Dalian > Dongbei University of Finance and Economics
 

Dongbei University of Finance and Economics ก่อ ตั้งเมื่อปี 1952 มีชื่อเสียงในด้านเศรษฐศาสตร์ และ Business เป็นพิเศษ DUFE ประกอบด้วย 6 วิทยาลัย 9 ภาควิชา และ 4 ศูนย์ศึกษา โดยมี หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน อีกกว่า 41 สาขา วิชาคณะที่มีชื่อเสียงของที่นี่ ได้แก่ International Economics and Trade,Tourism and Hotel Management, Business Management ,Hotel Management, Business Management เปิดสอนนักเรียนต่างชาติมาเป็นเวลายาวนาน ทำให้นักศึกษาที่จบการศึกษาจากที่นี่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในองค์กร และตัวมหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่สวยงาม ร่มรื่นเหมาะกับการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างยิ่ง

จุดเด่น ของ DUFE การเรียนการสอนเข้มค้น อาจารย์มีคุณภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครับ ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียน หอพักนักศึกษาต่างชาติ การเดินทางก็สะดวกสบาย อีกทั้งยังใกล้ห้างสรรพสินค้าอีกด้วย
 


                 

               

                 

                 

             

หลักสูตรที่เปิดสอน
 

หลักสูตร

ระยะเวลาเรียน

รายละเอียด

 

 

 

 

 

ภาษาจีนระยะยาว

 

 

 

 

 

1  เทอม

หรือ 1 ปี

     การเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีน แบ่ง ออกเป็น 3 ระดับ

คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยจะแบ่งย่อยเป็นระดับ 1 และ 2

เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นฐานของนักเรียนมากที่สุด
เรียน 20 คาบ ต่อสัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เนื้อหาการเรียนการสอนจะครอบคลุม

การฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงเช้า เป็นการเรียนภาษาจีน เวลา 08.00-12.00 น

ในช่วงบ่ายก็จะมีวิชาเลือกให้กับนักเรียนที่สนใจ เช่น
การเขียนอักษรจีนด้วยพู่กัน, การวาดภาพ, ท่องเที่ยว เป็นต้น

วิชาเลือกช่วงบ่ายจะสลับเปลี่ยนกันไปในแต่ละเทอม ขึ้นอยู่กับนโยบาย

ของทางมหาวิทยาลัยในเทอมนั้นๆ

 

 

ภาษาจีนเร่งรัด

 

 

1  เทอม

       เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาจำกัดต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาจีนในระยะเวลาอันสั้น
แต่ต้องการพัฒนาภาษา โดยเฉพาะเรื่องของไวยากรณ์ ซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยให้
สามารถจดจำและนำภาษาจีนไปใช้ในการเรียน และใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปริญญาตรี

 

 

 

4 ปี

    เป็นหลักสูตรสำหรับบนักเรียนต่างชาติ

  คณะที่เปิดสอน

      - สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน   ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน
รายละเอียดเพิ่มเติม

       - สาขาการค้าระหว่างประเทศ ใช้ผลสอบ HSK 4 ระดับ 220 คะแนน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรต่างๆ

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ระยะเวลา

ค่าสมัคร

ค่าเทอม

ปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติ 4 ปี (เอกจีน)

1 ปี

800

19000

ปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติ 4 ปี (การค้า)

1 ปี

800

21000

ปริญญาตรี อินเตอร์ English-taught international undergraduate programs 4 ปี

1 ปี

1000

35000

ภาษาจีนระยะยาว 1 ปี Update

1 ปี

680

16500

ภาษาจีนระยะยาว 1 เทอม Update

1 เทอม

680

8500

 หมายเหตุ//

  1. ก่อนทำการเปิดเทอม ทางมหาวิทยาลัยจะทำการจัดสอบเพื่อแบ่งห้องเรียนตามความรู้ของผู้เรียน
  2. ผุ้เรียนที่ขาดเรียนเกิน 30 % จะไม่สามารถเข้าสอบในปลายภาคได้ และ ไม่ได้รับใบประกาศจากทางมหาวิทยาลัย
  3. ใบประกาศนียบัตร ผู้เรียนจะต้องทำเรื่องจากทางมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง

  

**หลังจากที่ได้ชำระเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยแล้วจะไม่สามารถเรียกเงินคืนได้**
 


 

    

    

รายละเอียดของหอพัก

1.ค่าน้ำฟรี ; ค่าไฟ หน้าหนาว ฟรีให้ 180 ยูนิต หน้าร้อนฟรี 150 ยูนิต เกินจากที่กำหนดคิดยูนิตละ 1 หยวน
2.ภายในห้องพักใช้โทรศัพท์ระบบ 200 สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้
3.ภายในหอมี ห้องซักผ้ารวม (ใช้การ์ด)และห้องครัวรวมทุกชั้น มีแม่บ้านทำความสะอาดทุกชั้น

ที่พัก

1.หอพัก ของมหาวิทยาลัย ห้องพักคู่ 

ความสะดวกสบาย
-ห่างจากป้ายรถเมล์เพียง 5 นาที
-ห่างจากห้างสรรพสินค้า wallmart 5 นาที
-ห่างจากร้านอาหาร ธนาคาร และแหล่งชุมชนเพียง 5 นาที

 


 

เปิดเรียน ปีละ 2 ครั้ง เดือน มีนาคม และ กันยายน ควรสมัครเรียนล่วงหน้าเพื่อจองหอพักในมหาวิทยาลัย


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.  พาสปอร์ต ตัวจริง หรือ สำเนา 2 ใบ (สำเนาไม่ต้องเซ็นต์รับรอง)
2.  รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
3.  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)


ช่องทางการสมัคร
1.เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์ โดยนำเอกสารข้างต้นมายื่นในวันสมัคร
2.สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://www.banjean.com/student_register.php เมื่อทางศูนย์ได้รับใบสมัครออนไลน์ของน้อง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งถึงเอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนต่างๆ

มหาวิทยาลัยต่างๆ
Bookmark and Share