Shanghai > Donghua university

Donghua university

ก่อตั้งใน 1951มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ดีไซน์ และการค้าระหว่างประเทศ  ประกอบด้วย 7 สาขาหลัก 18 วิทยาลัย เปิดสอน ในระดับปริญญาตรี กว่า 41 สาขา ปริญญาโท 43 สาขา และ 19 สาขา ในระดับ ปริญญาเอก ปัจจุบันมีนักศึกษาเรียนอยู่ กว่า 20,000 คน เป็นมหาวิทยาลัยของจีนแห่งแรกๆ ที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติรวมไปถึงโครงการ นักศึกษาแลกเปลี่ยน

มหาวิทยาลัยอยู่ในเขต 虹桥Hongqiao ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบนดิน สถานี  Yan An Xi Road (延安西路站)การเดินทางสะดวกสบาย ใกล้กับห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ บริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยยังมีร้านอาหารเปิดบริการมากมาย 

 


** หลักสูตรภาษาจีน 19 สัปดาห์ เปิดทุกกันยายน และ มีนาคม เนื้อหาครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ตำราเรียนเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU)ซึ่งเป็นแบบเรียนที่เป็นมาตรฐาน
เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่ 08.00-11.45 น โดยประมาณ ช่วงบ่ายจะเป็นการเรียนกิจกรรม สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนจีน อาทิ เช่น ตัวอักษรจีน การออกเสียง วัฒนธรรมของคนเซี่ยงไฮ้
ศิลปะการตัดกระดาษจีน วาดพู่กันจีน ติวสอบ HSK,ภาษาจีนธุรกิจ,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีนท่องเที่ยว,ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

 

** หลักสูตรภาษาจีน 14 สัปดาห์ เปิดช่วงต้นเดือน เมษายน และ ตุลาคม สำหรับคนไม่มีพื้นฐานโดยเฉพาะ โดยเปิดเรียนช้ากว่า คอร์สปกติ 1 เดือน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถไปเรียนในเทอมปกติได้
การแบ่งระดับทั้งหมด 6 ระดับ เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 08.30-12.10 น. และช่วงบ่ายจะมีวิชาเลือกให้ลงเรียนเช่น ติวสอบ HSK,ภาษาจีนธุรกิจ,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีนท่องเที่ยว,ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น


** หลักสูตรจีนธุรกิจ เรียนทั้งหมด 19 สัปดาห์ (เปิดเฉพาะระดับสูงเท่านั้น)เรียนสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง ช่วงเช้า 08.30-12.10น เป็นการเรียนภาษาจีนเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น การสนทนาธุรกิจ และ การเขียนจดหมายธุรกิจ   เป็นต้น ช่วงบ่าย 13.30-17.00 น เช่น พู่กันจีน เรียนติวสอบ HSKท่องเที่ยวจีน รำมวยไทเก๊ก

 

รายละเอียดหอพัก

- หอพักมี 18 ชั้น มีลิฟท์ และยามคอยดูคนเข้าออกตลอดเวลา
- ค่ามัดจำหอพัก 300 หยวน (ได้คืนวันคืนห้องพัก โดยห้องพักต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย )
- โทรศัพท์ใช้ระบบ 201- ค่าอินเตอร์เน็ต รายเทอม 280 หยวน
- ภายในหอพักมีครัวรวมทุกชั้น นักศึกษาสามารถใช้บริการได้
- ห้องซักผ้า มีเฉพาะชั้นเลขคู่ (บัตรซักผ้า มัดจำ 20 หยวน ซักครั้งละ 3 หยวน)
- ค่าหอจ่ายรายเทอม 135 วัน
- ค่าไฟฟรีในแต่ละห้องพัก กรณีเกินคิดยูนิตละ 1 หยวน

 

แบบห้องพัก

ราคาต่อวัน

หมายเหตุ

ห้องเดี่ยว Single(A)

90 หยวน/วัน

ฟรีค่าไฟ200 ยูนิต

ห้องชุด Suite(B)

75 หยวน/วัน/คน

ฟรีค่าไฟ400 ยูนิต/ห้องชุด

ห้องชุดSuite(C)

65 หยวน/วัน/คน

ฟรีค่าไฟ400 ยูนิต/ห้องชุด

ห้องคู่   D

50 หยวน/วัน/คน

ฟรีค่าไฟ 250 ยูนิต

ห้องคู่   E

45หยวน/วัน/คน

ฟรีค่าไฟ 250 ยูนิต

 

       

ช่วงเวลาเปิดเรียน //เดือน กันยายน ของทุกปี***กรุณาสมัครล่วงหน้าเพื่อจองที่พักในมหาลัย

 

มหาวิทยาลัยต่างๆ
Bookmark and Share