Qingdao > Qingdao Technological University / ชิงเต่า

ค่าใช้จ่ายเรียนภาษาเทอม มีนาคม 62 

หลักสูตร 1 เทอม              81,480 ห้องคู่    

หลักสูตร 1 ปีการศึกษา  153,720 ห้องคู่  
 


ประวัติย่อ Qindao College

ก่อตั้งในปี 2004 อยู่ภายใต้การดำเนินการของมหาวิทยาลัย Qingdao Technological University  ตั้งอยู่ที่ตีนภูเขา Laoshan สภาพแวดล้อมสวยงาม การเดินทางสะดวก และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เป็น 1 ใน 70 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศจีน นอกจากนี้ Qindao College ยังเคยได้ชื่อว่าเป็น “หน่วยงานที่มีความซื่อสัตย์ของประเทศจีน” ในปี 2009 มหาวิทยาลัยต่างๆได้ส่งตัวแทนมาตรวจดูงานเป็นจำนวน100กว่าคน  ทางมหาวิทยาลัยได้คะแนนผ่านตามมาตรฐาน ตั้งแต่ช่วงแรกที่ทำการตั้งมหาวิทยาลัย ได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างชาติในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเรีย อเมริกา อังกฤษ เป็นต้นมหาวิทยาลัยมีนักเรียนทั้งหมดมากกว่า 15,200 คน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ยึดมั่นแนวคิดในการอบรมพัฒนาทักษะของนักเรียนที่ว่า “ ขยายความสามารถ พื้นฐานแน่น ทักษะแข็งแรง มีคุณภาพสูง ”

การเรียนการสอน เรียน 20 คาบ ต่อสัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เนื้อหาการเรียนการสอนจะครอบคลุม การฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงเช้าเป็นการเรียนภาษาจีน เวลา 08.00-11.50 น และในช่วงบ่ายก็จะมีวิชาเลือกให้กับนักเรียนที่สนใจ
เช่น การเขียนอักษรจีนด้วยพู่กัน, การวาดภาพ, ท่องเที่ยว  รำมวยไท่จี๋ เขียนพู่กันจีน ติวสอบ HSK เป็นต้น วิชาเลือกช่วงบ่ายจะสลับเปลี่ยนกันไปในแต่ละเทอม ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในเทอมนั้นๆ

อาหารการกิน  ในตึกเรียนมีโรงอาหารสำหรับนักเรียนต่างชาติ  สามารถทานได้ โดยโรงอาหารจะมีเวลาปิดเปิดเป็นรอบๆ ควรทำการศึกษาตารางเวลาของโรงอาหารให้ดี อาหารราคา 10-25 หยวน / มื้อ
ประกัน นักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนจะต้องทำประกัน อุบัติเหตุทุกคน ตามกฎหมายของรัฐบาลจีน โดยตัวประกันจะคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่ต้องนอนโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว
แนะนำผู้เรียนซื้อประกันสุขภาพจากไทยด้วย เพื่อสิทธิของตัวผู้เรียนเอง|


หมายเหตุ//

 1. กิจกรรมบางอย่างจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานระดับกลางเท่านั้น และ จะต้องมีผู้ลงทะเบียนเรียนในกิจกรรมนั้นตามจำนวนที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดถึง จะเปิด ทำการสอน
 2. ก่อนทำการเปิดเทอม ทางมหาวิทยาลัยจะทำการจัดสอบเพื่อแบ่งห้องเรียนตามความรู้ของผู้เรียน
 3. ผุ้เรียนที่ขาดเรียนเกิน 30 % จะไม่สามารถเข้าสอบในปลายภาคได้ และ ไม่ได้รับใบประกาศจากทางมหาวิทยาลัย
 4. ใบประกาศนียบัตร ผู้เรียนจะต้องทำเรื่องจากทางมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง

 

ค่าใช้จ่ายนำไปชำระที่มหาวิทยาลัย

 • ค่ามัดจำหอ ( คืนให้เมื่อคืนห้องพัก) 400 หยวน  
 • ค่าประกันอุบัติเหตุประมาณ             300 หยวน/ เทอม (600 หยวน/ ปี)
 • ค่าหนังสือ / เทอม ราคาประมาณ      250 หยวน
 • ค่า EMS เอกสารตอบรับ     154 หยวน
 • ค่า INTERNET (แล้วแต่ความสมัครใจ )         เดือนละ 30 หยวน
 • ค่าซักผ้า (แล้วแต่ความสมัครใจ )     ครั้งละ 3 หยวน
 • ค่ารถรับจากสนามบินเข้าสู่มหาวิทยาลัย         50 หยวน/ ท่าน

   

รายละเอียดหอพัก

- สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้จากหอพัก
- หอพักรวมค่าน้ำ,ค่าไฟฟ้าแล้ว
- หอมีลิฟท์ และ ห้องครัว - ห้องซักผ้ารวม
- ภายในอาคารมีร้านอาหารเกาหลี และร้านกาแฟ นักศึกษาสามารใช้บริการได้


เปิดเรียน ปีละ 2 ครั้ง เดือน มีนาคม และ กันยายน ควรสมัครเรียนล่วงหน้าเพื่อจองหอพักในมหาวิทยาลัย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.  พาสปอร์ต ตัวจริง หรือ สำเนา 2 ใบ (สำเนาไม่ต้องเซ็นต์รับรอง)
2.  รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
3.  ประวัติ RESUME ขอรับแบบฟอร์มจากทางศูนย์
4.  จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน กรณียังศึกษาอยู่
5.  จดหมายรับรองการทำงาน กรณีจบการศึกษาแล้ว

 

มหาวิทยาลัยต่างๆ
Bookmark and Share