Harbin > Harbin Institute of Technology

Harbin institute of technology  ตั้งอยู่ในเมืองฮาร์บิน ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศHIT ยึดมั่นในคติที่ว่า “เข้มงวดในคุณภาพ สร้างความรู้ความสามารถให้นักศึกษา” เพียบ พร้อมด้วยคณาจารย์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถและผลงานการวิจัย ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในฐานะที่ HIT เป็นมหาวิทยาลัยหลักของประเทศ รัฐบาลจีนและทางมหาวิทยาลัยได้มอบทุนรัฐบาลและทุน HIT ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถและมีระดับผลการเรียนดี
 


      
สภาพความเป็นอยู่ ภาย ในหอพักนักศึกษาต่างชาติมีห้อง กิจกรรมซึ่งประกอบด้วยโทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดีและเปียโน นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถใช้บริการอื่นๆของทางมหาวิทยาลัยได้ เช่น ห้องสมุด สนามกีฬา เป็นต้น เลือกรับประทานอาหารที่โรงอาหาร หรือร้านอาหารบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยซึ่งอร่อยและมีราคาถูก ภายในมหาวิทยาลัยยังมีโรงพยาบาล ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านซักรีดไว้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาอีกด้วย

การเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีน การเรียนแบ่งออกเป็น3 ระดับ คือ ระดับต้นระดับกลาง และระดับสูง โดยมีทั้งหมด 9 ระดับชั้น นักเรียนชั้นละประมาณ 15 คน ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

วิชาบังคับ: บูรณาการ, พูด, อ่าน, ฟัง, เขียน,ภาษาจีนธุรกิจ, ไวยกรณ์จีน, ภาษาจีนโบราณและวัฒนธรรมจีน
วิชาเลือก: ติวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน( H S K ) ต้น กลาง สูง การออกเสียง, อักษรจีน, คำและสำนวนจีน,สนทนาธุรกิจ, การเขียนพู่กันจีน, มวยจีน
 

 • กิจกรรมบางอย่างจะ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานระดับกลางเท่านั้น และ จะต้องมีผู้ลงทะเบียนเรียนในกิจกรรมนั้นตามจำนวนที่ทางหมาลัยกำหนดถึงจะเปิด ทำการสอน
 • ก่อนทำการเปิดเทอม ทางมหาวิทยาลัยจะทำการจัดสอบเพื่อแบ่งห้องเรียนตามความรู้ของผู้เรียน
 • ผุ้เรียนที่ขาดเรียนเกิน 30 % จะไม่สามารถเข้าสอบในปลายภาคได้ และ ไม่ได้รับใบประกาศจากทางมหาวิทยาลัย
 • ใบประกาศนียบัตร ผู้เรียนจะต้องทำเรื่องจากทางมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง

อาหารการกิน  ทางโรงเรียนมีโรงอาหาร นักศึกษาสามารถทานได้ โดยโรงอาหารจะมีเวลาปิดเปิดเป็นรอบๆ ควรทำการศึกษาตารางเวลาของโรงอาหารให้ดี อาหารราคา 10-25 หยวน / มื้อ

ประกัน นักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนจะต้องทำประกัน อุบัติเหตุทุกคน ตามกฎหมายของรัฐบาลจีน โดยตัวประกันจะคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่ต้องนอนโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวแนะนำผู้เรียนซื้อประกันสุขภาพจากไทยด้วย เพื่อสิทธิของตัวผู้เรียนเอง

 


ข่าวดี !!! สำหรับน้องๆที่โครงการจะเรียน ปริญญาตรี เอกจีน ที่ Harbin institute of technology  ลงเรียนภาษาก่อน 1 ปี (September - July ) สามารถพาสไปเรียนปี 2 ได้ทันที ในเทอมกันยายน ปีถัดไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 099-1783773 บ้านจีน


ที่พัก

รายละเอียดหอพัก

 • ภายในหอพักนักศึกษาต่างชาติมีร้านขายของอยู่ชั้น 1 รวมถึงขายบัตรโทรศัพท์
 • ภายในหอมีบริการรับซักรีด และห้องซักผ้ารวม
 • ค่าน้ำรวมอยู่ในค่าห้องแล้ว
 • ค่าไฟซื้อการ์ดไฟ 100 หยวน ได้ 196 ยูนิต
 • อินเตอร์เน็ตเดือนละ 30 หยวน

 

ค่าใช้จ่ายเรียนภาษา Harbin institute of technology


 • ค่าเทอม 1ปี 14,000 หยวน 1 เทอม 7,500 หยวน
 • ค่าสมัคร 400 หยวน         
 • ค่าหอพัก ห้องคู่ / คน/เดือน            600 หยวน
 • ค่ามัดจำหอ ( คืนให้เมื่อคืนห้องพัก) 200 หยวน  
 • ค่าประกันอุบัติเหตุประมาณ เคลมได้เฉพาะอุบัติเหตุที่นอนโรงพยาบาล      400 หยวน / เทอม (800 หยวน / ปี)
 • ค่าหนังสือ / เทอม ราคาประมาณ      300 หยวน
 • ค่าทำ Resident Permit (Green Book)         800 หยวน  
 • ค่าน้ำฟรี ไฟฟ้าฟรี
 • ค่า INTERNET (แล้วแต่ความสมัครใจ )         ราย 3เดือน 100 หยวน
 • ค่าซักผ้า (แล้วแต่ความสมัครใจ )     ครั้งละ 3หยวน
 • ค่าต่อเปลี่ยนวีซ่า กรณีไม่ได้ทำวีซ่านักเรียนจากไทยไป 400หยวน


เปิดเรียน ปีละ 2 ครั้ง เดือน มีนาคม และ กันยายน ควรสมัครเรียนล่วงหน้าเพื่อจองหอพักในมหาวิทยาลัย


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.  พาสปอร์ต ตัวจริง หรือ สำเนา 2 ใบ (สำเนาไม่ต้องเซ็นต์รับรอง)
2.  รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
3.  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)


ช่องทางการสมัคร
1.เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์ โดยนำเอกสารข้างต้นมายื่นในวันสมัคร
2.สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://www.banjean.com/student_register.php เมื่อทางศูนย์ได้รับใบสมัครออนไลน์ของน้อง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งถึงเอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนต่างๆ

 

มหาวิทยาลัยต่างๆ
Bookmark and Share