Harbin > Harbin University of Science and Technology


ค่าใช้จ่ายเรียนภาษาเทอม มีนาคม 62 

หลักสูตร 1 เทอม              65,800 ห้องคู่    72,520 ห้องเดี่ยว
หลักสูตร 1 ปีการศึกษา  127,960 ห้องคู่  141,400 ห้องเดี่ยว

Harbin University of Science and Technology is a school authorized by the State Education Committee of China to accept overseas students. From 1992 our university began accept overseas students. HUST has already accepted hundreds of foreign students from Korea, Japan, Russian, and Canada. And HUST establish the long-term cooperation about the Chinese Language program with several universities from Japan, Korea and Russian. According to the Chinese Language program, HUST has accumulated abundant management and teaching experiences. In addition to short-term and long-term Chinese language training, some of our key characteristic specialties are offered to undergraduate and postgraduate students from abroad.


HUST provides all-side service and establishment for foreign students. These advantageous study and living environments can help foreign students adapt the different cultures. Each apartment has the internet, television, telephone, wardrobe, bed, desk, chairs and so on. There are some bus-stops to downtown, supermarket, restaurant, local style eateries, hospital, book-store, and restaurant.
 

   Courses
   Comprehensive Chinese, Listening, Oral Chinese, Grammar,
   Reading and Culture and other courses
  
   Class categories
  
Primary Class, Junior Class, Intermediate Class, Senior Class
  
   Class Schedule  
  
16 weeks per term, 20 class hours per week

   Term Schedule
   Spring term: Late February---Early July
   Fall Term: Late August----Early January


 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน
 

หลักสูตร

ระยะเวลาเรียน

รายละเอียดภาษาจีนระยะยาว
1  เทอม

หรือ1 ปี

     เรียน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน แบ่งเป็น
     ระดับต้น 1 แบ่งย่อยเป็น A-B , ระดับต้น 2 แบ่งย่อยเป็น A-B , ระดับต้น 3 ,
     ระดับกลาง 1 , ระดับกลาง 2 , ระดับสูง 1 และ ระดับสูง 2

     Comprehensive Chinese, Listening, Oral Chinese, Grammar, Reading and Culture and other courses

      ในตอนบ่ายจะมีวิชาเลือกเช่น การวาดภาพจีน การเขียนพู่กันจีน  ประวัติศาสตร์จีน
ไทเก๊ก และ วูซู  เป็นต้น
 
ปริญญาตรี

(ภาคภาษาจีน)

 

 
4 ปี

   

       ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องสอบเข้า แต่ต้องมีผลสอบ HSK ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ถึงจะเข้าเรียนได้ คณะที่เปิดสอน : ภาษาและวัฒนธรรมจีน (เอกจีน)

 

 
Program Highlights
 • ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน
 • คนไทยน้อยมากเมื่อเทียบกับมหาลัย HEU ,HIT
 • หอพักสะดวกสบาย ใหม่และทันสมัย
 • ฟรีกิจกรรมและและวิชาเลือก
 • ผู้เรียนทีลงทะเบียน 1 ปี มีผลการเรียนดี ขาดไม่เกิน 3 ครั้ง ในระหว่างปี ถ้าสอบ HSK ได้ในระดับ 6 เรียน ฟรี ในเทอมถัดไป
 • นักเรียนภาษาที่สนใจจะลงเรียนปริญญาตรีหลังจบหลักสูตรภาษา มหาวิทยาลัยจัดติวเตอร์ให้เรียนตัวต่อตัว สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ฟรี

 

หมายเหตุ//

 1. กิจกรรมบางอย่างจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานระดับกลางเท่านั้น และ จะต้องมีผู้ลงทะเบียนเรียนในกิจกรรมนั้นตามจำนวนที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดถึง จะเปิด ทำการสอน
 2. ก่อนทำการเปิดเทอม ทางมหาวิทยาลัยจะทำการจัดสอบเพื่อแบ่งห้องเรียนตามความรู้ของผู้เรียน
 3. ผุ้เรียนที่ขาดเรียนเกิน 30 % จะไม่สามารถเข้าสอบในปลายภาคได้ และ ไม่ได้รับใบประกาศจากทางมหาวิทยาลัย
 4. ใบประกาศนียบัตร ผู้เรียนจะต้องทำเรื่องจากทางมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง

 

 


หมายเหตุห้องพัก

 1. วันปกติ หอพักปิดเวลา5ทุ่ม กรุณากลับก่อนเวลาหอปิด
 2. ภายในห้องพักประกอบด้วย หม้อหุงข้าวฟรี, เตาแม่เหล็กไฟฟ้า, เตาอบไมโครเวฟ, ตู้น้ำ, ตู้เย็น  ห้องน้ำมีห้องอาบน้ำ เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้ าแต่ละห้องมีโทรทัศน์, เครื่องปรับอากาศ, อินเทอร์เน็ต; ห้องนั่งเล่นห้องมีโทรศัพท์  โทรศัพท์ 200
 3. Free Internet ภายในห้องพัก (ต้องทำการยื่นเรื่องเปิดถึงจะใช้ได้)
 4. ห้ามพาคนนอกเข้ามาพักอาศัยโดยเด็ดขาดเปิดเรียน ปีละ 2 ครั้ง เดือน มีนาคม และ กันยายน ควรสมัครเรียนล่วงหน้าเพื่อจองหอพักในมหาวิทยาลัย


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.  พาสปอร์ต ตัวจริง หรือ สำเนา 2 ใบ (สำเนาไม่ต้องเซ็นต์รับรอง)
2.  รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
3.  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)


ช่องทางการสมัคร
1.เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์ โดยนำเอกสารข้างต้นมายื่นในวันสมัคร
2.สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://www.banjean.com/student_register.php เมื่อทางศูนย์ได้รับใบสมัครออนไลน์ของน้อง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งถึงเอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนต่างๆ 

มหาวิทยาลัยต่างๆ
Bookmark and Share