะสมัครก่อน 15 ม.ค. 61 ) 

7 week 14 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2018
ราคาโปรโมชั่น 56,745 บาท 
จากราคาปกติ 61,745 บ ( เฉพาะสมัครก่อน 15 ม.ค. 61 ) 

ค่าใช้จ่ายรวม ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนแล้ว

รายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/465/
    เมืองฮารบิ้น

Harbin University of Science and Technology
พักห้องคู่

7 week 15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน  2018 ** 
ราคาโปรโมชั่น พิเศษ 48,299 บาท จากราคาปกติ 53,299 บ  ( เฉพาะสมัครก่อน 15 ม.ค. 61 )

7 week 21 พฤษภาคม - 8 กรกฎาคม  2018 ** 
ราคาโปรโมชั่น พิเศษ 48,299 บาท จากราคาปกติ 53,299 บ  ( เฉพาะสมัครก่อน 15 ม.ค.61 )

ค่าใช้จ่ายรวม ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนแล้วรายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/466/
    เมืองต้าเหลียน

Dalian maritime university สอนดี ช่วงบ่ายมีสอน HSK หอใหม่ คนไทยน้อย***

8 weeks   เริ่ม 23 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม  
ราคาโปรโมชั่น พิเศษ  61,750 บาท จากราคาปกติ
66,750 บ ( เฉพาะสมัครก่อน 15 ม.ค.61 )

7 weeks   เริ่ม 30 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม  
ราคาโปรโมชั่น พิเศษ  59,000 บาท
จากราคาปกติ 64,000 บ  ( เฉพาะสมัครก่อน 15 ม.ค. 61 )

ค่าใช้จ่ายรวม ค่าเทอม+ค่าสมัคร+ค่าหอพัก+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนแล้วรายละเอียดโปรแกรม http://www.banjean.com/pages/464/
หมายเหตุ

  • เรียนร่วมกับนักเรียนนานาชาติ ผู้เรียนควรมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน
  • กิจกรรมและวิชาเรียนจะอิงตามเนื้อหาที่สอนอยู่ในขณะนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะไม่ย้อนสอนบทเรียนที่ผ่านมาแล้ว
  • ตารางสอนจะได้ เมื่อทราบผลสอบแบ่งห้องของตน เมื่อไปถึงจีนแล้ว
  • ทางโรงเรียนมีโรงอาหาร ผู้เรียนสามารถหารับประทานได้ นอกจากนี้นักเรียนสามารถหาทานได้จากร้านอาหารตามสั่งรอบๆมหาวิทยาลัย
  • ประกัน อุบัติเหตุ ต้องทำทุกคน ตามกฎหมายของรัฐบาลจีน แนะนำผู้เรียนซื้อประกันสุขภาพจากไทยด้วย เพื่อสิทธิของตัวผู้เรียนเอง
Bookmark and Share