Dalian > Dalian university of foreign languages

 

Dalian University Of foreign Language เมืองต้าเหลียน  หนึ่งในสถาบันแรกที่มีการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติในต้าเหลียน สถาบันจีน SCSมีความสำคัญในการสอนภาษาจีนให้แก่ นักเรียนต่างชาติ และยังเป็นศูนย์จัดสอบ HSK ของต้าเหลียนทางมหาวิทยาลัยได้มีการสอนภาษาจีนควบคู่ไปกับภาษาต่างประเทศโดย ที่นักศึกษาจะได้ปริญญาทางด้าน MA สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีจะได้ BAโดยที่การเรียนการสอนจะเน้นไปทางภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนทางด้านผู้สอนก็มี ประสบการณ์สอนนักเรียนต่างชาติมานาน มีสื่อการเรียนการสอนที่ครบครันและทันสมัย
 

หลักสูตร

ระยะเวลาเรียน

รายละเอียด

ภาษาจีนระยะสั้น

2-3 เดือน

 

         การเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีนแบ่ง ออกเป็น 9  ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยจะแบ่งย่อยเป็นระดับ 1 และ 2 เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นฐานของนักเรียนมากที่สุด 

        เรียน 20 คาบ ต่อสัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เนื้อหาการเรียนการสอนจะครอบคลุม การฟัง พูด อ่าน เขียนใน1 วันจะเรียน2วิชา สลับกันไป  ด
ช่วงเช้าเป็น การเรียนภาษาจีน เวลา 08.00-12.00 น

ช่วงบ่ายก็ จะมีวิชาเลือกให้กับนักเรียนที่สนใจ เช่น การเขียนอักษรจีนด้วยพู่กัน, การวาดภาพ, ท่องเที่ยว เป็นต้น วิชาเลือกช่วงบ่ายจะสลับเปลี่ยนกันไปในแต่ละเทอม ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในเทอมนั้นๆ

ภาษาจีนระยะยาว

   1  เทอมหรือ 1 ปี

ปริญญาตรีจีน

               4 ปี

 สาขาการค้าระหว่างประเทศ

 สาขาเอกจีน หมายเหตุ

  1. เรียนร่วมกับนักเรียนนานาชาติ ผู้เรียนควรมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน
  2. ผู้เรียนจะทราบตารางเรียนของตนเอง เมื่อได้สอบแบ่งห้อง และ รับตารางสอนแล้วเท่านั้น 
  3. ทางโรงเรียนมีโรงอาหาร ผู้เรียนสามารถหารับประทานได้ นอกจากนี้นักเรียนสามารถหาทานได้จากร้านอาหารตามสั่งรอบๆมหาวิทยาลัย
  4. ประกัน นัก ศึกษาต่างชาติที่มาเรียนจะต้องทำประกัน อุบัติเหตุทุกคน ตามกฎหมายของรัฐบาลจีน โดยตัวประกันจะคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่ต้องนอนโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว แนะนำผู้เรียนซื้อประกันสุขภาพจากไทยด้วย เพื่อสิทธิของตัวผู้เรียนเอง

 

Types of Rooms Single Room/ Double Room

Indoor facilities There are complete elevator facilities. On each floor, there are automatic water dispensers and vending machines.

In each room, there is an independent bathroom, large screen LCD TV with domestic and foreign SATV, desks, wardrobes, bed and 
bedding articles, night tables, and a phone that can dial to the dormitory management front desk for free (telephone 
number: 1154)

Internet :Wireless WIFI ,20RMB,7G. Please transact in Department of Dormitory Management.

Water and electricity fees : Everyone can enjoy 70 kilowatt-hour electricity every month for free (unit price 0.782 yuan / kilowatt-hour), 5 tons of water (unit price 3.1 yuan / ton), and everyone can enjoy a free change of bedding once a month.

Laundry room

There is a public laundry room underground with 8 coin washing machines. 50 RMB for one card (5RMB
 guarantee deposit, and the rest 45RMB can be used for 10 times, the old card can be used for recharge 
directly, 5RMB of deposit money can be refunded when withdrawing the card.)

Public kitchen There is a public kitchen on underground F1 with 2 microwaves, 2 induction cookers and tables and chairs,
 which can satisfy students’ basic cooking demands. 

Dormitory deposit The room card deposit is 100RMB. 

เปิดเรียน ปีละ 2 ครั้ง เดือน มีนาคม และ กันยายน ควรสมัครเรียนล่วงหน้าเพื่อจองหอพักในมหาวิทยาลัย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.  พาสปอร์ต ตัวจริง หรือ สำเนา 2 ใบ (สำเนาไม่ต้องเซ็นต์รับรอง)
2.  รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
3.  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)


ช่องทางการสมัคร
1.เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์ โดยนำเอกสารข้างต้นมายื่นในวันสมัคร
2.สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://www.banjean.com/student_register.php เมื่อทางศูนย์ได้รับใบสมัครออนไลน์ของน้อง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งถึงเอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนต่างๆ

มหาวิทยาลัยต่างๆ
Bookmark and Share