Dalian > Dalian University of Technology

ค่าใช้จ่ายเรียนภาษาเทอม มีนาคม 62 

หลักสูตร 1 เทอม              77,560 ห้องคู่    84,280 ห้องเดี่ยว
หลักสูตร 1 ปีการศึกษา  139,720 ห้องคู่  153,160 ห้องเดี่ยว


Dalian university of technology เป็นมหาวิทยาลัยที่ อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลจีนโดยตรง และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงที่สุดของเมือง ต้าเหลียนDUT ได้จัดตั้งสถาบันแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความรู้    ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 40 ประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี และหลักสูตรภาษา ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ทางด้านการสอน และ การบริหารจัดการที่ดี ทำให้สถาบันประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการรองรับนักศึกษาต่างประเทศ และพร้อมที่จะรองรับนักศึกษาที่จะมีมากขึ้นในอนาคต การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น ระดับ เริ่มต้น ระดับกลาง และระดับสูง  หลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วทางมหาวิทยาลัยจะสอบวัด ระดับ เพื่อแบ่งชั้นเรียน  เรียน 22-24 คาบ /สัปดาห์    สัปดาห์ละ 5 วัน ในห้องมีนักเรียนเฉลี่ยประมาณ 15 คน

ช่วงเช้าเป็นการเรียนภาษาจีน เวลา 08.00-12.00

- ระดับเริ่มแรกและเบื้องต้น : การสอนทักษะพื้นฐานรวม (รวมไวยากรณ์) การฟัง,การพูด, การอ่านและการเขียนอักษรจีน
- ระดับกลางและระดับสูง : การสอนทักษะพื้นฐานรวม (รวมไวยากรณ์) การฟัง,การพูด, การเขียนและการอ่าน

ช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก แล้วแต่ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่   - ไท่จี๋ฉวน (ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว), การเขียนอักษรจีน, วัฒนธรรมจีน, ประวัติของจีน,การฝึกพูดโสตทัศนะศึกษา, การทำอาหาร, การเตรียมสอบ HSK
รายละเอียดของหอพัก

1.หอมีระบบการรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยม มียาม และ เวลาเปิดปิด
2.ภายในห้องพักใช้โทรศัพท์ระบบ 200 สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้
3.ภายในหอมี ห้องซักผ้ารวม (ใช้การ์ด)และห้องครัวรวม
4.สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตในภายในห้องพัก
5.มีน้ำร้อน 24 ชั่วโมง
 

อาหารการกิน  นักเรียนสามารถหาทานได้ที่ร้นอาหารรอบๆมหาวิทยาลัย  อาหารราคา 10-25 หยวน / มื้อ

การเดินทาง   สามารถขึ้นรถเมล์สาย  901 เพื่อไปยังใจกลางเมือง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

ประกัน นักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนจะต้องทำประกัน อุบัติเหตุทุกคน ตามกฎหมายของรัฐบาลจีน โดยตัวประกันจะคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่ต้องนอนโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว แนะนำผู้เรียนซื้อประกันสุขภาพจากไทยด้วย เพื่อสิทธิของตัวผู้เรียนเอง|
 

เปิดเรียน ปีละ 2 ครั้ง เดือน มีนาคม และ กันยายน ควรสมัครเรียนล่วงหน้าเพื่อจองหอพักในมหาวิทยาลัย

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.  พาสปอร์ต ตัวจริง หรือ สำเนา 2 ใบ (สำเนาไม่ต้องเซ็นต์รับรอง)
2.  รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
3.  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)


ช่องทางการสมัคร
1.เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์ โดยนำเอกสารข้างต้นมายื่นในวันสมัคร
2.สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://www.banjean.com/student_register.php เมื่อทางศูนย์ได้รับใบสมัครออนไลน์ของน้อง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งถึงเอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนต่างๆ

 


ดูผลงานการส่งนักเรียนที่จีนได้ที่นี่จ้า 

ผลงานส่งนักเรียนที่ประเทศจีนที่ผ่านๆมา
gallery ส่งเจ้าหน้าที่บ้านจีนไปดูแลนักเรียนที่ต้าเหลียน
http://www.banjean.com/gallery_detail.php?tid=162
http://www.banjean.com/gallery_detail.php?tid=155
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 099-1783773 

 

มหาวิทยาลัยต่างๆ
Bookmark and Share