Beijing > Beihang University

 

มหาวิทยาลัย Beihang university

ก่อ ตั้งเมื่อปี 1994 มีชื่อเสียงในด้านอาจารย์ที่เก่งและดีที่สุด และมีความหลากหลายทางด้านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา ทางมหาวิทยาลัย ได้จัดเตรียมโปรแกรมการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ไว้มากมาย

ตั้งแต่ ปี 1994 มีนักศึกษาต่างชาติจำนวนหลายพันคนจาก 20 กว่าประเทศ เช่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส  เยอรมันนี และอื่นๆ จบการศึกษาจากมหาลัยนี้ เป้าหมายของการสอน สถาบัน ChineseTrainingCenterได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ความรู้คำแนะนำ ทางด้านพื้นฐานและการฝึกฝนภาษาจีนให้แก่นักศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มีเนื้อหาคลอบคลุม ปรับปรุง นักศึกษาทางด้านการ ฟัง การพูด การอ่าน และความสามารถทางด้านการเขียน

Beihang University คือ โดดเด่นเรื่องการสอนที่มีเป้าหมายชัดเจนคือ ให้ความรู้ และฝึกฝนทักษะภาษาจีนให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ครอบคลุมทุกทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น อาคารเรียนที่แยกออกมาเฉพาะของนักศึกษาต่างชาติ หอพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ที่สำคัญการเดินทางสะดวกสบายมากเนื่องจากมี มีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ถึง 2 แห่ง ทำให้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ สะดวกมากยิ่งขึ้น
  

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

หลักสูตร ระยะเวลาเรียน รายละเอียด

 

 

ภาษาจีนระยะสั้น

 

 

2-3 เดือน

 

ช่วงเช้า เป็นการเรียนภาษาจีน เวลา 08.00-12.00 น.

ช่วงบ่าย จะเป็นวิชาเลือก แล้วแต่ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่

** หมายเหตุ** เป็นการเรียนร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรระยะยาว

 

 

ภาษาจีนระยะยาว

 

1  เทอม

หรือ 1 ปี

 

เรียน 20 คาบ ต่อสัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เนื้อหาการเรียนการสอนจะครอบคลุม

การฟัง พูด อ่าน เขียน และในช่วงบ่ายก็จะมีวิชาเลือกให้กับนักเรียนที่สนใจ

เช่น การเขียนอักษรจีนด้วยพู่กัน, การวาดภาพ, ท่องเที่ยว เป็นต้น

 

ปริญญาตรี

(ภาคภาษาอังกฤษ)

 

 

4 ปี

 

คณะที่เปิดสอน

       - International Economics and Trade รายละเอียดเพิ่มเติม

       - Electronics Information Engineering รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

การเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีน

  • Course Arrangement: The courses will be given from Monday to Friday, about 20 class hours per week.
  • Class Division: BUAA Chinese Language Training Center offers various classes for students with different levels, including elementary, intermediate, and advanced ones. An entrance examination will be arranged after enrollment and students will be divided into different classes according to their Chinese levels. There will be about 15 students in each class in general.
  • Curricular: The main courses are Intensive Reading, Chinese speaking, Listening, Newspaper Reading, Writing, Audio-visual and Speaking, Calligraphy, Introduction to China as well as a class for HSK instruction.
  • Language Practice for long-term students (Self Expense): BUAA offers linguistic practice trip outside of Beijing. BUAA also organizes weekend trips to scenic spots and places of historical interest around Beijing. There are other gatherings and activities such as symposium with Chinese students, watching Peking opera and acrobatics.

Certificate: At the end of the study, certificate will be awarded by CLTC to those whose performances are satisfactory.


เรียน 20 คาบ ต่อสัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เนื้อหาการเรียนการสอนจะครอบคลุม การฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงเช้า เป็นการเรียนภาษาจีน เวลา 08.00-12.00 น และในช่วงบ่ายก็จะมีวิชาเลือกให้กับนักเรียนที่สนใจ
เช่น การเขียนอักษรจีนด้วยพู่กัน, การวาดภาพ, ท่องเที่ยว เป็นต้น วิชาเลือกช่วงบ่ายจะสลับเปลี่ยนกันไปในแต่ละเทอม ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในเทอมนั้นๆ

หมายเหตุ

  1. ก่อนทำการเปิดเทอม ทางมหาวิทยาลัยจะทำการจัดสอบเพื่อแบ่งห้องเรียนตามความรู้ของผู้เรียน
  2. ผุ้เรียนที่ขาดเรียนเกิน 30 % จะไม่สามารถเข้าสอบในปลายภาคได้ และ ไม่ได้รับใบประกาศจากทางมหาวิทยาลัย
  3. ใบประกาศนียบัตร ผู้เรียนจะต้องทำเรื่องจากทางมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง


ที่พักอาหารการกิน
  ทางโรงเรียนมีโรงอาหาร นักศึกษาสามารถทานได้ โดยโรงอาหารจะมีเวลาปิดเปิดเป็นรอบๆ ควรทำการศึกษาตารางเวลาของโรงอาหารให้ดี อาหารราคา 10-25 หยวน / มื้อ

การเดินทาง  

ประกัน นัก ศึกษาต่างชาติที่มาเรียนจะต้องทำประกันอุบัติเหตุทุกคน ตามกฎหมายของรัฐบาลจีน โดยตัวรกันจะคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่ต้องนอนโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว
แนะนำผู้เรียนซื้อประกันสุขภาพจากไทยด้วย เพื่อสิทธิของตัวผู้เรียนเอง
 

รายละเอียดหอพัก

1. หอพักใช้รหัสเพื่อรักษาความปลอดภัย

2. โทรศัพท์ภายในหอใช้ระบบ 201

3. ภายในหอพักมีลิฟท์

4. ตั้งอยู่ในย่านชุมชนจับจ่ายใช้สอยสะดวกสบาย

5. ค่าหอพัก 1 เทอม ประมาณ 145 วัน


 

ค่าใช้จ่ายเรียนภาษา


ค่าสมัคร 400 หยวน
ค่าเทอม 1 เทอม 9,000 หยวน / Term 1 ปี การศึกษา 16,800 หยวน / Year 
ค่าหอพัก ห้องคู่ 21.67 หยวน / Person / Day  ห้องเดี่ยว 42 หยวน / Person / Day
ค่าน้ำฟรี ค่าไฟ ; 100 หยวน ได้ 190 ยูนิตโดยประมาณ ผู้เรียนต้องนำการ์ดไฟไปเติม
ค่ามัดจำหอพัก / 200 หยวน
ค่าประกันอุบัติเหตุ (มหาวิทยาลัยบังคับทำ ) / 400หยวน /เทอม และ 800 หยวน/ปี
ค่าอินเตอร์เน็ต 30 หยวน/เดือน
ค่าซักผ้า 3-5หยวน โดยประมาณ(แล้วแต่ความสมัครใจ)
 หลักสูตรเตรียมปริญญาตรี

1.       อบรมภาษาจีนเร่งรัด , เป็นขั้นแรกให้นักเรียนต่างชาติมีความสามารถในการ ฟัง และใช้ภาษาจีนในหลักสูตรปริญญาตรี

2.       แนะแนวและอบรมพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการเรียนต่อในโรงเรียนชั้นสูง

3.       ส่งเสริมให้นักเรียนต่างชาติเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของจีนมากขึ้น , ช่วยให้นักเรียนต่างชาติสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตการเรียนของมหาวิทยาลัยในจีนให้เร็วขึ้น , สามารถศึกษาที่จีนได้อย่างราบรื่น

 

ชั้นเรียน 1 ปี

ชั้นเรียนครึ่งปี

สัปดาห์ละ 22 คาบ (จันทร์-ศุกร์ เต็มวัน) , ระบบการเรียน 30-33 สัปดาห์

สัปดาห์ละ 24-26 คาบ (จันทร์-ศุกร์ เต็มวัน)

เทอมที่1 (16 สัปดาห์)

อบรมภาษาจีนและอังกฤษ

อบรมภาษาจีนและเรียนเพิ่มเติมของหลักสูตรพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

( 15 สัปดาห์ )

เทอมที่2 (15 สัปดาห์)

ช่วงเช้า : อบรมภาษาจีน

ช่วงบ่าย :เรียนเพิ่มเติมของหลักสูตรพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

 

การจัดการหลักสูตรการเรียน

จัดหลักสูตรที่เหมาะสมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรฐานในการรับสมัครเข้าเรียนของนักเรียนต่างชาติ

หลักสูตร :ภาษาจีน (รวมถึง ภาษาจีนสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , ฟิสิกส์ ,เคมี


เปิดเรียน ปีละ 2 ครั้ง เดือน มีนาคม และ กันยายน ควรสมัครเรียนล่วงหน้าเพื่อจองหอพักในมหาวิทยาลัย


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.  พาสปอร์ต ตัวจริง หรือ สำเนา 2 ใบ (สำเนาไม่ต้องเซ็นต์รับรอง)
2.  รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
3.  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)


ช่องทางการสมัคร
1.เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์ โดยนำเอกสารข้างต้นมายื่นในวันสมัคร
2.สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://www.banjean.com/student_register.php เมื่อทางศูนย์ได้รับใบสมัครออนไลน์ของน้อง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งถึงเอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนต่างๆ

 

มหาวิทยาลัยต่างๆ
Bookmark and Share