Guangzhou > Guangdong University of Foreign Studies

 

ประวัติย่อ

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางตุ้ง  ซึ่งมีประวัติยาวนานมากว่า 40 ปี มุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและกิจการค้าระหว่างประเทศ  โดยรวมสถาบันภาษาต่างประเทศกวางโจวและสถาบันการค้าต่างประเทศกวางโจวเข้าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกัน มีวิทยาเขต 3 วิทยาเขต  พื้นที่รวมกันทั้งหมด  ประมาณ 900 ไร่   มีนักศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 26,000 คน 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เคยเสด็จพระราชดำเนิน มาเยือนมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งถึง 2 ครั้ง  คือ เมื่อวันที่ 27  เดอนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1997  และเมื่อวันที่ 11 เมษายน ปี ค.ศ. 2006     มหาวิทยาลัยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์แด่พระองค์ท่าน เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอย่างหาที่สุดมิได้

มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดที่สอนภาษาจีนสำหรับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาจีน ดังนั้น IIE จึงเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียนการสอนและการบริหารจัดการระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาต่างชาติจำนวน 2,140 คนจากกว่า 110 ประเทศและภูมิภาค ในเดือนสิงหาคม 2013 IIE ได้รับการรับรองในกลุ่มแรกของ 38 มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเป็นฐานแบบสำหรับการศึกษาในประเทศจีนโดยกระทรวงศึกษาธิการ .

                 การเรียนการสอน เรียน 20 คาบ ต่อสัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เนื้อหาการเรียนการสอนจะครอบคลุม การฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงเช้า เป็นการเรียนภาษาจีน เวลา 08.00-11.50 น และในช่วงบ่ายก็จะมีวิชาเลือกให้กับนักเรียนที่สนใจ
เช่น การเขียนอักษรจีนด้วยพู่กัน, การวาดภาพ, ท่องเที่ยว  รำมวยไท่จี๋ เขียนพู่กันจีน ติวสอบ HSK เป็นต้น วิชาเลือกช่วงบ่ายจะสลับเปลี่ยนกันไปในแต่ละเทอม ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในเทอมนั้นๆ

 

รายละเอียดหอพัก

   - ภายในห้องมีเครื่องโทรทัศน์ โทรศัพท์  สายอินเทอร์เน็ต ตู้เย็น  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องทำน้ำร้อน  และมีห้องน้ำในตัว  แต่ละชั้นมีเครื่องซักผ้าที่ใช้ร่วมกัน 

   
- นักเรียนสามารถซื้อเครื่องนอนเองได้ 

   - ค่าห้องพักยังไม่รวม ค่าน้ำ,ค่าไฟ 

   - ค่าห้องพัก สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาสามารถจ่ายเป็นรายเดือน,รายเทอมได้ (เมื่อชำระค่าห้องพักแล้ว ขอเงินคืนไม่ได้)

   - ก่อนเข้าพัก ต้องชำระค่ามัดจำห้องพัก และ ค่าน้ำค่าไฟล่วงหน้า ประมาณ 800 หยวน


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.  พาสปอร์ต ตัวจริง หรือ สำเนา 2 ใบ (สำเนาไม่ต้องเซ็นต์รับรอง)
2.  รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
3.  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)


ช่องทางการสมัคร
1.เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์ โดยนำเอกสารข้างต้นมายื่นในวันสมัคร
2.สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://www.banjean.com/student_register.php เมื่อทางศูนย์ได้รับใบสมัครออนไลน์ของน้อง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งถึงเอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนต่างๆ

 

 

 

 
 

มหาวิทยาลัยต่างๆ
Bookmark and Share