Guangzhou > South china university of technology

 

มหาวิทยาลัยหัวหนานหลี่กง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีน ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1952 มหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษา โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ประกอบในการเรียนการสอน รวมทั้งได้ค้นคว้าทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ที่เหมาะสมมาสอดแทรกในวิชาเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการเรียน อย่างเต็มที่ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติได้จริงในชีวิตการทำงาน

มหาวิทยาลัย มีความพร้อมของเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน ที่สมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิชาออกแบบชุมชนเมือง บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ เภสัชศาสตร์บัณฑิตและศิลปศาสตร์ เป็นต้น

ปีการศึกษา 2008 มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาจำนวนทั้งหมด 70,747 คน ในจำนวนนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 25,025 คน นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจำนวน 14,913 คน นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 15,677 คน นักศึกษาทางไกลผ่านระบบทางอินเตอร์เน็ตจำนวน14,611 คน และนักศึกษาชาวต่างชาติจำนวน 664 คน


 


 

 

ในขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนออกเป็น 29 คณะ ซึ่งจัดการศึกษาในวิทยาเขตเหนือ 18 คณะ และวิทยาเขตใต้อีก 11 คณะ

มหาวิทยาลัยฮ่าวหนานลีกงเปิดดำเนินการสอนใน 2 วิทยาเขต ได้แก่
1. วิทยาเขตเหนือ  ตั้งอยู่ ณ เขตเทียนเหอ
2. วิทยาเขตใต้  ตั้งอยู่ ณ เขตพานหวี๋

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ร่วมโครงการร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัย ชั้นนำจากทั่วโลกกว่า50 แห่ง ปัจจุบันนี้มีนักศึกษาชาวต่างชาติซึ่งมาจากทั้งหมด 47 ประเทศ

การเรียนการสอน

เรียน 20 คาบ ต่อสัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เนื้อหาการเรียนการสอนจะครอบคลุม การฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงเช้า เป็นการเรียนภาษาจีน เวลา 08.00-11.50 น และในช่วงบ่ายก็จะมีวิชาเลือกให้กับนักเรียนที่สนใจ
เช่น การเขียนอักษรจีนด้วยพู่กัน, การวาดภาพ, ท่องเที่ยว  รำมวยไท่จี๋ เขียนพู่กันจีน ติวสอบ HSK เป็นต้น วิชาเลือกช่วงบ่ายจะสลับเปลี่ยนกันไปในแต่ละเทอม ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในเทอมนั้นๆ

หมายเหตุ

 1. ก่อนทำการเปิดเทอม ทางมหาวิทยาลัยจะทำการจัดสอบเพื่อแบ่งห้องเรียนตามความรู้ของผู้เรียน
 2. ผุ้เรียนที่ขาดเรียนเกิน 30 % จะไม่สามารถเข้าสอบในปลายภาคได้ และ ไม่สามารถต่อวีซ่าได้ในเทอมถัดไป (ต้องย้ายเมือง)
 3. ใบประกาศนียบัตร ผู้เรียนจะต้องทำเรื่องจากทางมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง

  ค่าใช้จ่ายเรียนภาษา South china university of technology

  ค่าเทอม 1 เทอม 8500 หยวน, 1 ปี 16,200 หยวน
  ค่าสมัคร 450 หยวน
  ค่าหอพัก ห้องเดี่ยว 13,600 หยวน ราคา/คน/10 เดือน ค่าหอพัก ห้องคู่ 8,800 หยวน ราคา/คน/10 เดือน
  ค่ามัดจำหอพัก / 800 หยวน
  ค่าประกันอุบัติเหตุ (มหาวิทยาลัยบังคับทำ ) / 400หยวน /เทอม และ 800 หยวน/ปี
  ค่าทำกรีนการ์ด สำหรับคนลงทะเบียน 1 ปี 800 หยวน
  ค่าน้ำฟรี หอพักฟรีค่าไฟ 50 ยูนิต/ เดือน เกินคิดยูนิตละ 1 หยวน
  ค่าหนังสือเทอมละ 500หยวน
  ค่าอินเตอร์เน็ต 30 หยวน/เดือน


   

ที่พัก
 

ห้องพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

วิทยาเขต

แบบห้องพัก

ราคา/คน/10 เดือน

สิ่งอำนวยความสะดวก

NORTH CAMPUS

Air-conditioned

ห้องเดี่ยว

13,600 หยวน

แอร์ ตู้เสื้อผ้า เตียงนอน โต๊ะเขียนหนังสือ

ห้องน้ำส่วนตัว ทีวี

ห้องคู่

8,800 หยวน

 

หอพัก scut ห้องคู่

รายละเอียดเพิ่มเติมของหอพัก

 • หอพักใช้โทรศัพท์ระบบ 200
 • หอพักฟรีค่าไฟ 50 ยูนิต/ เดือน เกินคิดยูนิตละ 1 หยวน
 • อินเตอร์เน็ตเดือนละ 50 หยวน
 • ภายในหอพักมีเครื่องซักผ้า(ระบบหยอดเหรียญ) และ ห้องครัวรวม ให้ใช้บริการ
 • ห้องเดี่ยวกรณีพักระยะสั้นคิดราคา 90 หยวน/วัน ห้องคู่คิดราคา 50 หยวน/วัน/คน
 • ค่าหอพักไม่สามารถขอเงินคืนได้ กรณีอยู่ไม่ครบเทอม

ประกันภัย นักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนจะต้องทำประกันอุบัติเหตุทุกคน ตามกฎหมายของรัฐบาลจีน โดยตัวรกันจะคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่ต้องนอนโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวแนะ นำผู้เรียนซื้อประกันสุขภาพจากไทยด้วย เพื่อสิทธิของตัวผู้เรียนเอง

อาหารการกิน  ทางโรงเรียนมีโรงอาหาร นักศึกษาสามารถทานได้ โดยโรงอาหารจะมีเวลาปิดเปิดเป็นรอบๆ ควรทำการศึกษาตารางเวลาของโรงอาหารให้ดี อาหารราคา 10-25 หยวน / มื้อ

การเดินทาง    สะดวกสบายตัวมหาลัยตั้งใกล้กับ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สาย 3 wushan สามารถเดินทาเข้าเมืองได้


 

เปิดเรียน ปีละ 2 ครั้ง เดือน มีนาคม และ กันยายน ควรสมัครเรียนล่วงหน้าเพื่อจองหอพักในมหาวิทยาลัย

 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.  พาสปอร์ต ตัวจริง หรือ สำเนา 2 ใบ (สำเนาไม่ต้องเซ็นต์รับรอง)
2.  รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
3.  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)


ช่องทางการสมัคร
1.เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์ โดยนำเอกสารข้างต้นมายื่นในวันสมัคร
2.สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://www.banjean.com/student_register.php เมื่อทางศูนย์ได้รับใบสมัครออนไลน์ของน้อง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งถึงเอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนต่างๆ

 

 


 

มหาวิทยาลัยต่างๆ
Bookmark and Share